Teadus

ÜTI teadlased lõid aastatagusest R. Alexy konverentsist raamatu

27. augustil ilmus Edward Elgar kirjastuselt TLÜ professorite Mart Susi ja Massimo La Torre abil kogumik "The Quest for Rights. Ideal and Normative Dimensions".

Teadustöö

 koostöös TLÜ professoritega valminud kogumik sisaldab maailma õigusfilosoofia vaieldamatu suurkuju Robert Alexy teaduspanusele pühendatud käsitlusi paljudelt tema õpilastelt, kes on nüüdseks väljapaistvad teadlased ja professorid Euroopa erinevates ülikoolides. Raamatut toimetasid õiguse professor Mart Susi, Euroopa õiguse külalisprofessor Massimo La Torre ning Madridi Ülikooli professor Leone Niglia. Kogumik algab Alexy enda artikliga, milles ta võtab kokku enda käsitluse õiguse positivistlikust ja kriitilisest dimensioonist.

Enamik kogumikus leiduvaid artikleid on edasiarendused paar aastat tagasi Tallinna Ülikoolis toimunud konverentsil esitatud ettekannetest. Näiteks Mart Susi artikkel käsitleb põhiõiguste tasakaalustamist Internetis, kus esitatakse eraõiguslike ettevõtete suutlikkuse hüpoteesi kaitsta põhiõigusi.

Kogumikuga saab tutvuda siin ja siin.

Professor Robert Alexy on Kieli Christian Albrechti Ülikooli avaliku õiguse ja õigusfilosoofia korraline professor ning kuulub õigusfilosoofina maailma paremikku, olles samaaegselt hiilgav riigiõigusteadlane ja õigusteoreetik. Ühtlasi omistati eelmisel aastal Alexyle TLÜ audoktori tiitel.

 

Kaanepilt