Teadussündmus

Youthlife / IET avatud töötuba “Noorte longituuduuring TREE (Transitions from Education to Employment)“

Ühiskonnateaduste instituut

13.04.2023 kell 10.00 - 15.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

 

13. aprillil 2023 jagavad Tallinna Ülikooli interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse poolt korraldatud avatud töötoas oma kogemusi TREE projekti raames Šveitsis läbi viidud noorte logituuduuringust Dr Thomas Meyer ja Dr Sandra Hupka-Brunner Berni Ülikoolist. TREE projekt on üle kahekümne aasta uurinud 2000. aasta PISA valimi põhjal noorte eluteed ja üleminekuid. 2016. lisandus teine kohort ja viimastel aastatel ka kvalitatiivseid uuringuid. Tallinna Ülikoolis on projekti YouthLife raames Prof Ellu Saare juhitav uurimisrühm RASI-s ettevalmistamas ja kavandamas sarnastel alustel Eesti noorte longituuduuringut ELSY (the Estonian Longitudinal Study of Youth). Avatud töötoa kolme sessiooni käigus tutvustatakse ja arutatakse TREE uuringu disaini, tulemusi ja peamisi järeldusi ning poliitika soovitusi.

Registreerumine töötuppa

Rohkem infot töötoa ja ajakava kohta

ZOOM

Avatud töötoa korraldab TLÜ Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus (IET), mis on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja") koostöös YouthLife projekti konsortsiumiga, mis on saanud rahastuse Euroopa Liidu Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammist, grandileping nr 952083.

IET ja youthlife