Aset leidis õpilastele mõeldud “Loo ja uuri!” kursus

"Loo ja uuri" oli mõeldud üldhariduskooli õpilastele põhikoolis tehtava loovtöö ja gümnaasiumis valmiva õpilasuurimuse süvendatud toetamiseks.

loo ja uuri

Projektis valmis veebiõpiku beetaversioon, mida aga veel täiustatakse.

õppetööKursus ühendas e-õpet ning nelja õppepäeva, mis toimusid vaheldumisi Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Ülikoolis. Õppepäevad toimusid 19.02, 05.03, 26.03 ja 09.04.2022 vaheldumisi BFMis ja EKAs. Noored mõttestasid uurimise ja loomise seoseid, tutvusid nii visuaalsete, heliliste kui ka liikumispõhiste loome meetoditega, sõnastasid autoripositsiooni ning tutvusid töö struktuuri- ja vormistuspõhimõttetega. Samuti osalesid noored erinevates praktilistes kunstitöötubades EKAs, arutlesid ja esitlesid oma kujunevaid loovuurimuslikke teemasid ja töid. 

12.04.2022 esindas Gerhard Lock projekti naiskonda tutvustades "Loo ja uuri!" tegevusi ja kogemusi Eesti Teadusagentuuri (ETAgi) korraldatud TeaMe+ ja miks?.ee õpilaste teadusfestivalil "Koolide uurimis- ja loovtööde koordinaatorite koostöövõrgustiku seminaril" Tartus, ERMi raamatukogus. Projekti toimkonna liikmed osalesid eelnevalt ka õpilaste teadustööde riiklikul konkursil retsensentidena, Anneli Porri kuulus žüriisse.

„Loo ja uuri!” on Tallinna Teadus- ja Loomekooli (TTL) koostöö raames HTMi toel loodud ühiskoolitus, mida veavad Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Tallinna Ülikooli (TLÜ) Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFMi) õppejõud: Anneli Porri (projektijuht), Britta Benno, Kaja Toomla (veebidisainer) EKAst; Helen Arov, Jane Remm, Gerhard Lock BFMist.

õppejõud

Õpilaste teadusfestival

Loe lisaks

Varasemate seminaride materjalid

loo ja uuri