Teadus

Heaoluteaduste Tippkeskuse avasündmusel Pärnus osales 80 teadlast

13.-14. mail korraldas Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant-nooremteadur Stella Täht, kes on ühtlasi ametisse nimetatud üle Eesti loodud Heaoluteaduste Tippkeskuse kommunikatsioonijuhina, vastava tippkeskuse seminari, kus said kokku 80 teadlast Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja TalTechist.

Heaoluteaduste Tippkeskuse avasündmus Pärnus 13.-14. mai

Tippkeskusel on 8 uurimisrühma, millest üks on Tallinna Ülikooli loodud osalusheaolu rühm. Uurimisrühma juht on prof. Katrin Tiidenberg ja liikmed prof. Merike Sisask, dotsent Triin Lauri, prof. Karmen Toros, teadur Karin Streimann, teadur Tiina Tambaum, dotsent Vladimir Tomberg koos doktorantidega.

Heaoluteaduste Tippkeskus toob kokku inimese ja tema tegutsemise kontekste uurivad sotsiaal- ja loodusteadlased, et leida uusi viise inimeste heaolu mõõtmiseks, mõistmiseks ning mõjutamiseks. 

Heaolu peegeldab, kuidas on rahuldatud inimeste põhivajadused. Selle suurendamine ühiskonnas on nii eesmärk omaette kui ka vahend, mis toetab majandusarengut, demokraatiat, säilenõtkust ja teisi ühiskondlikke väärtusi. Heaolu suurendamine vajab eri teadusvaldkondi ühendavat lähenemist, sest see sõltub paljudest inimese ja tema elukeskkonna teguritest bioloogilisel, psühholoogilisel ja sotsiaalsel analüüsitasemel, moodustades komplekssüsteemi. 

Tippkeskuse ülesanne on koostöös edendada Eesti teadust, suurendada Eesti teaduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ja tagada tippspetsialistide järelkasv.