1. Mis on Tallinna Ülikooli Erasmus kood?

EE TALLINN05

2. Kas mul on Erasmus programmi kandideerimisel vaja TOEFL, IELTS jne testitulemusi?

Ei, piisab keeletasemest õpingukaardil, riigieksami tunnistuse koopiast või õppejõud poolt kirjutatud tõendist. 

3. Kas ma saan kandideerida väliskõrgkooli, millega Tallinna Ülikoolil ei ole sõlmitud Erasmus lepingut?

Ei saa.

4. Kuidas ma tean, kas leping on sõlmitud ühe või kahe semestri peale?

Palun vaata partnerluslepingute kaardirakendust. Näiteks, lepingus on tudengeid meilt 2 ja kuude arvuks on 10, siis tähendab see, et lepingu alusel saab välisülikooli minna 2 tudengit, mõlemad 5 kuuks. 

5. Kuidas ma tean, mis õppetasemega on sõlmitud leping?

Palun vaata partnerluslepingute kaardirakendust. Avades ülikooli info, on võimalik näha, millised õppetasemed lepingus sisalduvad.

6. Kas väliskõrgkooli Erasmuse koordinaator aitab leida majutust või pean ise hakkama otsima?

Enamasti välisülikool organiseerib majutuse ühiselamus või annab kontaktid (nt veebilehel), et tudeng saaks ise otsida majutusvõimalusi.

7. Kas väliskõrgkoolis saan võtta aineid ka mõnelt teiselt erialalt ja kõrgemalt tasemelt?

See oleneb välisülikoolist. Küsi seda välisülikoolist, kas see on võimalik.

8. Kas riikides, kus riigikeele algtase ei ole nõutud, on loengud inglise keeles?

Osad ained on inglise keeles, kuid mitte kõik ei pruugi olla.

9. Kas mul on vaja viisat ja elamisluba, et õppida EL liikmesriigis?

EL riikidesse pole Eesti kodanikele vaja viisat ega elamisluba, küll aga pead end seal ära registreerima. Kus ja kuidas seda teha, sõltub riigist. Välisülikooli jõudes annavad selle kohta täpsemat infot Erasmuse koordinaator/tuutorid. 

Türki minnes on vaja teha viisa/elamisluba eelnevalt Tallinnas asuvas saatkonnas.

10. Kas mul on vaja kindlustust?

Kõik Erasmus+ programmis osalevad tudengid peavad tegema endale välisõppe perioodiks vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustuse. Samuti on kõigil üliõpilastel kohustus omada kehtivat Euroopa ravikindlustukaarti (riikides, kui see kehtib). Lisaks on soovitatav teha kindlustusfirmas tasuline meditsiinikindlustus.

11. Kas ma pean avalduse saatma väliskõrgkooli samal ajal kui kandideerin Erasmuse programmi?

Ei pea. Esmalt kandideerid Tallinna Ülikoolis Erasmuse programmi. Pärast jaatava vastuse saamist TLÜ Erasmuse üldkoordinaatorilt saadab väliskõrgkool tudengile e-kirja, kus on kirjas vajalikud avaldused, mida saata. Juhul, kui välisülikool ei saada e-kirja, siis peaks tudeng vaatama väliskõrgkooli kodulehte, sest paljudes väliskõrgkoolides on see info veebis üleval.

12. Mis on TLÜ Erasmuse harta number?

68286-EPP-1-2014-1-EE-EPPKA3-ECHE

13. Kas Erasmus programm varustab mind sõidupiletiga?

Ei, piletid peavad tudengid ise ostma.