RASI uus Euroopa Horisondi projekt uurib hariduslikku ebavõrdsust elutee vaates

Aprillis algab Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute (RASI) teaduskeskuses uus projekt „Haridus elutee vaates: vähendades ebavõrdsust“ (LEARN), mis keskendub haridusliku ebavõrdsuse põhjuste uurimisele. Kolmeaastast projekti rahastab Euroopa Komisjon teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Euroopa horisont“

Inimesed põrandasuuruse maailmakaardi peal

Kuigi oleme Euroopas väga haritud, on selles vallas ka palju ebavõrdsust nii riikide vahel kui riiki sees. Ebavõrdsus õpitulemustes, hariduse ligipääsetavuses ja omandatud haridustasemes on viimastel aastatel suurenenud ja on oluline mõista, kuidas sotsiaalmajanduslik staatus, sugu, rahvus ja migratsioonitaust selle ebavõrdsusega seotud on. Selleks on vaja elukaare vaadet: LEARN projekt toob välja ebavõrdsuse mustrid lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis, et toetada sellise hariduspoliitika kujundamist, mille abil tõenduspõhiselt ebavõrdsuse kasvuga võidelda.

Projekti eesmärkide saavutamiseks viiakse üheksas hoolikalt valitud riigis läbi juhtumiuuringud, mis kirjeldavad Euroopa haridusmaastiku kirjusust, analüüside läbiviimiseks kaardistatakse ja kogutakse olemasolevaid longituudseid andmeid üle Euroopa. Eesti puhul kasutatakse registriandmeid. Selle tulemusel tuvastatakse meetmed, mis kompenseerivad hariduslikku ebavõrdsust ning töötatakse välja poliitikakujundajatele suunatud tööriistad, mis toetuvad longituudse analüüsi tulemustele.

Tallinna Ülikooli meeskonda juhivad ühiskonnateaduste instituudi võrdleva sotsioloogia sihtrahastusega professor Marge Unt ja töö- ja haridussotsioloogia professor Kadri Täht, projekti juhib professor Gary Pollock (Helsingi Ülikool, The Manchester Metropolitan University).

Konsortsiumi kuuluvad veel Leibniz Institute for Educational Trajectories, University of Turku, University of Milan, European University Institute, Babeş-Bolyai University, Maastricht University and Trinity College Dublin. Samuti on kaasatud neli partnerit väljaspoolt Euroopa Liitu: University of Lausanne, University of Zurich, The Manchester Metropolitan University and University College London.