Ajakirjandus

I voor:

Aeg  Koht Kirjeldus
06.07.2020
kell 9
M-218 Essee. Teema selgub kohapeal.

Essee kirjutatakse käsitsi kohapeal (kuni 2 h) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale ja internetti kasutada ei tohi.

Hindamiskriteeriumid:

Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud), positiivne tulemus tähistab pääsemist vestlusvooru.

II voor:

Aeg Koht Kirjeldus
13.-14.07.2020 N-315 Vestlus

Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 10. juulil hiljemalt kell 15.00 instituudi kodulehel.

Vestluse hindamiskriteeriumid:

Ühiskonnas toimuva mõtestamise võimekus; eesti (ja ka maailma)ajakirjandusega kursis olek;  eneseväljendusoskus (ja keelekasutus).

Audiovisuaalne meedia

Nõutud on inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kehtiva keeleeksami tulemuse puudumisel tuleb keeleoskust tõendav dokument lisada kandideerides SAISi.

Vastuvõtueksam (100%) koosneb kolmest osast:
1. kirjalik essee 20%
2. loovülesanne 30%
3. motivatsioonikiri, portfoolio ja vestlus 50% 

Motivatsioonikiri ja loominguline portfoolio tuleb saata hiljemalt 01.07.2020 aadressile media@tlu.ee

I voor:

Kirjaliku essee teema tehakse kandidaadile avalikuks SAIS.ee keskkonnas ning esitatakse koos kandideerimisdokumentidega samas.

II voor:

03.-04.07.2020 iseseisev loovülesanne (vajalik on isiklik kaamera), ülesanne saadetakse kandidaadile e-mailile peale avalduste esitamise lõppu SAIS.ee keskkonnas ning valmis ülesanne tuleb saata hiljemalt 04.07.2020 kell 12.00 media@tlu.ee

III voor:

07.07.2020 vestlused komisjoniliikmetega. Individuaalne vestluse aeg ja ruum teatatakse kandidaadile e-maili teel peale teise loovülesande laekumist.
 

Filmikunst

 

Eelkonkurss

Aeg Koht Kirjeldus
01.06.2020 -

Essee teemal „Miks ma pean filmi tegema”.

CV

Portfoolio (valik oma parimatest töödest) esitamine on kohustuslik režiioperaatoritöö ja stsenaristika erialadel. Muudel erialadel soovituslik. 

Täpsemaid tingimusi ja juhtnööre vaata eriala lehelt.

 

Eelkonkursi edukalt läbinutega võetakse meili teel ühendust 19.06. Eelkonkursi läbinud saavad esitada SAIS-i kaudu avalduse ning osaleda loomingulistel katsetel.

Loomingulised katsed

Kõik erialad koos

Aeg Koht Kirjeldus
03.07.2020 kell 10 Kinosaal (N-406) Üldkonsultatsioon
10.07.2020 kell 10 N-307 Ühiskollokvium

Filmirežii

Aeg Koht Kirjeldus
03.07.2020
kell 11
N-307 Fotojutustuse ülesande andmine
04.07.2020
kell 13
Nova maja IV korruse koridor Fotojutustuse esitlemine komisjonile
05.07.2020
kell 13
Kinosaal (N-406) Filmianalüüsiks valitud filmi vaatamine
05.07.2020
kell 14
N-307 Filmianalüüsi kirjutamine
07.07.2020
kell 10
N-307 Oma filmiloo kirjutamine
07.07.2020
kell 13.30
N-113 Kirjutatud stsenaariumi lavastamine
09.07.2020 kell 10 N-307 Kollokvium 

Operaatoritöö

Katsetele tulles palume kaasa võtta silmaarsti tõendi, mis kinnitab värvide eristamise võimet.

Aeg Koht Kirjeldus
03.07.2020 kell 11 N-113 Fotojutustuse ülesande andmine (teema selgub kohapeal)
04.07.2020 kella 12ks Nova maja IV korruse koridor Fotojutustuse ülespanek
05.07.2020 kell 13 Kinosaal (N-406) Filmianalüüsiks valitud filmi vaatamine
05.07.2020 kell 14  N-315 Filmianalüüsi kirjutamine
06.07.2020
kell 10
N-113 Portfoolio pildistamise ülesande saamine
07.07.2020 kella 15-ks Nova maja IV korruse koridor Portfooliote ülespanek
09.07.2020 kell 10 N-315 Kollokvium 

Helioperaatoritöö

Katsetele tulles palume kaasa võtta audiogramm kõrvaarstilt.

Aeg Koht Kirjeldus
03.07.2020 kell 11 Kinosaal (N-406) Filmianalüüsiks valitud filmi vaatamine
03.07.2020 kell 12 M-227 Filmianalüüsi kirjutamine
04.07.2020 kell 10 N-307, N-308, N-310, N-317, N-318 Kuulamisülesanne ja audioloo jutustamine. Helirea koostamine antud pildilõigule
09.07.2020
kell 10
N-206 Kollokvium 

Filmimontaaž

Aeg Koht Kirjeldus
03.07.2020 kell 11 Kinosaal (N-406) Filmianalüüsiks valitud filmi vaatamine
03.07.2020 kell 12 N-307 Filmianalüüsi kirjutamine
04.07.2020 kell 10 N-315 Oma filmiloo kirjutamine etteantud materjali põhjal
06.07.2020
kell 10
N-507 Oma loo monteerimine etteantud filmimaterjalist
09.07.2020
kell 10
N-205 Kollokvium 

Filmiproduktsioon

Aeg Koht Kirjeldus
03.07 kell 11 Kinosaal (N-406) Filmianalüüsiks valitud filmi vaatamine
03.07 kell 12 N-307 Filmianalüüsi kirjutamine
05.07 kell 10 N-307 Filmiprojekti kavandi koostamine
09.07 kell 10 N-306 Kollokvium 

Stsenaristika

Aeg Koht Kirjeldus
03.07 kell 11 Kinosaal (N-406) Filmianalüüsiks valitud filmi vaatamine
03.07 kell 12 N-315 Filmianalüüsi kirjutamine
05.07 kell 10 N-315, N-416 lühifilmi stsenaariumi kirjutamine etteantud teemal
09.07 kell 10 M-227 Kollokvium 

 

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia vastuvõtueksam (kunst) 2020

Sisseastumiskatsed koosnevad erialakatsetest ja vestlusest.

Koos sisseastumisdokumentidega tuleb esitada varem valminud loometööde paremik ehk portfoolio, selgelt äratuntav näopilt ning essee. Essee teema avalikustatakse kodulehel juunikuus. Portfoolio, foto ja essee palume üles laadida SAISi keskkonda hiljemalt 1. juuliks 2020, mis on ka avalduste esitamise tähtaeg. 

Vastuvõtueksamite ajakava:

Aeg Koht Kirjeldus
08.07.2020 kell 9 IKUMUMU stuudio (V-402) Infotund
08.07.2020 algusega kell 10 IKUMUMU stuudio (V-402) Erialakatsed
09.07.2020 kell 10 IKUMUMU stuudio (V-402) Kunstisuuna valinutele vestlusvoor

Kunstimooduli erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. Ülesannete kirjeldused ja teostamiseks vajalike vahendite loetelu avalikustatakse kodulehel juunikuus. 

Vestlusele saanutele saadetakse ajakava meilile. Hindamiskriteerumid arvestavad erialaoskusi ja soovi/motivatsiooni end arendada.

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia vastuvõtueksam (muusika) 2020

Sisseastumiskatsed koosnevad erialakatsetest ja vestlusest.

Koos sisseastumisdokumentidega tuleb esitada varem valminud loometööde paremik ehk portfoolio, selgelt äratuntav näopilt ning essee. Essee teema avalikustatakse kodulehel juunikuus. Portfoolio, foto ja essee palume üles laadida SAISi keskkonda hiljemalt 1. juuliks 2020, mis on ka avalduste esitamise tähtaeg. 

Vastuvõtueksamite ajakava:

Aeg Koht Kirjeldus
08.07.2020 kell 9 IKUMUMU stuudio (V-402) Infotund
08.07.2020 algusega kell 10 V-203, V-204, V-205 Erialakatsed
09.07.2020 kell 10 V-203 Muusikasuuna valinutele vestlusvoor

Muusikamooduli erialakatseteks on muusikalised katsed. kus tuleb esitada vabalt valitud a capella laul või instrumentaalpala, üks klaveripala ja musikaalsustest (mäludiktaat, duur/moll helirida, lihtintervallid, duur/moll kolmkõlad + prima vista lihtsa meloodia noodist laulmine).
Täpsem info: Vaike Kiik-Salupere (vkiik@tlu.ee).

Vestlusele saanutele saadetakse ajakava meilile. Hindamiskriteerumid arvestavad erialaoskusi ja soovi/motivatsiooni end arendada.

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia vastuvõtueksam (filmikunstnik) 2020

Sisseastumiskatsed koosnevad erialakatsetest ja vestlusest.

Koos sisseastumisdokumentidega tuleb esitada varem valminud loometööde paremik ehk portfoolio, selgelt äratuntav näopilt ning essee. Essee teema avalikustatakse kodulehel juunikuus. Portfoolio, foto ja essee palume üles laadida SAISi keskkonda hiljemalt 1. juuliks 2020, mis on ka avalduste esitamise tähtaeg. 

Vastuvõtueksamite ajakava:

Aeg Koht Kirjeldus
08.07.2020 kell 9 IKUMUMU stuudio (V-402) Infotund
08.07.2020 algusega kell 10 IKUMUMU stuudio (V-402) Erialakatsed
09.07.2020 kell 10 IKUMUMU stuudio (V-402) Filmikunstniku suuna valinutele vestlusvoor

Filmikunstniku mooduli erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. Kompositsiooniülesandeks on lühifilmi visuaalne kontseptsioon. Ülesannete täpsemad kirjeldused ja teostamiseks vajalike vahendite loetelu avalikustatakse kodulehel juunikuus. 

Vestlusele saanutele saadetakse ajakava meilile. Hindamiskriteerumid arvestavad erialaoskusi ja soovi/motivatsiooni end arendada.

Koreograafia

 

Vastuvõtueksam 100%
Sisseastumiskatsed kestavad kolm päeva. 13.-15. juuli.

Kõik kandidaadid peavad:

  • esitama koos avaldusega SAISis oma motivatsioonikirja ja CV (treeningud, loomingulised tööd) koos fotoga;
  • esitama 3-minutilise enda või kellegi teise lavastatud tantsunumbri, mis võib olla soolo- või paaristants;
  • olema valmis vastama küsimustele kultuuri- ja tantsuelu valdkonnas;
  • olema kursis viimase aasta kajastustega ajakirjas Teater. Muusika. Kino.;
  • võtma kaasa treeningriided ja jalanõud;
  • näidatud video põhjal kirjutama koha peal teose ideed, struktuuri, koreograafiat analüüsiv essee (eesti keeles, 1,5-2 lehekülge A4 formaat, printimisvõimalust ei ole, käsikiri); 
  • antud ülesandele kompositsioonitöö lavastamine

Reklaam ja suhtekorraldus

Reklaami suund

I voor:

Aeg Koht Kirjeldus
06.07.2020 kell 15 M-218 Essee, teema selgub kohapeal

Eesti keeles on juba ilmunud päris palju reklaamialast teoreetilist ning praktikale orienteeritud kirjandust (T. Bachmann, L. Priimägi, M. Earls, D. Arieli, M. Markja, C. S. Pearson, K. Raju jt), lisaks maailmatäis ingliskeelseid teoseid. Üllata meid oma lugemusega ning oskusega tänast reklaamitegelikkust
jälgida ning mõtestada.

Essee kirjutatakse käsitsi kohapeal (kuni 2 h) ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi.  

II voor:

Aeg Koht Kirjeldus
13.-14.07.2020
alates 10
A-231 Vestlus

Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 10. juulil instituudi kodulehel.

Hindamiskriteeriumid:

Essee: Oskus väljendada oma mõtteid selgelt ning korrektse keelekasutusega, õppekavaga seotud eriala/tegevusvaldkonna problemaatika tundmine määral, mis võimaldab sisukalt kirjutada ette antud teemal. Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud), positiivne tulemus tähistab pääsemist  vestlusvooru.

Vestlus: oskus väljendada oma mõtteid selgelt ning korrektse keelekasutusega, sotsiaalsete kompetentside valdamine määral, mis võimaldab sisukat vestlust komisjoniga, motivatsiooni olemasolu õppida valitud eriala ja selle veenev demonstreerimine, suutlikkus täita komisjoni poolt antud ülesannet (vaadelda ja analüüsida nähtut). 

Suhtekorralduse suund 

I voor:

Aeg Koht Kirjeldus
06.07.2020 kell 12 M-218 Essee, teema selgub kohapeal

Essee kirjutamiseks valmistumisel soovitame jälgida aktiivselt ühiskonnas toimuvat. Lisaks soovitame tutvuda kommunikatsiooniajakirja Kaja väljaannetega (saadaval www.digar.ee). Essee kirjutatakse käsitsi kohapeal (kuni 2 h)  ja selle orienteeruv pikkus on kolm A4 lehekülge. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend. Kaasavõetud materjale, abivahendeid ja internetti kasutada ei tohi. 

II voor:

Aeg Koht Kirjeldus
13.-14.07.2020
alates 10
N-307 Vestlus

Vestlusele pääsenute nimekiri avalikustatakse 10. juulil instituudi kodulehel.

Hindamiskriteeriumid:

Essee: oskus analüüsida ühiskonna toimuvat, ära tunda ja hinnata suhtekorralduse rolli, väljendada oma mõtteid selgelt ja loetava käekirjaga korrektses eesti keeles. Essee puhul on tegemist mitteeristava hindamisega (arvestatud/mittearvestatud), positiivne tulemus tähistab pääsemist vestlusvooru.

Vestlus: oskus väljendada oma mõtteid ja arvamusi hea keelekasutusega, oskus analüüsida ja selgitada ühiskonna protsesse, suutlikkus mõista ja kirjeldada õpitavat eriala ning veenda komisjoni oma motivatsioonis õppima asuda.

Ristmeedia

Nõutud on inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kehtiva keeleeksami tulemuse puudumisel tuleb keeleoskust tõendav dokument lisada kandideerides SAISi.

Vastuvõtueksam (100%) koosneb kolmest osast:

  • audiovisuaalne CV (30%),
  • kirjalik loovülesanne (20%),
  • intervjuu vastuvõtukomisjoniga (50%).

I voor:

kandidaadid peavad saatma hiljemalt 01.07.2020 aadressile crossmedia@tlu.ee oma audiovisuaalse CV ehk audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud enesetutvustuse (n.-ö. motivatsioonivideo), mis tehakse komisjonile kättesaadavaks mõnel veebiplatformil (nt Vimeo või YouTube). Ingliskeelse enesetutvustuse maksimaalne pikkus on 3 minutit. Lisaks enda tutvustusele peaks videomaterjal sisaldama ka selgitust, miks kandidaat ristmeediat õppima soovib tulla. Enesetutvustusele on soovitatav lisada ka eelnevat loomingulist tööd sisaldav portfoolio, kus võivad olla näiteks videod, veebilehed, animatsioonid, 3D-kujundused vms.

II voor:

kirjalik loovülesanne tehakse kandidaadile avalikuks SAIS.ee keskkonnas ning esitatakse koos kandideerimisdokumentidega samas. 

III voor:

vestlused vastuvõtukomisjoniga toimuvad 06.07.2020. Vestluse aeg teavitatakse igale kandidaadile individuaalselt SAISis avalduse esitamisel. Igale kandidaadile on intervjuuks ette nähtud maksimaalselt 20 minutit.