Akadeemiline sündmus

ÜTI teadusseminar: Mida uut teame soolisest palgalõhest Eestis?

Ühiskonnateaduste instituut

30.10.2019 kell 16:30 - 18:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Mida uut teame soolisest palgalõhest Eestis?

Sooline palgalõhe on nii tööturul kui ka ühiskonnas valitseva ebavõrdsuse üks olulisemaid indikaatoreid. See seostub tööturul osalejate sissetulekute ebavõrdsusega, lisaks on sellel ka laiem ja pika-ajalisem mõju vaesuse taastootmise riski näol, nt oluliselt suurem vaesusrisk pensionipõlves olenemata teise pensionisamba tulevikust. Eestis on Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe, mida seni on vaid vähesel määral suudetud seletada. Soolist palgalõhet kujundavad koostoimes mikro (indiviidi), meso (ettevõtte) ja makro (institutsioonid, normid) tasandi tegurid. Seekordne ettekanne keskendub seekord indiviidi tasandile.

Andmete infrastruktuur on teinud vahepeal märkimisväärse hüppe ja Statistikaameti andmestikud on kiires arenemises pakkudes teadlastele aina enam Põhjamaadega sarnaseid analüüsivõimalusi. Siiski, milliseid küsimusi me täna esitama peaks:

  • Millised on täna andmed, millega saame analüüsida soolist palgalõhet Eestis?
  • Kas naiste palgakõver üle vanusgruppide on sarnane meeste omaga ja kas laste olemasolu mängib rolli?
  • Milline on palgalõhe eri sektorites, kas riik näitab eeskuju?

Ettekanne tugineb käimasolevale Soolise palgalõhe vähendamise (REGE) projektile pakkudes esitatud küsimuste kohta uusi vastuseid. Ettekandjaks on võrdleva sotsioloogia professor ja vanemteadur Marge Unt.

Registreerimistähtaeg on 28. oktoober. REGISTREERI

 

Teadusseminari ajakava: 

16.00.-16.30 Registreerimine ja saabumiskohv

16.30.-16.45 Dotsent Kadri Täht uurimisrühmajuhtidele suunatud koolituskogemusest Käärikul

16.45.-18.00 Professor Marge Unt ettekanne "Mida uut teame soolisest palgalõhest Eestis?" ja arutelu

*Soolise palgalõhe vähendamise (REGE) uuringut rahastab Euroopa Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti Teadusagentuuri ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel programmi RITA raames. Projekti juhtpartner on Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus (RASI), konsortsiumi juhib võrdleva sotsioloogia professor Marge Unt.

 

Lisainfo: Koidu Saia, Koidu.Saia@tlu.ee, tel 6199 944

image

Activity is financed by the European Regional Development Fund through the institutional package measure for R&D institutions and higher education institutions (ASTRA project TLU TEE of Tallinn University) and is organised by Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences