Seminar

ÜTI teadusseminar: "Soouuringud multidistsiplinaarsest vaatepunktist"

Ühiskonnateaduste instituut

02.02.2022 kell 16.00 - 18.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

ZOOM: https://zoom.us/j/94554857939

Ettekanded:

Julia Kuznetski (Humanitaarteaduste instituudi anglistika professor): "Kriisist naiskirjaniku pilguga: migratsioon, pandeemiad, kliimakatastroofid ja globaalne maailm tänapäeva naiskirjanike loomingus";

Kadri Aavik (Ühiskonnateaduste instituudi soouuringute dotsent): "Soolise palgalõhe diskursusi Eesti tööturul";

Barbi Pilvre-Storgard (Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ajakirjanduse dotsent): "Soo perspektiiviga projektid kommunikatsiooni valdkonnas 2020-2021 - ELU projektid "Sugu telepildis 2020", "Kuidas olla isa ja jääda meheks" ja Akadeemia+ kursus "Meedia, populaarkultuur ja sugu"."

Birgit Poopuu (Ühiskonnateaduste instituudi teadur): "Süüria naised Süüria revolutsioonist: harjutus dekoloniaalsest armastusest".

Diskutandid:

Eret Talviste (TLÜ võrdse kohtlemise volinik)

Mariann Märtsin (Ühiskonnateaduste instituudi psühhosotsiaalse töö dotsent)

 

Moderaator:

Peeter Selg (Ühiskonnateaduste instituudi poliitikateooria professor)

 

pilt