Edulugu

Riigiteaduste magistrant Hannes Nagel tõi TLÜ ühiskonnateaduste instituuti esimese Tallinna Raestipendiumi

Magistritöö „Kohaliku omavalitsuse kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisis – juhtumiuuring Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel“ pälvis maineka Raestipendiumi. Uurimistöö juhendajaks oli emeriitprofessor Erik Terk.

Raestipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele. "Tallinna Ülikooli riigiteaduste akadeemiline suund on oma valdkonnas ühe Eesti pikima traditsiooniga õppe-, teadus- ja arenduskeskus, aga Raestipendiumi pälvis meie suuna tudeng esimest korda – selle üle on mul väga hea meel,“ märkis instituudi direktor Indrek Grauberg. 

Magistritöö raames uuris ja kirjeldas Nagel 2020. aastal puhkenud COVID-19 kriisis kohalike omavalitsuste kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegureid koos nende seosemustritega Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel. „Töö annab ülevaate COVID-kriisiga võitlemise praktikast ja sellega seonduvatest olulistest momentidest kohalikes omavalitsustes ning selle tulemused võiksid seetõttu pakkuda huvi paljudele,“ sõnas magistritöö juhendaja emeriitprofessor Erik Terk.

„Teema valiku taga on paljud eriolukorra ajal tehtud avaliku sektori otsused, mis mõjutasid koroonakriisi esimeses laines igat eestimaalast. Katalüsaatoriks sai aga juhuslik arutelu mänguväljakute sulgemise üle, mis avaliku teenusena mõjutas paljusid peresid, ka mind lapsevanemana. Ma soovisin mõista, mis tegurid viisid näiteks selle ja teiste toonaste kriisiolukorras tehtud otsusteni kohalikes omavalitsustes,“ kirjeldas töö autor Hannes Nagel. „Otsustamist mõjutavate tegurite uurimine aitab kaasa paremate ja teaduspõhisemate otsuste langetamisele kriisisituatsioonis kohalikul tasandil. Näen oma töö tulemustel suurt rakendusväärtust. Ühtlasi kasutan võimalust tänada oma juhendajat, õppejõude, Tallinna Linnavalitsust, Saaremaa Vallavalitsust ning kõiki uuringus osalejaid,“ lisas Nagel.  

Kohalik omavalitsus ja nende toimetuleku temaatika on Nageli jaoks juba kümnendi jagu oluline olnud. 2011. aastal kaitstud bakalaureusetöös uuris Nagel kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete demokraatlike ja osalusele suunatud väärtuste seost kodanikuühiskonna osaluse aktiivsusega kohaliku omavalitsuse tasandil Kesk- ja Ida-Euroopas Eesti, Slovakkia ja Ungari näitel.  Hannesel on ka pikk avaliku teenistuse kogemus eri ministeeriumides, praegu juhib ta Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi. 2015. aastast vastutab ta ka Eesti ja Läti valitsustevahelise komisjoni Eesti Vabariigi poolse töökorralduse eest Rahandusministeeriumi esindajana, nõustades Eesti piiriregioonide omavalitsusi ja teisi huvitatud osapooli.

Soovime Hannesele ja tema juhendaja Erik Terk’ile ühiskonnateaduste instituudi poolt palju õnne!

Allikas: 

https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinn-tunnustab-magistrante-ja-doktorante-Raestipendiumiga?filter_otsing_uudis_rubriik_id=35