Pressiteated

Valminud on rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport

Teisipäeval, 18. detsembril on rahvusvaheline migrantide päev. Tallinna Ülikoolis paiknev Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt (EMN Eesti) on selleks puhuks valmis saanud rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraporti, mis annab ülevaate rände ja rändepoliitika trendidest nii Eestis kui mujal Euroopa Liidus. Raporti autor on EMNi Eesti teadur Mari-Liis Jakobson.

Refugees

Raportist selgub, et 2015. aastal puhkenud Euroopa rändekriis on leevenenud. EMN Eesti teaduri Mari-Liis Jakobsoni sõnul on nüüd esiplaanile kerkinud küsimus, kuidas saada siia piisavalt vajaminevaid töökäsi ning kuidas võistelda maailma tippmajandustega tipptalentide pärast.

Majandus kasvab ning ettevõtjad on huvitatud lisatöökätest, et kõik tellimused täidetud saaks. Mitmed liikmesriigid on rakendamas uusi reegleid, mis soodustavad töörännet. „2017. aastal anti Euroopa Liidus kõige rohkem elamislube just siia tööle tulevatele inimestele,“ kinnitab Jakobson.

Lisaks hetkenõudlusele on aga nii ELi kui ka mitmete liikmesriikide tähelepanu fookuses talendiränne ehk need töötajad, kes suudavad pakkuda teistest märkimisväärselt suuremat lisandväärtust. Jakobson rääkis, et nii EL tervikuna kui ka liikmesriigid eraldi püüavad lihtsustada protseduure ning pakkuda välja skeeme, mis võiksid muuta meid atraktiivsemaks näiteks USAst või Austraaliast.

„Ka Eesti on loonud mitmeid toetavaid skeeme IKT valdkonna tippspetsialistidele, toonud nad sisserände piirarvu alt välja ning loonud eraldi viisaskeemi iduettevõtjatele,“ tõi Jakobson näite.

Euroopa rändevõrgustik on Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja selle poolt koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustik, mille peamine eesmärk on koguda ja analüüsida ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat rände- ja varjupaigavaldkonna infot ning jagada saadud teavet poliitikategijate ja laiema avalikkusega.

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport on valdkonnaülevaade, mis tutvustab statistilisi trende ning viimase aja poliitikamuudatusi nii Eestis kui Euroopas. Valdkondadest on raportis kaetud seaduslik ja ebaseaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, tagasipöördumine, uussisserändajate kohanemine ja lõimumine, kodakondsus ning arengukoostöö rändevaldkonnas.

Täismahus rände- ja kodakondsuspoliitika raporti leiab EMNi Eesti kodulehelt