IKUMUMU eriala

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Uus ja põnev eriala multitalentidele, keda huvitavad muusika ja kunsti erinevad väljendusvormid! BFMis saab õppida bakalaureuse õppes Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia ehk IKUMUMU õppekaval.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 31

Õppevorm Päevaõpe

Keda ootame õppima?

Erialale oodatakse õppima loominguliste huvide ja oskustega noori, kel oleks soov kunsti ja muusika õpingud ühendada digitehnoloogiliste audiovisuaalsete vahenditega. Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis on avanenud suurepärane võimalus pakkuda uut perspektiivikat loomesuunda, mis ühendab endas kaks erialamoodulit: kunsti ja muusika. Õppekava ühendavaks lüliks on multimeedia moodul. Muusika erialamoodulil saab õppida laulmist, erinevaid instrumente ja dirigeerimist. Kunsti erialamoodulil saab õppida ennast väljendama joone, rütmi, värvi, vormi ja materjal kaudu.

2018. aasta kevadest liideti õppekavaga ka filmikunstniku moodul. Filmikoolis on see igati oodatud ja loogiline muudatus. Uuele moodulile võetakse üle aasta (2018., siis jälle 2020. aastal) 6 üliõpilast.

Kokku võetakse IKUMUMU õppekavale õppima 31 tudengit nendel aastatel kui avatakse filmikunstniku moodul (15 muusika, 10 kunsti ja 6 filmikunsti suunale) ja 30 tudengit kui seda ei avata (15 muusika ja 15 kunsti suunale).

Miks tulla meile õppima?

Ennekõike selleks, et omandada tulevikueriala. Võime loominguliseks lähenemiseks mistahes erialale on tõusev trend. Meie instituudis õpid multikultuurses keskkonnas koos õppejõudude ja kaastudengitega erinevatest riikidest. ERASMUS üliõpilasvahetus toimub mitme põneva partnerülikooliga. BFMis on üliõpilaste kasutuses kaasaegse loometehnikaga stuudiod ja auditooriumid, mis aitavad ellu viia loomingulisi projekte. Sellest sügisest hakatakse ehitama ka uut Loomemaja, mis on üks osa BFMist. Järgneva paari aastaga valmivad kaasaegsed blackboxid, heli- ja kunstistuudiod.

Tallinna Ülikooli tudengitel on võimalus ühendada kõrgel tasemel üldkultuurilised teadmised ja erialaoskused teiste teadus- ja loomevaldkondadega, selleks pakub häid võimalusi Erialasid Lõimiv Uuendusprojekt ELU.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

 • Kaasaegne õppekeskkond BFM-i Nova hoones.
 • Audiovisuaalse tehnoloogia, arvutiklasside, helistuudiote ning kunstistuudiote kasutamise võimalus ülikooli Nova, Silva ja Astra majades.
 • Võimalus osaleda ülikooli erinevates muusikalistes kollektiivides ja ülikooli kampuse galeriides näitusetegevusega.
 • Suurepärane ja pidevalt uuenev raamatukogu.
 • Väga hea akustikaga saal Terra hoones ja kinosaal Nova hoones.
 • Võimalus tutvuda ka koreograafia, filmikunsti, meedia ja kommunikatsiooni kaastudengite ja nende mõtteviisidega.

Õppekava ja -ained

Olulised erialaained, kõrvalerialad

 • Joonistamine, kompositsioon, digitaalne pilditöötlus, vorm ja materjal.
 • Solfedžo, klaver, hääleseade, dirigeerimine, bändiõpe ja popmuusikastiilid.
 • Visuaalse helilise kommunikatsiooni alused;
 • Video-, meedia-, helikunst ja performance;
 • graafiline kujundamine ja animatsioonitehnikad;
 • 20.-21.sajandi kunsti ja visuaalkultuuri ajalugu;
 • 20.-21. sajandi muusika;
 • Teadustöö alused ja kunstide uurimise meetodid;
 • Loovainete õpetamise metoodika ja juhendamise praktika;
 • Multimeedia projekt I ja II (seisev pilt, liikuv pilt, heli ja valgus);
 • Kultuurisündmuse korralduse praktika.

Tutvu õppekavaga ÕISis.

Õppejõud

Kõik kunsti ja muusika valdkonna õppejõud on omas valdkonnas tuntud nii Eestis kui ka välismaal.

Kunstide didaktika suuna õppejõududeks on:

 • Tiina Selke (muusikaõpetuse metoodika professor), 
 • Orest Kormašov (maalikunsti dotsent), 
 • Heie Treier (kunstiajaloo dotsent), 
 • Krista Aren (disaini dotsent), 
 • Margot Kask (kunstikompositsiooni dotsent), 
 • Raul Talmar (kooridirigeerimise dotsent), 
 • Tiiu Kirsipuu (vormiõpetuse dotsent), 
 • Vaike Kiik-Salupere (lauluõpetuse dotsent), 
 • Avo Ulvik (helidisaini ja multimeedia lektor), 
 • Eve Kiiler (kunstihariduse metoodika lektor), 
 • Gerhard Bruno Erich Lock (muusikateaduse lektor), 
 • Kristi Laanemäe (kunstiõpetuse didaktika lektor), 
 • Linda Elken (joonistamise metoodika lektor), 
 • Marit Mõistlik-Tamm (muusika lektor), 
 • Merike Aarma (kooridirigeerimise lektor), 
 • Pille Saar (klaveriõpetuse lektor), 
 • Renee Aua (maali ja maalitehnoloogia lektor), 
 • Sofi Aršas (klaasikunsti lektor), 
 • Valdo Rüütelmaa (pilliõpetuse ja orkestrimetoodika lektor)

Vastuvõtutingimused

 • 100% vastuvõtueksam
 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vaata sisseastumiste ajakava siit

Sisseastumiskatsed koosnevad erialakatsetest ja vestlusest.

Koos sisseastumisdokumentidega tuleb esitada varem valminud loometööde paremik ehk portfoolio, selgelt äratuntav näopilt ning essee. Essee teema avalikustatakse kodulehel juunikuus. Portfoolio, foto ja essee palume üles laadida SAISi keskkonda. 

Vastuvõtueksamid:

Kunstimooduli erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. Ülesannete kirjeldused ja teostamiseks vajalike vahendite loetelu avalikustatakse kodulehel juunikuus. 

Muusikamooduli erialakatseteks on muusikalised katsed. kus tuleb esitada vabalt valitud a capella laul või instrumentaalpala, üks klaveripala ja musikaalsustest (mäludiktaat, duur/moll helirida, lihtintervallid, duur/moll kolmkõlad + prima vista lihtsa meloodia noodist laulmine).
Täpsem info: Vaike Kiik-Salupere (vkiik@tlu.ee).

Filmikunstniku mooduli erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. Kompositsiooniülesandeks on lühifilmi visuaalne kontseptsioon. Ülesannete täpsemad kirjeldused ja teostamiseks vajalike vahendite loetelu avalikustatakse kodulehel juunikuus. 

Hindamiskriteerumid arvestavad erialaoskusi ja soovi/motivatsiooni end arendada.

Kuhu edasi?

Tänane tööjõuturg ilmutab vajadust multifunktsionaalsete loominguliste oskustega inimese järele. IKUMUMU õppekava lõpetanul on valmidus töötada väga erinevates kunsti ja kultuuriga seotud valdkondades nagu loomemajandus, visuaalne ja auditiivne turundus, huviharidus. BFMis õppivad ja lõpetavad filmimeeskonnad vajavad enda seltskonda ka filmikunstnikku – disainerit, kes oleks suuteline korraldama kujundus- ja kavandamisprotsesse.

Tööd võib leida näiteks:

 • loomingulise juhi abina
 • multimedia disainerina
 • ettevõtteid teenindava kujundajana
 • huvihariduse- ja haridusprojektide juhendajana
 • reklaami- ja turundusfirmades
 • disainibüroodes
 • reklaamide taustamuusika loojana ja helindajana
 • video- ja õppemängude helindajana
 • muusikuna
 • filmikunstnikuna
 • set disainerina
 • muusikaringi juhendajana
 • kultuurisündmuse korraldajana
 • AD-na
 • audiovisuaalse kunstnikuna

Eesti kultuuriruumile parim väljund oleks bakalaureusekraadi omandanud noore valmidus astuda Tallinna Ülikooli magistriõppesse. Näiteks õpitakse 2016. aastast  muusika- ja kunstiõpetajaks  ühisõppekavades  koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemiaga.

Miks BFM?

Kunstniku ülesanne on näha ümbritsevat maailma ja keskkonda omapärasest ja üllatavast vaatenurgast, aidata nii endal kui ka kunsti kogejal seda mõista uutmoodi ja isikupäraselt, sügavuti ja emotsionaalselt - tundlikult, füüsiliselt ja metafüüsiliselt. Kunstidel on võime ületada kitsendavaid arusaamu, keha ja vaimu lahusolekut, olenemata sellest, kas seda luuakse mingis ühes valdkonnas või integratiivselt.

Kuna BFMi erialad ja õppekavad ning õppekeskkond ja inimesed on loomult interdistsiplinaarsed ja integratiivsed, on BFM parim valik noorele inimesele, kes soovib ennast kunstide kaudu sünteesivalt väljendada, suhelda samalaadselt avatud, arenemistahteliste ja õpimishimuliste kaasüliõpilaste ja seeläbi muuta ennast ja teisi enda ümber avaramaks, tundlikumaks ja rõõmsamaks. 

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

 • Laulmine ja vokaalpedagoogika (sh lauluõpilase, -õpetaja ja kontsertmeistri koostöö),
 • esinemisteks valmistumine ja toimetulek esinemisärevusega, (Vaike Kiik-Salupere),
 • musikaalsus ja loovus (Tiina Selke, Gerhard Lock),
 • muusikapedagoogika, -filosoofia ja loovuse terminoloogia (Tiina Selke, Gerhard Lock, ETP ja TLÜ uuringufond),
 • rühmaplokflöödi didaktika ja oskussõnavara (Tiina Selke, ETP ja TLÜ uuringufond),
 • klaveriõpetus kõigile, õpetamisstrateegiad, ühisloome ja improvisatsioon (Marit Mõistlik-Tamm, Gerhard Lock),
 • refleksiivne positsionaalsus koolikontekstis, muusika visualiseerimine ning erinevate kunstide koostoime uurimine (Gerhard Lock).

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

 • BFMi segakoor, kevad- ja sügiskontserdid.
 • CFMAE/YTT (The Changing Face of Music and Art Education/Yesterday, Today, Tomorrow) & TTS (Teacher Training Seminar) rahvusvaheliste konverentside ja õpetajakoolituse seminari sari;
 • CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education eelretsenseeritud rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga teadusajakiri.
 • Noorte Heliloojate Labori kontserdisari ja vestlusring,
 • Digitaalse heliloomingu konkurss koolinoortele
 • Riho Pätsi Keskus
 • Osalemine kunstifestivalidel, näitusetegevus galeriides, erialane täiendkoolitus, loomingulised töötoad,
 • konverents KUHI - kunstihariduse ideed

Võta ühendust!

ÕPPENÕUSTAJA-SPETSIALIST:

Liesel Ets

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon619 9930