Teadus

ÜTI teadusseminar: poliitikakujundamine - tegevusplaani koostamine või praktiline diskursus

Ühiskonnateaduste instituut

20.03.2019 kell 16.00 - 17.30

ÜTI teadusseminar: Georg Sootla 20.03

Ühiskonnateaduste instituut, 20.03.2019 kell 16:00 - 17:30

ÜTI teadusseminar: Georg Sootla 20.03

University

Lisa kalendrisse

iCal calendar

ÜTI märtsikuu teadusseminaris räägib seekord ÜTI avaliku poliitika professor ja riigiteaduste vanemteadur professor Georg Sootla, kuidas avaliku poliitika uurimine (policy science, policy research) on transformeerunud tegevusplaanide analüütilise põhjendamise ning võimukandjatele tõe rääkimise oskusest poliitikaareenide disaini ja osalejate suhtemustrite koordineerimise kunstiks. Seetõttu on täna pragmatismile tugineva poliitika-analüüsi keskmes kaootiliste protsesside ohjamise ja suunamise ülesanne. Muuhulgas tähendab see politics/policy ja teiste dihhotoomiate ületamist valitsemisprotsessi  seletamisel ja selle disainimisel.  Selline vaatenurk võimaldab samuti konkreetse poliitika disainimisel panna erinevad poliitika-analüüsi metodoloogiad vastastikuselt teineteist täiendama.   

See lähenemisviis on läbivalt omaks võetud kõrgkooliõpiku "Poliitika kujundamine ja analüüs" kirjutamisel, mille teksti esimest versiooni on lõpetamas ÜTI riigiteaduste suuna teadurid ja õppejõud. Põhiettekande „Poliitikakujundamine kui tegevusplaani koostamine või/ja kui praktiline diskursus “ teeb avaliku poliitika professor Georg Sootla. Lähenemisviisi rakendusi näitavad juhtumispõhiselt ka õpiku teised autorid ÜTI riigiteooria professor Leif Kalev ja teadur Kersten Kattai

Kõik huvilised on oodatud kuulama ja kaasa rääkima!


doktorikooli%20logo.jpg

Ürituse läbiviimist toetab Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tallinna Ülikoolis ASTRA projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja").