Koostöö

Eesti demograafid Balti erialast koostööd arendamas

12.aprillil toimus Vilniuses Baltimaade demograafide kohtumine Vytautas Magnuse Ülikooli demograafide, eesotsas prof. Domantas Jasilionise eestvõttel.

Demograafia

Algatuseks kaardistati kolme maa demograafide institutsionaalne olukord. Leedus jaotuvad demograafid kahe linna, Vilniuse ja Kaunase ning institutsiooni vahel – Vytautas Magnuse ülikooli interdistsiplinaarse teadusinstituudi demograafiarühma ja Leedu sotsiaalteaduste keskuse demograafia ja pereuuringute osakonna vahel. Lätis on koondunud üksikud demograafiaga tegelevad õppejõud ja doktorandid prof. Juris Krumins’i käe alla Läti Ülikooli Äri, juhtimise ja majandusteaduskonnas. Eestis, keda kohtumisel esindasid prof. Allan Puur ja Luule Sakkeus, on ainsana selgepiiriline struktuur Tallinna Ülikoolis Eesti demograafia keskuse näol.

Demograafia

Koos peeti oluliseks vaagida olukorda andmerindel, mis on kvaliteetse teadustöö aluseks. Üheskoos tõdeti, et viimane rahvaloendus, mis kõigis kolmes riigis viidi läbi administratiivandmestikel põhinevana, annab vähe alust korrektselt meie rahvastike kohta midagi öelda. Tõdeti sügavaid probleeme rände registreerimisel, mis tekitab nii üle- kui alakaetusega seotud probleeme riiklikul tasemel, aga eeskätt regionaalselt. Peaaegu olematuks hinnati teadustöövõimalusi peredemograafiaga tegelemiseks nende andmete alusel. Peeti oluliseks neid puudujääke üldsusele igal maal, aga ka ka Baltimaade üleselt tugevamalt asuda kajastama, et pöörata avalik arvamus ümber veebiloenduse suunas järgmiseks kümnendiks.

Kavandati ka järgnevaid koostöösamme. Lepiti kokku iga 2-3 aasta tagant omavahel kohtuda ja kaardistada meie olukord teadusmaastikul. Eesti sai levitada ja pakkuda kandideerimiseks meie demograafia doktoriõppe programmi. Samuti jagati teavet esimesest Baltimaade ja Soome koostöös kavandatavast Baltimere konverentsist SHARE uuringu ainetel selle aasta 27.augustil Helsinkis.

Demograafid