Koostöö

Tallinna Ülikooli ja Rae valla koostöös sündinud kohaliku valitsemise mikrokraad sai viimase lihvi

Reedel, 26. augustil, kohtuvad Rae vallas Kindluse koolis uue mikrokraadi loojad, et enne septembrit kohaliku omavalitsuse koolitusprogrammile viimane lihv anda. Mikrokraadi esimene koolituspäev on juba 9. septembril.

pilt

Tallinna Ülikool ja Rae vallavalitsus, tulenevalt ka poolte vahel sõlmitud koostöölepingust, on võtnud eesmärgiks käivitada 2022. aasta septembrist Rae valla baasil kohaliku valitsemise mikrokraadi pilootprojekt, mille käivitamise ettevalmistamisega on alustatud juba 2021. aastal.

Kohaliku valitsemise mikrokraadiprogrammi pilootprojekt

Vaata 26. augusti kohtumise ja 9. septembri esimese õppepäeva pilte siin

„Rae vald on Eesti kiiremini kasvav omavalitsus, mistõttu sellest tulenev halduskoormuse kasv, eeldatav vallajuhtide ning vallaametnike kompetentsus ja selle pidev arendamine on Rae valla juhtkonnale eriti oluline teema. Tänase Rae valla näitel võib väita, et hea vallaametnik peab kodanikust alati sammuke ees olema nii oma töö väärtustamise kui lahenduste pakkumisega abivajajale. Tulevikus on järjest olulisem isikupõhiste integreeritud ja proaktiivsete teenuste pakkumine ning selleks nutikate lahenduste väljatöötamine," on mikrokraadi vajadust rõhutanud Rae vallavanem Madis Sarik.

Koostöös ülikooliga on Rae valla juhtkond võtnud endale initsiatiivi, et läbi mikrokraadi/de täienduskoolituste korraldamise olla oma juhtide, vallaametnike ja töötajate professionaalsuse ning kompetentsi arendamisel Harjumaal eestvedajaks ja tooniandjaks ning et Rae vallas saadud mikrokraadi koolituse kogemusi oleks võimalik edaspidi kasutada nii Harjumaa kui kogu Eesti omavalitsustöötajate kompetentsi suurendamisel ja KOV-ide poolt pakutavate teenuste kvaliteedi parandamisel.

„Rae valla üheks eesmärgiks on kujundada ühtne baas ja arusaam valla juhtimisest ja arengust nii volikogu liikmete, komisjonide esimeeste kui tippametnike seas. Kohaliku omavalitsuse kiireks arenguks on vaja, et omavalitsuse kõik tasandid räägiks sama keelt, oleks sama baasiga ning liiguks ühes suunas. Mida kiiremini sellele lainele saadakse, seda edukam omavalitsus suure tõenäosusega on. Mikrokraad selle võimaluse meile annab!" lisas projekti algusest peale kaasatud olnud abivallavanem Tanel Tammela.

Katrin Niglas, Tallinna Ülikooli teadusprorektor leiab, et läbi mikrokraadi pakkumise saavutame oluliselt laiema kõlapinna ja kindlustame, et omavalitsuste arengut puudutavad otsused toetuks tõenduspõhistel argumentidel. "Soovin kõigile osapooltele jätkuvat indu ja kaalukaid ideid rajamaks Eestile ülesmäge ja mahajääjateta arengurada!" lisas ta.

MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne rõhutas, et inimvara arendamine on kohaliku omavalitsuse eduka toimimise keskne faktor. Lääne sõnul on hea tõdeda, et Rae vallas  1. oktoobril 2021 toimunud Harjumaa I omavalitsuspäeva teemal TÄIENDUSKOOLITUS JA TASEMEÕPE NING NUTIKAS KOHALIK OMAVALITSUS deklaratsiooni punktis 11 fikseeritu on valla ja ülikooli edukas koostöös realiseerumas. Deklaratsioonis sätestati: „Ülikoolidel koostöös omavalitsustega luua kohaliku valitsemise ja KOV töötajate arendamisele suunatud mikrokraadid. Toetada Rae valla ettepanekut mikrokraadi pilootprojekti käivitamiseks koostöös Tallinna Ülikooliga.“.

Indrek Grauberg, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi direktor märkis, et mikrokraad võimaldab kiiresti reageerida tööturu vajadustele ning ühendada õpingud ja töö. Mikrokraadi puhul on tegu kursuste komplektiga, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või iseseisva täiendusõppena. Ühistegevuses valminud kohaliku valitsemise mikrokraad koosneb viiest moodulist ning sellele on oodatud õppima omavalitsuste töötajad ja juhid, kellel on vähemalt bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus.

Mikrokraadi pilootprojekti lektoriteks ning koolitajateks on planeeritud Tallinna Ülikooli ja Eesti tuntuimad lektorid ja omavalitsusspetsialistid nagu Sulev Lääne, Mart Uusjärv, Sulev Liivik, Sulev Mäeltsemees, Kersten Kattai, Ave Viks, Georg Sootla, Rivo Noorkõiv, Toomas Osvet,  Mikk Lõhmus, Katri-Liis Lepik, Kadri Kangro, Airi Mikli, Sulev Liivik, Vallo Olle, Piret Zahkna jt.

Loodud mikrokraadi õpe kestab alates 2022. aasta sügisest kuni 2023. aasta maini. Õppetöö toimub kaks korda kuus üle kahe nädala Rae vallas, Kindluse koolis.

 

Lisainfo mikrokraadi kohta