integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Kas oled multitalent, keda huvitavad muusika ja kunsti erinevad väljendusvormid? Sellisel juhul on meil sulle pakkuda uus ja põnev eriala BFMis, kus saab õppida bakalaureuseõppes Integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia ehk IKUMUMU õppekaval.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 12 kunst + 12 muusika

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris Tasuta

Antav kraad humanitaarteaduse bakalaureus

Filmide kunstniku suund on alates sellest vastuvõtust liikunud filmikunsti eriala juurde.

Keda ootame õppima?

Eriala sobib hästi loominguliste huvide ja oskustega noortele, kellel oleks soov kunsti ja muusika õpingud ühendada digitehnoloogiliste ja audiovisuaalsete vahenditega. Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis on avanenud suurepärane võimalus õppida perspektiivikal loomesuunal, mis ühendab endas kaks erialamoodulit: kunsti ja muusika. Õppekava ühendavaks lüliks on multimeedia moodul. Õppekava pakub võimaluse õppida audiovisuaalsete lühilugude loomist ja helindamist erinavaid vahendeid kasutades. Õppekaval saab osaleda performatiivsetes loomeprojektides, luua heliteoseid ja neid produtseerida.  Samuti osaleda muusikavideo loomisel ja õppida helilist ning visuaalset eneseväljendust läbi nüüdisaegsete võimaluste.

Miks tulla meile õppima?

Ennekõike selleks, et omandada tulevikueriala. Võime loominguliseks lähenemiseks mistahes erialale on tõusev trend. Meie instituudis õpid multikultuurses keskkonnas koos õppejõudude ja kaastudengitega erinevatest riikidest. Samuti on sul võimalus osaleda ERASMUS üliõpilasvahetuses, mis toimub koostöös mitme põneva partnerülikooliga. BFMis on üliõpilaste kasutuses kaasaegse loometehnikaga stuudiod ja auditooriumid, mis aitavad ellu viia loomingulisi projekte.

Tallinna Ülikooli tudengitele pakub häid võimalusi ühendada kõrgel tasemel üldkultuurilised teadmised ja erialaoskused teiste teadus- ja loomevaldkondadega Erialasid Lõimiv Uuendusprojekt ELU.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

 • Kaasaegne õppekeskkond BFMi Nova ja Vita hoones.
 • Audiovisuaalse tehnoloogia, arvutiklasside, helistuudiote ning kunstistuudiote kasutamise võimalus ülikooli Nova, Vita, Mare ja Astra majades.
 • Võimalus osaleda ülikooli erinevates muusikalistes kollektiivides ja ülikooli kampuse galeriides näitusetegevusega.
 • Suurepärane ja pidevalt uuenev raamatukogu.
 • Väga hea tehnikaga varustatud BlackBox Vita hoones, saal Terra hoones ja kinosaal Nova hoones.
 • Võimalus tutvuda ka koreograafia, filmikunsti, meedia ja kommunikatsiooni kaastudengite ja nende mõtteviisidega.

Video valmis õppeaines multimeedia projekt ning selle lõid IKUMUMU tudengid Roland Teeäär (video) ja Eva Pajusaar (tiitrid).

Õppekava ja -ained

Olulised erialaained, kõrvalerialad

 • Joonistamine, kompositsioon, fotograafia, digitaalne pilditöötlus, vorm ja materjal.
 • Solfedžo, klaver, hääleseade, dirigeerimine, bändiõpe ja popmuusikastiilid.
 • Visuaalse helilise kommunikatsiooni alused;
 • Video-, meedia-, helikunst ja performance;
 • Graafiline kujundamine ja animatsioonitehnikad;
 • 20.–21. sajandi kunsti ja visuaalkultuuri ajalugu;
 • 20.–21. sajandi muusika;
 • Teadustöö alused ja kunstide uurimise meetodid;
 • Loovainete õpetamise metoodika ja juhendamise praktika;
 • Multimeedia projekt I ja II (seisev pilt, liikuv pilt, heli ja valgus);
 • Kultuurisündmuse korralduse praktika.

Tutvu õppekavaga ÕISis

Õppejõud

Kõik kunsti ja muusika valdkonna õppejõud on omas valdkonnas tuntud nii Eestis kui ka välismaal.

Kunstide didaktika suuna õppejõududeks on:

 • Krista Simson (visuaalkunsti dotsent), 
 • Heie Treier (kunstiajaloo dotsent), 
 • Krista Aren (disaini dotsent), 
 • Margot Kask (visuaalkunsti dotsent), 
 • Raul Talmar (kooridirigeerimise dotsent), 
 • Vaike Kiik-Salupere (lauluõpetuse dotsent), 
 • Avo Ulvik (helidisaini ja multimeedia lektor), 
 • Eve Kiiler (kunstihariduse metoodika lektor), 
 • Gerhard Bruno Erich Lock (muusikateaduse lektor), 
 • Marit Mõistlik-Tamm (muusika lektor), 
 • Pille Saar (klaveriõpetuse lektor), 
 • Katrin Sigijane (audiovisuaalse tehnoloogia külalislektor)
 • Taavi Tuisk (audioproduktsiooni lektor)

Vastuvõtt

Sisseastumiseksamid koosnevad erialakatsetest, loomingulisest grupitööst ja vestlusest. SAISis avaldust esitades teeb üliõpilane suunavaliku – kas soovib kandideerida kunsti ja disaini suunale või muusikasuunale.

Koos kandideerimisavalduse esitamisega SAISis, tuleb ühe PDF-ina esitada ka:

1) varem valminud loometööde paremik ehk portfoolio;
2) lühike videotutvustus (salvestatud video loomingulisest tegevusest, enesekuvandist);
3) selgelt äratuntav näopilt.

Soovitatav on videosalvestused ja portfoolio esitada PDF-failis veebilinkidena.

Hindamiskriteeriumid arvestavad erialaoskusi ja soovi/motivatsiooni end arendada.

Sisseastumisnõuded: 100% vastuvõtueksam.

Portfoolio, videotutvustus - 20%
Erialakatsed - 30%

 •  laul või instrumentaalpala
 •  klaveripala
 • musikaalsustest; või
 • visandamine 

Audiovisuaalne lühilugu- 30%
Vestlus - 20%

Küsimuste korral palun pöörduge ikumumu@tlu.ee

 

KUNSTI JA DISAINI SUUND

Erialakatseteks on visandamine ja audiovisuaalne lühilugu.

Sisseastumiskatse:

 • osalemiskohustusega sisseastumise infotund
 • visandamise erialakatse Astra aatriumis: Erialakatse seisneb eskiiside tegemises ca 1,5 tunni jooksul. Visandatakse figuure ja/või gruppe. Modellid vahetavad poose 15 minuti järel. Eesmärgiks on paigutada figuurid ühele lehele nii, et tekiks tervikkompositsioon. Joonistusvahend võib olla vabalt valitud - pliiats, marker, süsi, kriit, tušš, pintsel, kõrs, linnusulg jne. Paber on kohapeal olemas, vahendid tuleb ise kaasa võtta. Töö esitatakse vähemalt kahel lehel.
 • audiovisuaalse lühiloo koostööprojekt: Loomingulise ülesande lahendamisel eeldatakse kunsti- ja muusikasuuna sisseastujate koostööd. Töö teostamiseks on vaja nutitelefoni ja/või tahvel- või sülearvutit, erinevaid rakendusi nagu InShot, iMovie. Ülesande täpne kirjeldus avalikustatakse eksamil.

Täpsem info: Krista Aren: krista.aren@tlu.ee
 
Vestlused toimuvad vastavalt ajagraafikule. Vestlusele kutsutakse koostöögrupid eelmisel õhtul saadetud ajagraafiku alusel.

MUUSIKA SUUND

Erialakatseteks on muusikalised katsed ja audiovisuaalne lühilugu.

Sisseastumiskatse:

 • osalemiskohustusega sisseastumise infotund
 • muusikalised katsed: Kandidaadil tuleb esitada vabalt valitud saateta laul või instrumentaalpala, üks klaveripala ja teha musikaalsustest (mäludiktaat, duur/moll helirida, lihtintervallid, duur/moll kolmkõlad + prima vista lihtsa meloodia noodist laulmine).
 • audiovisuaalse lühiloo koostööprojekt: Loomingulise ülesande lahendamisel eeldatakse kunsti- ja muusikasuuna sisseastujate koostööd. Töö teostamiseks vajate nutitelefoni ja/või tahvel- või sülearvutit, erinevaid rakendusi nagu InShot, iMovie. Ülesande täpne kirjeldus avalikustatakse eksamil.

Täpsem info: Vaike Kiik-Salupere: vkiik@tlu.ee

Hindamiskriteeriumid 

Portfoolio, videotutvustus - hinnatakse peamiselt erialast ettevalmistust ja tehnilist taset.
Erialakatsed:

 • Laul või instrumentaalpala
 • Klaveripala

Musikaalsustest - hinnatakse peamiselt erialast ettevalmistust ja tehnilist taset, hääle/pillimängu intonatsiooni, rütmi, esituse emotsionaalsust, meisterlikkuse taset.
Visandamine - hinnatakse peamiselt kompositsioonitaju, tehnilist võimekust ja oskust tabada modellide karakterit, poosi vm iseloomulikku omale sobivate vahenditega.
Audiovisuaalne lühilugu - hinnatakse peamiselt verbaalselt esitatud lühiloo jutustamise võimekust audiovisuaalsete vahenditega piiratud ajal, hinnatakse meeskonnatööd ja rollijaotuse kogemust.
Vestlus - hinnatakse peamiselt enesereflektsiooni- ja analüüsi võimekust, siirast huvi valitud valdkonna vastu, viimane peaks kajastuma vastuvõtukatsetele eelnevas tegevuses.

Sisseastumise üldine ajakava 2023

Vastuvõtueksamite info ja ajakava

Kuhu edasi?

Tänane tööjõuturg ilmutab vajadust multifunktsionaalsete loominguliste oskustega inimese järele. IKUMUMU õppekava lõpetanul on valmidus töötada väga erinevates kunsti ja kultuuriga seotud valdkondades nagu loomemajandus, visuaalne ja auditiivne turundus, huviharidus.

Tööd võib leida näiteks:

 • loomingulise juhi abina
 • multimedia disainerina
 • ettevõtteid teenindava kujundajana
 • huvihariduse- ja haridusprojektide juhendajana
 • reklaami- ja turundusfirmades
 • disainibüroodes
 • reklaamide taustamuusika loojana ja helindajana
 • video- ja õppemängude helindajana
 • muusikuna
 • set disainerina
 • muusikaringi juhendajana
 • kultuurisündmuse korraldajana
 • AD-na
 • audiovisuaalse kunstnikuna

Eesti kultuuriruumile parim väljund oleks bakalaureusekraadi omandanud noore valmidus astuda Tallinna Ülikooli magistriõppesse. Näiteks õpitakse 2016. aastast  muusika- ja kunstiõpetajaks  ühisõppekavades  koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemiaga.

Miks BFM?

Kunstniku ülesanne on näha ümbritsevat maailma ja keskkonda omapärasest ja üllatavast vaatenurgast, aidata nii endal kui ka kunsti kogejal seda mõista uutmoodi ja isikupäraselt, sügavuti ja emotsionaalselt - tundlikult, füüsiliselt ja metafüüsiliselt. Kunstidel on võime ületada kitsendavaid arusaamu, keha ja vaimu lahusolekut, olenemata sellest, kas seda luuakse mingis ühes valdkonnas või integratiivselt.

Kuna BFMi erialad ja õppekavad ning õppekeskkond ja inimesed on loomult interdistsiplinaarsed ja integratiivsed, on BFM parim valik noorele inimesele, kes soovib ennast kunstide kaudu sünteesivalt väljendada, suhelda samalaadselt avatud, arenemistahteliste ja õpimishimuliste kaasüliõpilaste ja seeläbi muuta ennast ja teisi enda ümber avaramaks, tundlikumaks ja rõõmsamaks. 

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

 • Laulmine ja vokaalpedagoogika (sh lauluõpilase, -õpetaja ja kontsertmeistri koostöö),
 • esinemisteks valmistumine ja toimetulek esinemisärevusega, (Vaike Kiik-Salupere),
 • musikaalsus ja loovus (Tiina Selke, Gerhard Lock),
 • muusikapedagoogika, -filosoofia ja loovuse terminoloogia (Tiina Selke, Gerhard Lock, ETP ja TLÜ uuringufond),
 • rühmaplokflöödi didaktika ja oskussõnavara (Tiina Selke, ETP ja TLÜ uuringufond),
 • klaveriõpetus kõigile, õpetamisstrateegiad, ühisloome ja improvisatsioon (Marit Mõistlik-Tamm, Gerhard Lock),
 • refleksiivne positsionaalsus koolikontekstis, muusika visualiseerimine ning erinevate kunstide koostoime uurimine (Gerhard Lock).

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

 • BFMi segakoor, kevad- ja sügiskontserdid.
 • CFMAE/YTT (The Changing Face of Music and Art Education/Yesterday, Today, Tomorrow) & TTS (Teacher Training Seminar) rahvusvaheliste konverentside ja õpetajakoolituse seminari sari;
 • CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education eelretsenseeritud rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga teadusajakiri.
 • Noorte Heliloojate Labori kontserdisari ja vestlusring,
 • Digitaalse heliloomingu konkurss koolinoortele
 • Riho Pätsi Keskus
 • Osalemine kunstifestivalidel, näitusetegevus galeriides, erialane täiendkoolitus, loomingulised töötoad,
 • konverents KUHI - kunstihariduse ideed

Võta ühendust!

Julia Voinova

Õppenõustaja ja -spetsialist

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon+372 619 9930