Seminar

ÜTI teadusseminar: Mihkel Kangur

Ühiskonnateaduste instituut

28.11.2018 kell 17.00 - 18.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Ühiskonnateaduste instituudi seminaris avab sel korral ökosüsteemi ja sotsiaalsete süsteemide suhete ümberkujundamise teemat Mihkel Kangur, TLÜ ökoloogia vanemteadur ja jätkusuutlikku arengu dotsent.

REGISTREERUN

Ökosüsteemid on isereguleeruvad emergentsete omadustega süsteem mille liikmed püsivad elus tänu teiste liikidega tehtavale koostööle. Inimene on oma koostööoskustele tuginedes sellistest süsteemidest võõrandunud. Tänu tehnoloogilisele arengule on inimese võime ökosüsteeme ümber kujundada küllalt suur. Kahjuks kaasneb sellega aga oht muuta ökosüsteeme sellisel määral, et tekib oht ühiskonna jätkusuutlikkusele. Minevikus on sellised sündmused tabanud inimkonna isoleeritud ühiskondi. Kaasajal ähvardab sama saatus globaalsel tasandil. Koos 20. sajandil toimunud kiire rahvastiku, majanduse ja heaolu kasvuga on kaasnenud ulatuslikud keskkonnaprobleemid. Tegelikult on probleemid inimkonnal. Neid ei saa lahendada loodusteadlased, lootus on sotsiaal- ja humanitaarteadlastel. Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkuse värske uuring näitab, et Eesti elanikud on keskkonna küsimustes väga hästi haritud, kuid nende oskused keskkonnateadlikult käituda on ülimalt madalad.

Kõik on oodatud kuulama ja kaasa mõtlema!


Ürituse läbiviimist toetab Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tallinna Ülikoolis ASTRA projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja"). 

 

ESF%20logo1.jpg