Pressiteated

Kas suudame muuta arusaamist inimõigustest?

15. ja 16. novembril korraldab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut konverentsi „Human Rights in the Baltic Countries: Accomplishments and Challenges”, kus valdkonna eksperdid arutlevad inimõiguste arengute, kordaminekute ja ees seisvate katsumuste üle Balti riikides.

Konverents

„Kõne all on küsimus, kas Eesti, Läti ja Leedu on inimõiguste rahvusvaheliste põhimõtete osas pigem vaikivad vastuvõtjad või on neil võimalik mõjutada arusaamist inimõigustest,“ selgitab Tallinna Ülikooli inimõiguste professor Mart Susi.

Konverentsi esimene päev on pühendatud Euroopa Inimõiguste Kohtu ning Balti riikide kohtuasjade analüüsile, teine päev algab ekspertide ettekannetega, milles käsitletakse ka inimõiguste temaatika olulisust riigisiseses õigusemõistmises. Järgneb arutelu, kus publik on teretulnud aktiivselt kaasa rääkima.

Konverentsi kõlavamad esinejad on Mikael Rask Madsen Taanist ja Sirpa Rautio Soomest.

Konverents on tasuta ja toimub inglise keeles.

Kodulehekülg: www.tlu.ee/humanrightsconference

Lisainfo:
Marili Anso,
TLÜ ÜTI kommunikatsioonispetsialist