Edulugu

Karin Hanga pälvis oma teadustööga riiklikul konkursil 3600-eurose peapreemia

Eesti Teaduste Akadeemias autasustati täna üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Üle anti riiklikud preemiad, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad ning Sotsiaalministeeriumi eripreemiad. Üks peapreemiatest läks Karin Hangale, kes kaitses tänavu suvel Tallinna Ülikoolis doktoritööd.

Karin Hanga

Karin Hangale tõi 3600-eurose peapreemia doktoritöö „Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis” ("Developing an Initial Social Rehabilitation Needs Assessment Procedure and the Scope of Rehabilitation Services for Persons with Disabilities in Estonia"). Hanga doktoritöö ühendab edukalt praktilise suunitlusega arendusuuringu akadeemilise teadusuurimusega, luues töö teema raames kandva silla teaduse ja praktika vahel.

Töö analüütiline kokkuvõte avab rahvusvaheliselt mitmetahulise probleemi, milleks on puuetega inimeste arvu ja osakaalu kasv ühiskonnas ning terav vajadus tõenduspõhiste poliitikameetmete kujundamiseks ja rakendamiseks, et toetada puuetega inimeste osalemist ühiskonnaelus võrdsetel alustel. Analüütiline kokkuvõte kajastab ka rehabilitatsiooniteenuste korraldust Eestis ning annab ülevaate puuetega inimeste rehabilitatsioonivajaduse hindamisinstrumendi kujundamisest, testimisest ja hindamistulemustest aastatel 2011-2015.

Konkursi komisjon leidis, et doktoritöö oluliseks praktiliseks väärtuseks on välja töötatud ja testitud hindamisvahend, mille Sotsiaalkindlustusamet võttis 2016. aastal kasutusele. Samuti leidis komisjon, et samuti väärivad tähelepanu soovitused ja ettepanekud, mis puudutavad sotsiaal-, tervishoiu- ja tööturuteenuste edasist osutamist puuetega inimestele.

Lisaks Karin Hangale sai 3600-eurose peapreemia veel Katre Juganson (KBFI ja Tallinna Tehnikaülikool) oma doktoritööga „Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila”.

Samuti sai konkursil tunnustuse Karini Hanga juhendaja, ÜTI vanemteadur Lauri Leppik, kes sai preemia juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas.

Karin Hangale peapreemia toonud tööga saab tutvuda siin.

Lisaks Karin Hangale, tunnustati konkursil magistriõppe üliõpilaste seas ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas teise preemiaga Alessandra Baltodanot. Samas valdkonnas, aga doktoriõppe kategoorias, tunnustati esimese preemiaga Maret Nukket, kes töötab TLÜs Jaapani uuringute lektorina, kuid kaitses doktoritöö Helsingi Ülikoolis. Samas kategoorias said teise preemia Igor Kopõtin ja Piret Peiker. Viimane töötab Juri Lotmani semiootikavaramu juhatajana, kuid kaitses oma väitekirja Turu Ülikoolis. Samuti sai tunnustuse Rein Raud, kes juhendas Maret Nukke konkursitööd. 

Terviseuuringute valdkonnas sai teise preemia rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppes Kadri Tolsberg ja magistriõppe üliõpilaste seas Mari-Liis Ojaperv. 

Kõikide preemiasaajate nimed leiab Eesti Teadusagentuuri lehelt.