Teated

Sulev Lääne riiklikult tähtsa küsimuse arutelul

Riigikogu arutas riiklikult tähtsa küsimusena maaelu arendamist. Uuringut „Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus“ tutvustas sel puhul Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne.

Sulev Lääne

Teadlase sõnul peaksid kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamises osalema tingimata riigi, omavalitsuse, nende liitude ning teadlaste esindajad, partnerina aga kodanikuühiskonna ja ettevõtjate organisatsioonid. Ka rõhutas Lääne ettevõtjate rolli.

Esile tõi Lääne e-valitsemise jõudmise kohalikule tasandile. „Oleme ajastus, kus liigume ühiskonnas füüsilistelt struktuuridest digitaalsetele,“ ütles ta. Vaja on luua aga võimekus analüüsida toimuvat ja prognoosida, milline näeb omavalitsussüsteem välja kümne-kahekümne aasta pärast, võttes arvesse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, virtuaalmaailma ja e-teenuste arengut ning innovatsiooniga seonduvat. „Üha enam räägime e-riigist, kuid mõiste “e-omavalitsus” on endiselt meile võõras,“ hindas Lääne. „Neid arenguid ja Eesti ühiskonna head soodumust arvestades võiks e-omavalitsuse sisustamine olla üks arenguvõimalusi.“

ESITLUS

STENOGRAMM
PILTE ARUTELULT