Teade

ÜTI professor Merike Sisask on esitatud 2021.a teaduse aastapreemiale

Riigi teaduspreemiate komisjon kinnitas ettepanekud 2021. aasta teaduspreemiate määramiseks. Ühiskonnateaduste instituudist on esitatud sotsiaalteaduse teaduspreemiale professor Merike Sisask.

merike sisask

Riigi teaduspreemiate komisjon on kinnitanud ettepanekud 2021. aasta teaduspreemiate määramiseks. 

Riigi teaduspreemiate määramise aluseks on vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutis või teadus- ja arendustöö. 

Sotsiaalteaduste valdkonnas on esitatud kandidatuur ka Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask. Prof. Merike Sisaski puhul on välja toodud tema panus vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsete mõjutegurite teadustegevusse. 

Riigi teaduspreemiate määramised selguvad eeldatavalt veebruari esimeses pooles. 

Soovime edu ja jõudu professor Merike Sisaskile teadustegevuses! 

 

Vaata lähemalt ETISe lehelt