Sõlmitud on TLÜ kollektiivleping

Juunis 2023 sõlmiti ametiühingu ja rektoraadi vahel Tallinna Ülikooli kollektiivleping, mis kaitseb kõiki ülikooli töötajaid. Tutvu kollektiivlepinguga siin

AÜ üldkoosolek 2019

Hea kolleeg,

 
Palun tule AÜ üldkoosolekule, mis toimub 4.12 kl 16:00-18:00. 
 
Erakorralised ajad nõuavad erakorralisi meetmeid. Kuidas jõuda tulemusteni?  
 
Meil avaneb koosolekul hea võimalus kuulda, kuidas toimib tõhus ametiühing, sest oma kogemusi on nõustunud meiega jagama Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu peausaldusisik Aita Brandt-Kure. Mida nendest kogemustest saaksime ise kasutada? Mida kindlasti ei saaks? Kuulame ja otsustame.
 
Päevakorras on ka:
  1. eelmise aasta majandusaruanne ja loodetavasti heakskiitmine
  2. jooksva aasta tegevuse tulemuste ülevaade - mis on õnnestunud, mis jäi tegemata
  3. tähtsamad sammud lähitulevikus - kuidas ikkagi edasi
 
Üldkoosolekul on otsustusjõud, kui liikmed on esindatud - kui Sa ei saa osaleda, palun volita kolleegi end esindama! Kuna AÜ liikmelisusinfo pole avalik, võid nõu pidada oma usaldusisikuga või mõne juhatuse liikmega.
 
Üldkoosolek on TLÜ AÜ kõige tähtsam otsustusorgan. - kui Sa ei saa osaleda, palun, volita kolleegi. 
Samuti, kui saaksid osaleda üle skaibi, anna märku!
 
Kohtumiseni 4.12 kl 16!

Meeleavaldus Eesti kõrghariduse ja teaduse toetuseks! -- 17.09.2019

 

19. septembril kl 11.30–12 toimub meeleavaldus Eesti teaduse ja kõrghariduse toetuseks!

Teadusleppest pole kinni peetud, löögi all on ka kõrghariduse rahastamine. Me ei soovi tasulise kõrghariduse taastamist, auditoorse õppetöö vähendamist ja lektorite palgata sundpuhkusele saatmist, nagu on ülikoolides kaalumisel. Tõsises ohus on meie teaduse tulevik ja kvaliteetne haridus.

Olgem kohal neljapäeval, 19. septembril kl 11.30:

— Tallinnas Eesti Panga hoone (Estonia pst 11) ees (seal toimub valitsuse väljasõiduistung)

või

— Tartus Haridus- ja teadusministeeriumi (Munga 18) ees.

Teid kutsuvad osalema Akadeemilised Ametiühingud (TÜ, EMÜ ja TLÜ ametiühingud), Eesti Teaduskoda ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia.

190919.jpg

Lisateave ürituse Facebooki-lehel.

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Teaduskoda, Tartu Ülikooli Ametiühing ja Tallinna Ülikooli Ametiühing taunivad ühispöördumises siseminister Mart Helme sõnavõtte -- 03.07.2019

 

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Teaduskoja, Tartu Ülikooli Ametiühingu ja Tallinna Ülikooli Ametiühingu hinnangul on siseminister Mart Helme 30. juunil tehtud "eriskummalised kommentaarid" Tallinna Ülikooli õppe- ja teadustegevuse kohta destruktiivsed.

Lisateave: https://www.err.ee/958003/teadlaste-uhendused-taunivad-uhispoordumises-mart-helme-sonavotte

Hoiatusstreik ülikoolide palgatõusu ja teadusleppe täitmise toetuseks -- 05.06.2019

 

Hoiatusstreik ülikoolide palgatõusu ja teadusleppe täitmise toetuseks

Tallinna Ülikooli Ametiühing, Tartu Ülikooli Ametiühing, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit ja Eesti Maaülikooli Ametiühing ning katusorganisatsioon UNIVERSITAS kuulutavad välja hoiatusstreigi 5. juunil kl 12–13.

Kõigil ülikoolide töötajatel on õigus streigist osa võtta. Streiki ja selle nõudmisi toetavad Teaduskoda ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia. Jätame tunniks oma töökohustused ja koguneme Tallinnas Riigikogu ning Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi ette. Ootame ka kõiki teadusmeelseid toetajaid väljaspoolt ülikoole!

Streiginõue: Ülikoolide töötajate palkade oluline tõstmine hiljemalt 1. jaanuarist 2020, mille eelduseks on valitsuse valmisolek täita 2018. aasta detsembris sõlmitud Teaduslepet.

Töötüli taust: 23. aprillil toimunud Rektorite Nõukogu ja UNIVERSITASE laiendatud delegatsiooni kohtumisel informeerisid ametiühingud tööandjaid kavatsusest esitada sektoritaseme kollektiivlepingu projekt ja asuda läbirääkimistesse palgatõusu, puhkuse ning muude oluliste küsimuste üle. UNIVERSITASe nimel esitasid ametiühingud 7. mail Ülikoolide üldtöökokkuleppe projekti ja ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks.

050619.jpg

Foto: Freepik (www.freepik.com)

Ametiühingud lähtusid oma tegevuses 2018. aasta lõpus sõlmitud Teadusleppest, millega erakonnad kohustusid suurendama teaduse rahastamist ühe protsendini SKT-st kolme aasta jooksul. Valitsus teatas esmaspäeval, et riigieelarve strateegiasse sisse kirjutatud teaduse rahastus püsib tasemel 0,71% SKT-st ja lähiaastatel Teaduslepet täita ei õnnestu. See seab ohtu palgatõusu läbirääkimised.

Ringkäik "Milleks meile mesilased?" -- 24.05.2019

 

Tasuta ringkäigul (eesti keeles) jagab Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskuse teadur Liisa Puusepp näpunäiteid, kuidas me saame mesilaste ja meie imelise keskkonna heaolusse panustada ning läheme ka vaatama, kuidas toimetavad mesilased Tallinna Ülikooli katusel.

mesilased.jpg

Tolmeldajatest sõltub pea 90 protsenti maailma õistaimede liikide levik: peale meie hommikuse kohvi või kakao, vaarika või tomati, ka erinevad maitsetaimed, ravimid ja puuvill. Lisaks panustavad putukad mulla viljakusse ning selle hoidmisesse, nad on ise looduslikuks kahjuritõrjeks, mängivad olulist rolli teiste liikide toidulaual ning on hästi toimiva ökosüsteemi markerid. Kui putukad, kes paljuski meie elu siin Maal võimalikuks teevad, hävivad kliimamuutuste, mürkkemikaalide kasutamise ja elupaikade hävimise tõttu, ei ole ka inimeste heaolu hoitud. Paraku on meie putukapopulatsioonid hävimas.

Eesti ei kuulu selles vallas veel kriisikoldesse, kuid täpset teavet paljude oma putukate kohta meil ei ole. Küll on mitmeid hoiatavaid tähelepanekuid: meie liblikapopulatsioonid on muutmas, on registreeritud liiga palju mesilaste hukkumisi. Lisaks on teada, et nii metsa- kui ka põllulindude arvukus on langenud, mis võib viidata omakorda putukate kaole – on ju putukad paljude lindude toidubaasiks.

Milliseid samme saame me astuda, et putukate heaolusse panustada? Lillepeenrad, taimed rõdul, putukahotellid aias, muru niitmisest loobumine? Jah, kõik need tegevused aitavad kaasa, aga ka meie igapäevane tarbimine on mesilaste ja kõigi teiste putukatega tihedalt seotud. Olulisel kohal on samuti küsimus, kas ja kuidas saame me mesilasi aidata ka ilma neid "pidamata", sh nendelt mee äravõtmiseta?

Liisa Puusepp teeb üleskutse tõsiselt mõelda, kas ja kuidas see, mida me haarame poelettidelt kaasa, on meid ümbritsevat keskkonda mõjutanud ning kas, kes ja kus on meie heaolu nimel kannatada saanud.

Sündmust korraldab Tallinna Ülikooli Ametiühing.


Osalemine toimub ainult eelregistreerimise alusel. Kohtade arv on piiratud. Eelregistreeruda saab e-posti teel dddagmar@tlu.ee. Registreerumine lõpeb kohtade täitumisel või hiljemalt 24. mail kl 12.

Tallinna Ülikooli Ametiühing osaleb 1. mail iga-aastasel Vabaduse väljakul toimuval tööliste pidupäeval! -- 26.04.2019

 

Eesti Ametiühingute Keskliit korraldab järgmisel kolmapäeval, 1. mail kell 14–16.45 iga-aastast Tallinnas, Vabaduse väljakul toimuvat tööliste pidupäeva.

Päevakava

14.00 Päevajuhi Ilja Golombi sissejuhatus

14.10 Peaministri ja erakondade esindajate, Eesti Ametiühingute Keskliidu esindaja, ametiühingute esindajate, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu esindaja, Teaduskoja esindaja ning päästjate esindaja tervitussõnad

14.45 Paul Oja ja Rainer Meinarti esinemine

15.15 Genka esinemine

16.45 Päeva lõpp

Üritus on tasuta!

Tulgem ja hoidkem kokku, pidutsegem ja avaldagem meelt!

Lisateave ürituse Facebooki lehel.

reklaam

 

TLÜ ametiühingu juhatus 2018. aastast: laieneme ja värbame -- 20.12.2018

 

Ametiühingu (AÜ) juhatus pidas 19. detsembril aasta viimase koosoleku, tegi kokkuvõtteid ja plaane uueks aastaks. 
 
AÜ uus juhatus on oma esimese tegevusaasta vältel tegelenud strateegiliste ja sisuliste küsimustega nii Tallinna Ülikoolis kui ka laiemalt. Näiteks kujundasime enda arvamuse karjäärimudeli idee kohta, koostasime rektoraadi palvel ombudsi ametikoha esmase kontseptsiooni, osalesime palgakomisjoni tegevuses. Asusime jõudsalt korrastama ka välissuhtlust teiste kõrgkoolide ametiühingutega, mis päädis detsembris Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu asutamisega  ja selle eesistujarolli täitmisega. Jaanuari lõpus on plaanis ka kõrgkoolide ametiliitude ühenduse, Universitase üldkoosolek, kus arutatakse võimalusi koostöö tõhusamaks korraldamiseks. Koos teiste kõrgkoolide ametiühingutega edastasime Riigikogule arvamuse kõrgharidusseadusandluses plaanitud puhkuseaja muudatuste kohta ja allkirjastasime pöördumise Eesti Maaülikooli rektorile ametiühingu liikmemaksu arvestamisest uute isikuandmete kaitse nõuete ettekäändel keeldumise teemal, samuti toetasime Teaduskoja pöördumist teadusrahastuse suurendamiseks, Rakvere lihakombinaadi streiki ja osalesime Teadusmarsil.
 
TLÜ AÜ suur eesmärk 2019. aastaks on käivitada tihedam suhtlemine enda liikmeskonna ja teiste ülikooli liikmetega. Jaanuaris korraldame usaldusisikutele ja teistele huvilistele temaatilise koolituspäeva, kuhu on tulemas koolitajad Eesti Ametiühingute Keskliidust. Kindlasti plaanime jätkata ülikooli juhtkonnaga sisulist dialoogi seoses uue karjäärimudeli kehtestamisega, kollektiivlepingu sõlmimisega ja ka ombudsi ametikohta sisustamisega. Töötajate jätkuv voolavus ning rahuloluküsitluse tulemused näitavad, et ülikoolis on endiselt tõsiseid probleeme töökeskkonna psühhosotsiaalsete aspektidega, selles osas on ametühingul kavas senisest tihedam koostöö töökeskkonnavolinike ja -nõukoguga, et probleemide põhjuseid paremini mõista ja lahenduste suunas liikuda.
 
Koosoleku järel toimus ülikooli aulas töötajate laste jõulupidu, mida rektoraat ja ametiühing traditsiooniliselt koos korraldavad. Tänavu oli jõulupeole kirja pandud 90 last. Tulijaid pani ahhetama Mustkunstiteatri etendus ja osalejatel oli võimalus ka ise õppida mõned võlukunstitrikid. Jõuluvana kuulas laste salme ja laule ning andis kommipaki nii lapsele kui ka koju jäänud õele-vennale.
 
Ametiühingu juhatuse liikmed panustavad organisatsiooni tegevusse vabatahtlikkuse alusel enda muu töö kõrval, seetõttu kannatab ka AÜ toimimise tõhusus – kõiki plaane me ellu viia ei suuda. Seetõttu otsib Tallinna Ülikooli ametiühing hetkel ka uut töötajat. Palun levitage infot, soovitage tuttavatel kandideerida ja huvi korral kandideerige ise! Töökuulutus asub siin.

TLÜ laste jõulupidu -- 19.12.2018

 

19. detsembril 2018 algusega 15:00 toimub ülikooli peamaja aulas (T324) TLÜ ja TLÜ AÜ korraldatud laste jõulupidu. Palume kingisoovist ja kingiootel lapsest märku anda hiljemalt 12.12.18, täites selle vormi. Ametiühingu liikmete lastele kingipakk luuletuse eest, teistel maksta 5 eurot. Kui laps ei jõua jõulupeole, jätab päkapikk kingi kuuse alla ja selle saab kätte hiljem. 

joulupidu reklaam