Teade

Eesti regionaalne korraldus täna – väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid

14.05.2020 kell 13.00 toimub e-seminar teemal Eesti regionaalne korraldus täna – väljakutsed ning  võimalikud tulevikutrendid.

pilt

Seminaril käsitletakse regionaalvaldkonna arenguid ja väljakutseid. Eraldi käsitlemist leiab projekti EESTI REGIONAALTASANDI ARENGU ANALÜÜS lõpparuanne, kus selle autorid räägivad analüüsi tulemustest ning võimalikest arengutest. Seminari käigus antakse lõpparuanne e-vormis üle Tallinna Ülikooli rektorile Tiit Landile ning ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktorile Indrek Graubergile, kuna TLÜ teadlased olid üheks analüüsi peamisteks eestvedajaks ning koostajaks.

Seminaril esinevad Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk, peaminister Jüri Ratase nõunik Riho Kangur, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg, Tallinna Ülikooli lektor,  MTÜ Polis president Sulev Lääne, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid, Raasiku vallavanem, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Andre Sepp ning teised valdkonna esindajad. Seminaril toimub ka Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi üliõpilaste valdkonna tööde esitlus ning arutelu (kava lisatud).

Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land on seisukohal, et eriti praegusest kriisist väljumise olukorras peame ühiselt mõtlema, kuidas ühiskonnana edasi toimida ning siin on ülikoolide ja nende partnerite koostöö väga oluline. Land jätkas, et kriisi olukorras toimiv teadlaste ning poliitikute ja praktikute tihe koostöö peaks jätkuma ning seda edaspidi veelgi laiemas ulatuses. Muutuvad ju probleemid järjest keerukamaks ning jätkusuutliku arengu tagab põhistatud lahendite ühine leidmine ja rakendamine – see on aga võimalik koos uutele väljakutsetele teaduspõhise lähenemisega.  

Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg märkis, et ühelt poolt on instituudis olemas potensiaal mitmete riigi ja kohaliku omavalitsuse valdkonna probleemidega tegelemiseks ning teisalt ollakse ka vastava koostöövõrgustiku aktiivne osapool. Nüüd tuleb aga ühiselt leida paljuski uusi lahendusi, kuna praeguses kriisi olukorras, seda enam aga sellest väljumiseks ning edasisteks tegevusteks, ei ole varasemast analoogiad eriti võtta. Arvestada tuleb seetõttu nii Eesti kui ka teiste riikide ideid ja praktikat. Õppejõudude, aga ka valdkonna üliõpilaste roll on selles väga oluline.

E-seminari mõtte algataja ning Tallinna Ülikooli lektor,  MTÜ Polis president Sulev Lääne rõhutab, et valdkonna koostöövõrgustiku ühise töö tulemusena valminud  nn HOLi projekti regionaalvaldkonna arengu lõplik raport on küll palju tähelepanu äratanud, kuid kuna teema on väga keeriline, siis on möödapääsmatu selle jätkuv ühine analüüs. Paraku on oht, et Eesti väga ebaühtlane regionaalne areng võib kriisist väljumisel veelgi suureneda – seega on vajalik poliitikute, teadlaste ning praktikute koostöös leida optimaaalsed poliitilised, õiguslikud, rahalised ning halduslikud vahendid olukorra paremaks muutmiseks.

E-seminar on jätkuks 10.02.2020 Riigikogus toimunud valdkonna arengu foorumile:

Vaata lähemalt

 Täpsem teave:  Sulev Lääne, sulev.laane@gmail.com; 5017282