Filmi- ja meediablogi

Algab ekraanimeedia ettevõtlust arendav projekt

2021. aasta algusega algab ka uus projekt, mida juhatab ja tutvustab meediamajanduse ja -juhtimise professor Ulrike Rohn

Ekraanid

Mis on ScreenME?

ScreenME tähistab ekraanimeedia (screen media) ettevõtlust. Lõime akronüümi selleks, et viidata meie tegevustele, mis võimestavad teadustöö, õppetegevuse ja huvigruppide koostööd, mis puutub ekraanimeedia ettevõtlust Tallinna Ülikooli BFMis, täpsemalt Meediainnovatsiooni ja Digikultuuri tippkeskuses (MEDIT). Tegevused on seotud Horizon 2020/Widening/Twinning grantiga. Meie projektipartnerid on Aarhusi Ülikool Taanis, LUT Ülikool Soomes, Jönköpingi Rahvusvaheline Ärikool Rootsis, Technische Universität Ilmenau Saksamaal, Munster Technology Institute Iirimaal ja Vrije Universiteit Brussel Belgias. Kõik partnerid on ettevõtluse teadustööde, õppetöö või huvigruppidesidususe valdkondades juhtival positsioonil. BFMis me juhime rahvusvahelist kontsortsiumi ning partneritega koostöös oleme loonud võrgustiku, mida kutsume ScreenME-Net.

Miks keskendute ettevõtlusele? 

Ettevõtlus on ülioluline. Tööstuse ning teenuste-toodete uuenduslike arenduste taga on harilikult ettevõtlustegevused. Paljud ettevõtted, mis on tõusnud maailmatasemel tegijateks, on alustanud idufirmadena, mil olid uued tulevikuvisioonid. Võtke näiteks Facebook. 

Ettevõtlus tähendab piiride ületamist. See tähendab muutust ning innovatsiooni, tähendab varem kasutuna näiva, nähtamatu või olematu kasulikuks tegemist ning sellele uue väärtuse loomist. Ettevõtlus on alati tulevikku suunatud ja ettevõtmised riskantsemad, sest kompavad tundmatuid piire. Puudub eelnev kogemus, mis aitaks leida tee kindla eduni.

Ettevõtlus pole ainult idufirmadele. Ettevõtlusest lähtuvat mõtteviisi tuleb arendada ka juba väljakujunenud organisatsioonides. Tegelikult on ettevõtmised, kus luuakse uusi väärtusi ja uusi ärimudeleid, paljude firmade jaoks ellujäämise küsimus. Eriti puudutab see meediaettevõtted, mis toimetavad ju kõige muutlikumas ja dünaamilisemas valdkonnas. Uued tehnoloogiad, uued tootmisviisid ning publiku pidevalt muutuvad ootused tingivad ettevõtliku "kastist välja" mõtteviisi, mis on sellises vallas edu kui mitte lausa ellujäämise eelduseks. Ometi on parimad ettevõtjad need, kes turumuutustele reageerimise asemel uusi trende loovad. Näiteks Apple'i Steve Jobs.

Mis on siis ekraanimeedia ettevõtlus? 

Ekraanimeedia ettevõtlus viitab nendele ettevõtlusvormidele, mis innoveerivad tooteid ja teenuseid, mida pakutakse ekraanide vahendusel või nendega seotud ärimudelites. Siia hulka kuuluvad teleformaadid, kino, mobiilirakendused ning üldiselt võttes ka internet. Neid ekraane ühendavaks jooneks on võimalus audiovisuaalset sisu luua. Meie ScreenME algatuse jaoks otsustasime loobuda “audiovisuaalse meedia ettevõtluse” terminist, sest audiovisuaalne meedia seostub kitsalt televisiooni ja filmiga. Ekraanimeedia on, vastupidi, laiem ning toob fookuse innovatsioonile mitmesuguste ekraanide toodete ja teenuste vaates. Aina rohkem toodavad ka organisatsioonid, mida me traditsiooniliselt meediaorganisatsioonideks ei pea, sisu ja teenuseid, mida pakutakse ekraanide abil. Näiteks, kas peaksid toidukulleri platvormi WOLT meediaorganisatsiooniks? Ei. Aga siiski pakutakse meile teenust ekraanide vahendusel. Seega on ka WOLT ekraanimeedia firma. Meediavahenduse ja -loome teadmisi ja oskusi on vaja mitte pelgalt meediaorganisatsioonides, vaid juba kõigis valdkondades. Audiovisuaalset sisu toodetakse, jagatakse ja pakutakse väga erinevate firmade poolt. Ekraanimeedia laia leviku taga on paljuski internet ja mobiilirakendused.

Miks on ScreenME Eestis? Miks Tallinna Ülikoolis ja BFMi MEDITis? 

Tallinna Ülikooli BFM on Eesti ja ümbruskonna audiovisuaalse produktsiooni õppe keskpunkt. Tööstuse reaalsus on, et paljud meie vilistlased ei leia pärast kooli lõppu täiskohaga tööd. Paljud neist töötavad vabakutselistena, paljud üliõpilased loovad oma ettevõtted, oma idufirmad. Olenemata tuleviku tööturust on nende karjääri edu pandiks võime ettevõtlikult mõelda. Sama võib tõdeda kõigi meediaga seostatavate BA ja MA kavade kohta BFMis. Me harime ja õpetame tudengeid, kes on meedia suhtes kirglikud ning kes näevad oma tulevikku just selles vallas. Seepärast vastutame selle eest, et neid tööstuse uue normaalsusega kurssi viia. MEDIT on viimastel aastatel kasvanud ning on rahvusvaheliselt silma paistnud uuenduslike ja varem tähelepanuta jäänud uurimise fookuspunktidele keskendumisega. Uurimise põhiline kese on digikultuuril, innovatsioonil ja tööstuse arengutel. Kui keegi on valmis Eestis ekraanimeedia ettevõtluse uurimist ja õpet arendama, siis oleme need meie.

Samuti on oluline meeles pidada, et Eesti on maailmas üks elanikkonna kohta tihedamini idufirmade poolt asustatud kohti. Ekraanide olulisuse kasvust hoolimata ei ole üllatuslikult Eesti ülikoolides veel ekraanimeedia ettevõtlust uurima ega arendama asutud. Koos oma rahvusvaheliste partneritega loome positiivse mõju nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Ma ei kujutaks ScreenMEle paremat platvormi, kui seda on Tallinna Ülikoolis BFM ja MEDIT.

Mis tegevusi tehakse ScreenME-Neti kaudu?

Korraldame töötube, seminare ja õppekäike partnerite juurde. Mõndade tarbeks reisime partnerite juurde, mõndade puhul kutsume hoopis partnereid enda juurde. Projekti alguses toimuvad paljud üritused pandeemia tõttu veebi vahendusel. Uurime küsimusi nagu: mis on meediaorganisatsioonide ning ekraanimeedia idufirmade võrgustike loomise parimad praktikad, mis puutub uurimisse ja arendusse? Milliseid uurimisküsimusi peaksime üldse valgustama? Kuidas saame oma nooremteadureid toetada? Kuidas kõige paremini ekraanimeedia ettevõtlust õpetada? Üks projekti väljunditest ongi tegelikult ekraanimeedia ettevõtluse õppeaine BFMis. 

Mis sind isiklikult ScreenME juhtimise juures köidab? 

Tegelikult kõik! Põhiliselt ootan põnevusega seda, et saame olla uuendusliku uurimuse eesotsas aidates ühtlasi tudengitel areneda, ning lisades samal ajal ekraanimeedia ettevõtluse uurimisse uusi teadmisi võttes arvesse ärilisi ja ühiskondlikke aspekte. Ma tunnen suurt au ja olen väga privilegeeritud, et saan juhtida rahvusvaheliselt tunnustatud akadeemikuid ning tunnen suurt vastutust selle ees, et ScreenME tulemus oleks mõjuv.
Ootan põnevusega ka kohalike äriettevõtetega koostööd, olgu nad juba pikema ajalooga või idufirmad. Püüame vastata mitmele küsimusele. Mis neid murelikuks teeb? Mis on nende tulevikuvaade? Mida sooviksid nad, et ülikooli lõpetaja teaks või oskaks, kui ärimaailma sukeldub? Mida peaksime veel uurima? Selliseid dialooge ootan pikisilmi. Ja dialooge saab olema palju nii rahvusvahelisel kui kohalikul tasandil. Seda kõike ootangi.