IKUMUMU eriala

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Kas oled multitalent, keda huvitavad muusika ja kunsti erinevad väljendusvormid? Sellisel juhul on meil sulle pakkuda uus ja põnev eriala BFMis, kus saab õppida bakalaureuseõppes Integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia ehk IKUMUMU õppekaval.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 31

Õppevorm Päevaõpe

Antav kraad humanitaarteaduse bakalaureus

Keda ootame õppima?

Eriala sobib hästi loominguliste huvide ja oskustega noortele, kellel oleks soov kunsti ja muusika õpingud ühendada digitehnoloogiliste ja audiovisuaalsete vahenditega. Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis on avanenud suurepärane võimalus õppida perspektiivikal loomesuunal, mis ühendab endas kaks erialamoodulit: kunsti ja muusika. Õppekava ühendavaks lüliks on multimeedia moodul. Muusika erialamoodulil saab õppida laulmist, erinevaid instrumente ja dirigeerimist. Kunsti erialamoodulil saab õppida ennast väljendama joone, rütmi, värvi, vormi ja materjal kaudu.

Alates 2018. aasta kevadest liideti õppekavaga ka filmikunstniku moodul. Filmikoolile on see igati oodatud ja loogiline muudatus. Uuele moodulile võetakse üle aasta 6 üliõpilast (2020. aastal ja siis jälle 2022).

Üle aasta võetakse koos filmikunstniku mooduliga IKUMUMU õppekavale õppima kokku 31 tudengit (15 muusika, 10 kunsti ja 6 filmikunsti suunale) ning teistel aastatel 30 tudengit (15 muusika ja 15 kunsti suunale).

Miks tulla meile õppima?

Ennekõike selleks, et omandada tulevikueriala. Võime loominguliseks lähenemiseks mistahes erialale on tõusev trend. Meie instituudis õpid multikultuurses keskkonnas koos õppejõudude ja kaastudengitega erinevatest riikidest. Samuti on sul võimalus osaleda ERASMUS üliõpilasvahetuses, mis toimub koostöös mitme põneva partnerülikooliga. BFMis on üliõpilaste kasutuses kaasaegse loometehnikaga stuudiod ja auditooriumid, mis aitavad ellu viia loomingulisi projekte. Sellest sügisest hakatakse ehitama ka uut Loomemaja, mis on üks osa BFMist. Järgneva paari aastaga valmivad kaasaegsed blackboxid, heli- ja kunstistuudiod.

Tallinna Ülikooli tudengitele pakub häid võimalusi ühendada kõrgel tasemel üldkultuurilised teadmised ja erialaoskused teiste teadus- ja loomevaldkondadega Erialasid Lõimiv Uuendusprojekt ELU.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

 • Kaasaegne õppekeskkond BFM-i Nova hoones.
 • Audiovisuaalse tehnoloogia, arvutiklasside, helistuudiote ning kunstistuudiote kasutamise võimalus ülikooli Nova, Silva ja Astra majades.
 • Võimalus osaleda ülikooli erinevates muusikalistes kollektiivides ja ülikooli kampuse galeriides näitusetegevusega.
 • Suurepärane ja pidevalt uuenev raamatukogu.
 • Väga hea akustikaga saal Terra hoones ja kinosaal Nova hoones.
 • Võimalus tutvuda ka koreograafia, filmikunsti, meedia ja kommunikatsiooni kaastudengite ja nende mõtteviisidega.

Õppekava ja -ained

Olulised erialaained, kõrvalerialad

 • Joonistamine, kompositsioon, digitaalne pilditöötlus, vorm ja materjal.
 • Solfedžo, klaver, hääleseade, dirigeerimine, bändiõpe ja popmuusikastiilid.
 • Visuaalse helilise kommunikatsiooni alused;
 • Video-, meedia-, helikunst ja performance;
 • graafiline kujundamine ja animatsioonitehnikad;
 • 20.–21. sajandi kunsti ja visuaalkultuuri ajalugu;
 • 20.–21. sajandi muusika;
 • Teadustöö alused ja kunstide uurimise meetodid;
 • Loovainete õpetamise metoodika ja juhendamise praktika;
 • Multimeedia projekt I ja II (seisev pilt, liikuv pilt, heli ja valgus);
 • Kultuurisündmuse korralduse praktika.

Tutvu õppekavaga ÕISis.

Õppejõud

Kõik kunsti ja muusika valdkonna õppejõud on omas valdkonnas tuntud nii Eestis kui ka välismaal.

Kunstide didaktika suuna õppejõududeks on:

 • Tiina Selke (muusikaõpetuse metoodika professor), 
 • Orest Kormašov (maalikunsti dotsent), 
 • Heie Treier (kunstiajaloo dotsent), 
 • Krista Aren (disaini dotsent), 
 • Margot Kask (kunstikompositsiooni dotsent), 
 • Raul Talmar (kooridirigeerimise dotsent), 
 • Vaike Kiik-Salupere (lauluõpetuse dotsent), 
 • Avo Ulvik (helidisaini ja multimeedia lektor), 
 • Eve Kiiler (kunstihariduse metoodika lektor), 
 • Gerhard Bruno Erich Lock (muusikateaduse lektor), 
 • Kristi Laanemäe (kunstiõpetuse didaktika lektor), 
 • Marit Mõistlik-Tamm (muusika lektor), 
 • Merike Aarma (kooridirigeerimise lektor), 
 • Pille Saar (klaveriõpetuse lektor), 

Vastuvõtutingimused

 • 100% vastuvõtueksam
 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Sisseastumiskatsed koosnevad erialakatsetest ja vestlusest. Koos avaldusega tuleb SAISis esitada varem valminud loometööde paremik ehk portfoolio koos lühikese enesetutvustusega (PDF), selgelt äratuntav näopilt ning essee. Essee teema avalikustatakse kodulehel.

Vastuvõtueksamid:

KUNSTI JA DISAINI SUUND

Erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. 
 
Joonistamine

Erialakatse seisneb eskiiside tegemises ca 1,5 tunni jooksul. Visandatakse figuure ja/või gruppe. Modellid vahetavad poose 15 minuti järel. Eesmärgiks on paigutada figuurid ühele lehele nii, et tekiks tervikkompositsioon. Joonistusvahend võib olla vabalt valitud - pliiats, marker, süsi, kriit, tušš, pintsel, kõrs, linnusulg jne. Paber on kooli poolt, vahendid tuleb ise kaasa võtta. Töö esitatakse vähemalt kahel lehel.

Kompositsiooniülesanne

Kahe erinevas tempos muusikapala visualiseerimine, valmib kaks abstraktset värvilist kompositsiooni. Tööks on aega kaks tundi. Töö teostamiseks vajalikud vahendid - akrüül- või guaššvärvid, värvilised paberid, väljalõiked, liim, joonlaud, kustutuskumm, käärid – tuleb kandidaadil kaasa võtta, võimalusel ka nutitelefon ja kõrvaklapid. A3 paber on kooli poolt.

Täpsem info:
Krista Aren: krista.aren@tlu.ee.
 
Erialakatsete põhjal järgmiseks päevaks vestlusele saanutele saadetakse vestluse aeg meilile erialakatsete päeva õhtuks. 

MUUSIKASUUND 

Erialakatseteks on muusikalised katsed, kus tuleb esitada vabalt valitud a capella laul või instrumentaalpala,üks klaveripala ja musikaalsustest (mäludiktaat, duur/moll helirida, lihtintervallid, duur/moll kolmkõlad + prima vista lihtsa meloodia noodist laulmine).

Täpsem info:
Vaike Kiik-Salupere (vkiik@tlu.ee).
 
Erialakatsete põhjal järgmiseks päevaks vestlusele saanutele saadetakse vestluse aeg meilile erialakatsete päeva õhtuks.

FILMIKUNSTNIKU SUUND

Erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. 
 
Joonistamine

Erialakatse seisneb eskiiside tegemises ca 1,5 tunni jooksul. Visandatakse figuure ja/või gruppe. Modellid vahetavad poose 15 min järel. Eesmärgiks on paigutada figuurid ühele lehele nii, et tekiks tervikkompositsioon. Joonistusvahend võib olla vabalt valitud - pliiats, marker, süsi, kriit, tušš, pintsel, kõrs, linnusulg jne. Paber on kooli poolt, vahendid tuleb ise kaasa võtta. Töö esitatakse vähemalt kahel lehel.

Kompositsiooniülesanne

Kompositsiooniülesandeks on lühifilmi visuaalne kontseptsioon. Ülesanne koosneb
neljast osast:

 1. Stsenaariumi valik. Kandidaatidele antakse lugeda 6 lühifilmi sünopsist, mille põhjal tuleb valida üks lugu. Valiku teeb kandidaat.
 2. Esimene ülesanne on foto-moodboard tervele loole, mis annab edasi kogu filmi meeleolu, tunnetuse ja tonaalsuse. Tehnika: internetist otsitud pildimaterjalist kokku pandud pdf-formaadis esitlus. Maht: üks lehekülg.
 3. Teise ülesandena tuleb ühe stseeni põhjal lahti visandada filmi karakterid vabalt valitud tehnikas – kollaaž, joonistamine, maal vms. Kavand - A3 paberil vabas tehnikas.
 4. Kolmandaks tuleb ühe stseeni põhjal lahti visandada filmikeskkonnad vabalt valitud tehnikas – kollaaž, joonistamine, maal vms. Kavand - A3 paberil vabas tehnikas.

Kaasa võtta vabalt valitud joonistusvahendid ja sülearvuti.

Täpsem info:
Krista Aren krista.aren@tlu.ee.
 
Erialakatsete põhjal järgmiseks päevaks vestlusele saanutele saadetakse vestluse aeg meilile erialakatsete päeva õhtuks.
 
 
Hindamiskriteeriumid arvestavad erialaoskusi ja soovi/motivatsiooni end arendada.

Kuhu edasi?

Tänane tööjõuturg ilmutab vajadust multifunktsionaalsete loominguliste oskustega inimese järele. IKUMUMU õppekava lõpetanul on valmidus töötada väga erinevates kunsti ja kultuuriga seotud valdkondades nagu loomemajandus, visuaalne ja auditiivne turundus, huviharidus. BFMis õppivad ja lõpetavad filmimeeskonnad vajavad enda seltskonda ka filmikunstnikku – disainerit, kes oleks suuteline korraldama kujundus- ja kavandamisprotsesse.

Tööd võib leida näiteks:

 • loomingulise juhi abina
 • multimedia disainerina
 • ettevõtteid teenindava kujundajana
 • huvihariduse- ja haridusprojektide juhendajana
 • reklaami- ja turundusfirmades
 • disainibüroodes
 • reklaamide taustamuusika loojana ja helindajana
 • video- ja õppemängude helindajana
 • muusikuna
 • filmikunstnikuna
 • set disainerina
 • muusikaringi juhendajana
 • kultuurisündmuse korraldajana
 • AD-na
 • audiovisuaalse kunstnikuna

Eesti kultuuriruumile parim väljund oleks bakalaureusekraadi omandanud noore valmidus astuda Tallinna Ülikooli magistriõppesse. Näiteks õpitakse 2016. aastast  muusika- ja kunstiõpetajaks  ühisõppekavades  koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemiaga.

Miks BFM?

Kunstniku ülesanne on näha ümbritsevat maailma ja keskkonda omapärasest ja üllatavast vaatenurgast, aidata nii endal kui ka kunsti kogejal seda mõista uutmoodi ja isikupäraselt, sügavuti ja emotsionaalselt - tundlikult, füüsiliselt ja metafüüsiliselt. Kunstidel on võime ületada kitsendavaid arusaamu, keha ja vaimu lahusolekut, olenemata sellest, kas seda luuakse mingis ühes valdkonnas või integratiivselt.

Kuna BFMi erialad ja õppekavad ning õppekeskkond ja inimesed on loomult interdistsiplinaarsed ja integratiivsed, on BFM parim valik noorele inimesele, kes soovib ennast kunstide kaudu sünteesivalt väljendada, suhelda samalaadselt avatud, arenemistahteliste ja õpimishimuliste kaasüliõpilaste ja seeläbi muuta ennast ja teisi enda ümber avaramaks, tundlikumaks ja rõõmsamaks. 

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

 • Laulmine ja vokaalpedagoogika (sh lauluõpilase, -õpetaja ja kontsertmeistri koostöö),
 • esinemisteks valmistumine ja toimetulek esinemisärevusega, (Vaike Kiik-Salupere),
 • musikaalsus ja loovus (Tiina Selke, Gerhard Lock),
 • muusikapedagoogika, -filosoofia ja loovuse terminoloogia (Tiina Selke, Gerhard Lock, ETP ja TLÜ uuringufond),
 • rühmaplokflöödi didaktika ja oskussõnavara (Tiina Selke, ETP ja TLÜ uuringufond),
 • klaveriõpetus kõigile, õpetamisstrateegiad, ühisloome ja improvisatsioon (Marit Mõistlik-Tamm, Gerhard Lock),
 • refleksiivne positsionaalsus koolikontekstis, muusika visualiseerimine ning erinevate kunstide koostoime uurimine (Gerhard Lock).

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

 • BFMi segakoor, kevad- ja sügiskontserdid.
 • CFMAE/YTT (The Changing Face of Music and Art Education/Yesterday, Today, Tomorrow) & TTS (Teacher Training Seminar) rahvusvaheliste konverentside ja õpetajakoolituse seminari sari;
 • CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education eelretsenseeritud rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga teadusajakiri.
 • Noorte Heliloojate Labori kontserdisari ja vestlusring,
 • Digitaalse heliloomingu konkurss koolinoortele
 • Riho Pätsi Keskus
 • Osalemine kunstifestivalidel, näitusetegevus galeriides, erialane täiendkoolitus, loomingulised töötoad,
 • konverents KUHI - kunstihariduse ideed

Võta ühendust!

ÕPPENÕUSTAJA-SPETSIALIST:

Liesel Ets

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon619 9930