Juhul kui üliõpilane pole ühes õppeaines kahel korral eksamit sooritades saanud positiivset tulemust, tuleb tal see aine korduskuulata.

Kursuse korduskuulamiseks tuleb üliõpilasel registreerida end õppeinfosüsteemis (ÕISis) õppeaine kuulajaks korduskuulajana (ÕIS võimaldab üliõpilasel tähistada elektroonilisel registreerimisel uuesti kuulatav aine). Kursust saab ühe korra nominaalaja ja sellele järgneva kahe semestri jooksul tasuta korduskuulata.

Kui üliõpilane ei saa kohustusliku aine teistkordsel kuulamisel positiivset sooritust, siis saab ainet edaspidi kuulata tasuliselt läbi avatud akadeemia.