Filmi- ja meediablogi

Alice Pia Kattago: kommunikatsioonijuhtimise eriala annab hea ülevaate erinevatest kommunikatsiooni aspektidest

Tallinna Ülikooli BFM-i kommunikatsioonijuhtimise magistrandi Alice Pia Kattago sõnul on ingliskeelne kommunikatsioonijuhtimise erialal põnevaid kursuseid palju ning vaatamata kaugõppele on olnud tema kogemus väga tore.

tudengid Nova majas

Soovisin õppida kommunikatsiooni eriala magistritasemel just Tallinnas. Tallinna
Ülikooli BFM-i kommunikatsioonijuhtimise õppekava ühtis minu huvide ja eesmärkidega.

See, et õppimine on ingliskeelne, oli minu jaoks suur pluss. Õppekava annab hea ülevaate erinevatest kommunikatsiooni aspektidest: turundus, suhtekorraldus ja sotsiaalmeedia. Teemasid käsitletakse läbi rahvusvahelise vaatepunkti. Tunnid toimuvad Alice Pia Kattagotavaliselt neli korda nädalas – esmaspäevast kolmapäevani õhtustel kellaaegadel ning reede kogu päeva vältel. Iga seminari või loengu jaoks on vaja tavaliselt lugeda õppematerjale ning sooritada semestri jooksul erinevaid väiksemaid kodutöid. Ütleksin, et nädalas läheb keskmiselt õppimisele umbes 20–30 tundi. Eksamiperioodidel tihti rohkem (30–40 tundi).

Õppekava suureks eeliseks on see, et igas seminaris või loengus on alla kolmekümne õpilase, mõnes seminaris on meid vaid kümme. See annab hea võimaluse saada õppejõududelt individuaalset tagasisidet, avaldada oma arvamust ja seisukohti ning teiste õpilastega vestelda.

Põnevaid kursuseid on olnud mitu! Minu jaoks on eriti huvitavad olnud ärikommunikatsiooni ja turunduse kursus, sotsiaalmeedia ja ühiskonna kursus (kus käsitlesime põnevat teemat – kuidas sotsiaalmeedia mõjutab tänapäeva ühiskonda ja demokraatiat), ning ka meediajuhtimise ja majanduse kursus. Meil on olnud ka mitmeid haaravaid kursusi kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja kultuurierinevuste teemadel.

Loengud ja seminarid on olnud väga aktuaalsed ning käsitleme ühiskonnale olulisi teemasid nii teoreetilise kui ka praktilise lähenemisega. Kursustes omandatavad teadmised on abiks ka mujal elus inimestega suhtlemisel, eriti just suhtlemises inimestega, kes on pärit teistest kultuuridest.

Usun, et õppekava valmistab hästi ette tulevaseks karjääriks ennekõike rahvusvahelises mastaabis. Minu jaoks on sellel õppekaval õppimine olnud väga positiivne kogemus: kursused on huvitavad, õppejõud on eksperdid omal alal ja väga vastutulelikud ning kaasõpilased on olnud väga motiveeritud ja toredad. Soovitaksin kindlasti teistele eestlastele seda õppekava, eriti siis kui on soov töötada rahvusvaheliselt. Vaatamata distantsõppele on kogemus olnud väga tore!