Teadus

Cambridge Ülikooli kirjastus andis välja inimõiguste teemalise kogumiku

pilt

Cambridge Ülikooli kirjastuselt ilmus 2020. aasta jaanuaris ligikaudu 700 leheküljeline kogumik “The Cambridge Handbook of New Human Rights. Recognition, Novelty, Rhetoric”. Kogumiku kaastoimetaja on TLÜ inimõiguste professor Mart Susi, teised toimetajad on Kieli Ülikooli Walther Schückingi Instituudi professorid Kerstin von der Decken ja Andreas von Arnauld.

Kogumikus on enam kui 40 artiklit maailma juhtivatelt teadlastelt nn uute inimõiguste temaatikast. Tegemist on teadaolevalt esimese kogumikuga üldse, kus käsitletakse süsteemselt uute inimõiguste esile kerkimise põhjuseid ning nende seoseid juba tunnustatud inimõigustega. Professor Susilt on kogumikus lisaks õigust unustamisele käsitlevale artiklile kokkuvõttev analüütiline artikkel, milles esitatakse abstraktsuse ja universaalsuse vähenemise hüpotees uute inimõiguste arenemisel. Hüpoteesi kohaselt on kõik uued inimõigused vähem abstraktsed ja/või vähem universaalsed võrreldes juba tunnustatud inimõigustega. Seeläbi saab vastuse inimõiguste teaduses oluline dilemma: kas uusi inimõigusi võib juurde tekkida lõpmatult või on inimõiguste ring piiratud. Professor Susi hüpoteesi kohaselt ei ole uute inimõiguste lõpmatu esile kerkimine võimalik abstraktsuse ja universaalsuse vähenemise hüpoteesi tõttu.

Tutvu raamatuga lähemalt siit.