Pressiteade

Juba sel reedel toimub Viimsis II Harjumaa Omavalitsuspäev HOP

Harjumaa II Omavalitsuspäev kannab nime "Elukestev huviharidus ja -tegevus, toimekana teel". Omavalitsuspäev toimub sel aastal valminud Viimsi Artiumis.

pilt

Viimsi valla, Tallinna Ülikooli, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja MTÜ POLIS-e koostöös teist aastat korraldatav Harjumaa Omavalitsuspäev kannab sel korral pealkirja “Elukestev huviharidus ja -tegevus, toimekana teel”.

Pildigalerii 21.10.2022

21.10.2022 HOP otseülekanne

HOP II kava ja esinejad

21. oktoobril toimuva konverentsi üheks keskseks teemaks on, kuidas huvitegevus ja -haridus haridusliigina mõjutavad inimest kogu elukaare vältel, seda nii isiksuse arengu, karjäärivaliku kui ka loovuse ning eneseväljenduse võimaldajana, samuti tervise ja heaolu allikana. Arutelude tulemusena võetakse vastu Harjumaa Omavalitsuspäeva deklaratsioon, mis edastatakse riigikogule.

Tallinna Ülikooli teadusprorektoril Katrin Niglasel on rõõm tõdeda, et viljakas koostöös ette valmistatud Harjumaa II Omavalitsuspäev pakub uusi ideid ja lahendusi toetamaks elukestva õppimise, uudishimu ja huvipõhise tegutsemise edendamist. "See on väike, aga kindel samm targa eluviisiga Eesti poole, millele kaasa aitamist peab Tallinna Ülikool oma esmaseks eesmärgiks."

Indrek Grauberg, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi direktor on seisukohal, et HOP 2022 on hea näide ülikooli ning instituudi tegevusest panustamaks ühiskonna arengusse. Seejuures on koostöö partneritega väga oluline ning eesmärgistatud tegevuse kaudu saadi ühiselt üle ka uute kolleegidega tekkinud mõningatest esialgsetest erinevatest  seisukohtadest. Just diskussiooni kaudu jõuti näiteks ka HOP 2022 teema „Elukestev huviharidus ja -tegevus, toimekana teel“ lõpliku formuleerimiseni ning see oli sobiv nii omavalitsusjuhtidele, teadlastele ja ekspertidele ning kolmanda sektori esindajatele. Seejuures oli väga oluline ka tihe mõttevahetus ülikooli, sh instituutide vahel – eriline tunnustus kuulub seejuures Haridusteaduste Instituudi kolleegidele nende suure panus eest nii HOP 2022 ettevalmistamisse kui ka läbiviimisse. Suunaks ongi nii ülikooli sisese kui ka partneritega väljastpoolt koostööd laiendada ja samas süvendada.

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun rõhutab igal haridustasemel erinevate õppimise viiside ja võimaluste lõimimist ning huviharidus ja huvitegevus on olulised võimalused, mis sellele kaasa aitavad. "Väga hea, et saame jagada kogemusi, kuidas just omavalitsuse tasandil kõikide inimeste elukestvat õpet toetada."

MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne märgib, et väga oluline oli HOP 2022 ettevalmistamisse lisaks ülikoolide ja kohaliku omavalitsuse esindajatele kaasata ka huvigruppide esindajaid. Inimesed, kes töötavad igapäevaselt huvihariduse ja -tegevuse valdkonnas tunnetavad kõige enam ka probleeme, mis vajaksid põhjalikumat analüüsi ning lahendamist. Vastastikku küsimusi ja vastuseid „peegeldades“ jõuti optimaalsete tulemusteni nii HOP 2022 kava ja korralduse kui ka deklaratsiooni projekti osas. Rõõmu teeb seejuures laialdane huvi töötudes osalemise vastu, kuna nende kaudu on võimalik koos ühiste probleemidega teada saada ka teiste omavalitsuste ning huvihariduse ja -tegevuse ala kolleegide häid kogemusi. Näiteks on Rae vallas, kus toimus HOP 2021, on aktiivselt korraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse voorud. Oluline ongi enam väärtustada huvihariduse ja -tegevuse valdkonnas tegutsevaid institutsioone ja isikuid. Deklaratsiooni projektis seda ka rõhutatakse koos ideega kutsuda ellu Harjumaa Aasta huvihariduse ja -tegevuse sündmuse ja/või isikute tunnustamise. Mööda ei saa vaadata ka väljakutsetest – näiteks huvihariduse ja -tegevuse majanduslike probleemidele, õpetajate erinevale palgatasemele jne. Koos eelneva ühise teadvustamisega on võimalik ka riigi, kohalike omavalitsuste ja ülikoolide koostöös võimalikke lahendusi leida. 

"Väga oluline on jätkata lisaks üleriigiliste Omavalitsuspäevade korraldamisele ka maakondlike Omavalitsuspäeva korraldamisega. Selle aasta Harjumaa Omavalitsuspäeva põhiteemaks on huviharidus ja huvitegevus. Huviharidus on üks haridusliikidest üld- ja kutsehariduse kõrval. Kohalik omavalitsus tegeleb kõikide kohaliku elu küsimustega. Elukestva huvitegevuse ja huvihariduse korraldamine ja arendamine kohalikul tasandil on üks kohaliku omavalitsuse tuumülesandeid. Omavalitsuspäeva kulminatsiooniks on alati deklaratsiooni heakskiitmine. Tänavune Omavalitsuspäeva deklaratsioon keskendub huvihariduse ja huvitegevusele ning sisaldab ka häid ettepanekuid riigile parema valdkonnapoliitika kujundamiseks. Eesti Linnade ja Valdade Liidus võtame ka tänavuse Omavalitsuspäeva deklaratsiooni parima osa kaasa riigieelarve läbirääkimisteks, et saaksime viia riigi töölauale kohalike omavalitsuste väljakutsed ka ettepanekud ministeeriumite töölaudadele“, ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Omavalitsuspäev toimub Viimsi Artiumis.
 

Harjumaa Omavalitsuspäeva deklaratsioon

Loe lisaks Viimsi teatajast