Teadus

Ilmus Acta Politica Estica uus number

Järgmine erinumber on pühendatud noorte poliitilisele osalusele.

pilt

 

logo

http://publications.tlu.ee/index.php/actapoliticaestica

Uues Acta Politica Estica (nr. 12) kirjutab ettevõtluse lektor Kristo Krumm etnilisest ebavõrdsusest Eesti tööturul läbi relatsioonilise lähenemise, näidates, et hoolimata integratsioonipoliitika-alastest pingutustes pole ebavõrdsus oluliselt kahanenud. Sotsioloogia doktorant Hede Sinisaar aga analüüsib peretoetuse mõju laste vaesusele näidates, et vastavatel perepoliitilistel meetmetel on siiski olnud arvestatav mõju vaesuse vähendamisele. Riigiteaduste vilistlane Hannes Nagel lahkab koroonakriisi esimese laine mõju kohalike omavalitsustele, Tallinna ja Saaremaa näitel, demonstreerides selle kriisist tulenevate väljakutsete keerukust otsustamise ja poliitikakujundamise seisukohast.

Acta Politica Estica värsket numbrit saab lugeda SIIT.

 

Järgmine Acta Politica Estica erinumber saab olema pühendatud noorte poliitilisele osalusele. Erinumbri toimetajaks on sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste.

Erinumbri kirjeldus: Noorte poliitilisest osalust peetakse vanemate põlvkondadega võrreldes kesiseks. Teisalt on viimaste kümnenditel ilmunud hulgaliselt uurimusi, mis diskuteerivad väidetega, et  noored on apaatsed ja toovad esile, et noorte osalus on muutunud. Kuigi poliitilise osaluse mõõtmisel on siiani kesksed valimistel hääle andmine või organisatsioonidesse kuulumine, on noorte jaoks muutunud olulisemaks osalusvormid palju laiemas tähenduses. Täna käsitletakse osalusena ka tarbijakäitumist, aeg-ajalt aktivistide korraldatud üritustel osalemist, fänniklubides ühiskondlike teemade mõjutamist, sotsiaalmeedias arvamuse avaldamist, uudiste-postituste jagamist ja palju muud.  Erinumbri eesmärgiks on läheneda noorte poliitilisele osalusele laiemalt keskendudes nii traditsiooniliste kui mittetraditsiooniliste osalusvormide analüüsile ning muutunud osalusvormide tähendusele noorte rollile poliitikas. 

Erinumbrisse on oodatud kaastööd, mis põhinevad värskele empiirilisele uurimusele antud teemal, nii sotsioloogia, riigiteaduste, sotsiaaltöö, kui ka teiste distsipliinide vaates. Erinumbri teese (max 200 sõna, eesti või inglise keeles), kus on lühidalt kirjas teoreetiline perspektiiv, uurimisprobleem, andmed ja uurimismeetodid, oodatakse 20. juuniks. Need tuleks saata aadressile airi-alina.allaste@tlu.ee (erinumbri toimetaja) ja cc. tonis.saarts@tlu.ee (APE peatoimetaja). Tagasiside teesidele saadetakse hiljemalt 4 juuliks ja kaastöö sobivuse korral on artikli esitamise tähtaeg 20 oktoober.

Acta Politica Esticas ilmunud artikleid klassifitseeritakse ETISe järgi 1.2. kategooria publikatsioonideks. Seega pakub ajakiri head võimalust eesti keeles kõrgel tasemel publitseerimiseks.

pilt

 

Foto: Meelis Meilbaum / EESTI MEEDIA/SCANPIX