Juhul kui üliõpilane pole ühes õppeaines kahel korral eksamit/arvestust sooritades saanud positiivset tulemust (põhi- ja järeleksam), tuleb tal see aine korduskuulata.

Kursuse korduskuulamiseks tuleb üliõpilasel registreerida end õppeinfosüsteemis (ÕISis) õppeaine kuulajaks korduskuulajana (ÕIS võimaldab üliõpilasel tähistada elektroonilisel registreerimisel uuesti kuulatav aine). Kursust saab ühe korra nominaalaja ja sellele järgneva kahe semestri jooksul tasuta korduskuulata.

Kui üliõpilane ei saa kohustusliku aine teistkordsel kuulamisel positiivset sooritust, siis saab ainet edaspidi kuulata tasuliselt läbi avatud akadeemia.

Järgnevad küsimused võivad olla Sulle abiks oma murele-küsimusele vastuse leidmisel: 

Küsimus Vastus
Sain eksamile/arvestusele pääsu eelduseks vajaliku töö esitatud ning soovin nüüd eksamit/arvestust sooritada, aga aine sooritusõiguse aeg on möödunud. Kuidas saan aine sooritada? Ainekursustel säilib eksami ja arvestuse sooritamise õigus kuni ainesse registreerimise semestri lõpuni. Kui aine sooritusõigus on aegunud, ei ole sul õigust arvestust või eksamit sooritada. Aine sooritamiseks tuleb uuesti õppeainesse deklareerida kui õppeainet loetakse. Kursust on võimalik uuesti tasuta kuulata üks kord nominaalkestuse ja sellele järgneva kahe semestri jooksul.
Mis juhtub kui kuulan eriala ainet teist korda ja ikka ei ole saanud positiivset tulemus? Kui üliõpilane ei saa erialaaine teistkordsel kuulamisel positiivset sooritust, siis peab ta aine kuulama uuesti tasuliselt, registreerudes ainesse TLÜ avatud akadeemia kaudu (avalduse saab esitada ÕISis) ja kui aine saab positiivselt sooritatud, tuleb see VÕTAga üle kanda. VÕTA koostamise juhend on leitav ÕISis kasutusjuhendist