1. Mis on Tallinna Ülikooli Erasmus kood?

EE TALLINN05

2. Kas mul on Erasmus programmi kandideerimisel vaja TOEFL, IELTS jne testitulemusi?

Ei. Keeleoskuse tõendina sobib esitada riigieksami keeletulemusi, mõnes keeltekoolis sooritatud keeletesti tulemus vms. Sobib ka õpingukaardi väljavõte, mis näitab vastava võõrkeele taset. Samuti võib kandideerimisel esitada tõendi, et olete vastava keele kursusele registreerunud – sellisel juhul lubatakse üliõpilane välisõppesse vaid juhul, kui keeletase õpingute alguseks on omandatud. 

3. Kas ma saan kandideerida väliskõrgkooli, millega Tallinna Ülikoolil ei ole sõlmitud Erasmus lepingut?

Ei saa.

4. Kuidas ma tean, kas leping on sõlmitud ühe või kahe semestri peale?

Pöördu oma üksuse Erasmus+ koordinaatori poole.

5. Kuidas ma tean, mis õppetasemega on sõlmitud leping?

Pöördu oma üksuse Erasmus+ koordinaatori poole.

6. Kas väliskõrgkooli Erasmuse koordinaator aitab leida majutust või pean ise hakkama otsima?

Enamasti välisülikool organiseerib majutuse ühiselamus või annab kontaktid (nt veebilehel), et tudeng saaks ise otsida majutusvõimalusi.

7. Kas väliskõrgkoolis saan võtta aineid ka mõnelt teiselt erialalt ja kõrgemalt tasemelt?

See oleneb välisülikoolist. Küsi seda välisülikoolist, kas see on võimalik.

8. Kas riikides, kus riigikeele algtase ei ole nõutud, on loengud inglise keeles?

Osa ained on inglise keeles, kuid mitte kõik ei pruugi olla.

9. Kas mul on vaja viisat ja elamisluba, et õppida EL liikmesriigis?

EL riikidesse pole Eesti kodanikele vaja viisat ega elamisluba, küll aga pead end seal ära registreerima. Kus ja kuidas seda teha, sõltub riigist. Välisülikooli jõudes annavad selle kohta täpsemat infot Erasmuse koordinaator/tuutorid. 

Türki minnes on vaja teha viisa/elamisluba eelnevalt Tallinnas asuvas saatkonnas.

10. Kas mul on vaja kindlustust?

Kõik Erasmus+ programmis osalevad tudengid peavad tegema endale välisõppe perioodiks vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustuse. Samuti on kõigil üliõpilastel kohustus omada kehtivat Euroopa ravikindlustukaarti (riikides, kui see kehtib). Lisaks on soovitatav teha kindlustusfirmas tasuline meditsiinikindlustus.

11. Kas ma pean avalduse saatma väliskõrgkooli samal ajal kui kandideerin Erasmuse programmi?

Ei pea. Esmalt kandideerid Tallinna Ülikoolis Erasmuse programmi. Pärast jaatava vastuse saamist välisõppe peaspetsialistilt saadab väliskõrgkool tudengile e-kirja, kus on kirjas vajalikud avaldused, mida saata. Juhul, kui välisülikool ei saada e-kirja, siis peaks tudeng vaatama väliskõrgkooli kodulehte, sest paljudes väliskõrgkoolides on see info veebis üleval.

12. Mis on TLÜ Erasmuse harta number?

68286-EPP-1-2014-1-EE-EPPKA3-ECHE

13. Kas Erasmus programm varustab mind sõidupiletiga?

Ei, piletid peavad tudengid ise ostma.

14. Mis keeles tuleb kirjutada motivatsioonikiri?

Motivatsioonikirja võib kirjutada eesti või inglise keeles.