Filmi- ja meediablogi

BFMi 2019. aasta parim õppejõud on Alessandro Nanì

BFMist pälvis 2019. aasta õppejõu tiitli ristmeedia dotsent Alessandro Nanì.

BFM

Ristmeedia dotsent Alessandro Nanì

„Tallinna Ülikoolil on elav ja noor keskkond ning me vaatame tulevikku positiivselt. 
Seetõttu on siin hea töötada.“

Dotsent Alessandro Nanì

Alessandro9.JPG

Kuidas kirjeldaksite ideaalset õppejõudu?

Kui ideaalne õppejõud on üldse olemas, siis peab ta olema ennekõike hooliv. Ta peaks hoolima enda erialast, enda õpetamise kvaliteedist ja enda üliõpilastest. Usun, et hea õppejõud on keegi, kes lubab teha endal vigu, kuid annab endast seejuures alati parima, et panustada parema ühiskonna kasvatamisse.

Kas õppejõud peab oma teaduslikku teadmist ja isiklikku arvamust lahus hoidma?

Õpetamine ja teadmiste jagamine ei tohiks seguneda enda arvamustega. Samal ajal leian, et eriti sotsiaalteadustes on teadus sellise protsessi tulemus, mis hõlmab endas ka uskumusi ja kultuuri. See tähendab, et meie faktidele tuginev teadus tegelikult tuginebki ka meie endi loodud tähendustele ja sündmustele. Isiklik arvamus ei ole muud, kui peegel kultuurilisest pagasist, mida endaga veame. Arvan, et kõik on seoses teadusliku teadmisega ning seetõttu ei ole võimalik neid kahte täielikult lahus hoida. 

Kes on Teid õppejõuks saamise teekonnal mõjutanud?

Nimetades kedagi konkreetset, teen ülekohut neile, kel on samuti olnud mõnes minu eluetapis oluline roll õppejõuks ja akadeemikuks saamise teekonnal. Kindlasti on fundamentaalne roll mul perekonnal. Mainimata ei saa jätta ka professoreid, kes on kinkinud mulle enda aega, kirge ja nõuandeid. Tahaksin tänada neid ja olen kindel, et neid ridasid lugedes tunnevad nad end ise ära.

Mida hindate Tallinna Ülikoolis enim?

Näen Tallinna Ülikooli noore ja elava keskkonnana. Olen nüüdseks BFMis õpetanud ja teinud teadust kuus aastat ning kogu selle aja vältel olen täheldanud pidevat arenemist. Oleme ülikoolina kasvanud tohutult ja peaksime selle üle uhked olema. 
Liitudes BFMiga, olime me Baltimaade kool, kuid tänaseks oleme täieõiguslik rahvusvaheline ülikooli ja teaduskeskus, koos tudengite ja töötajatega kõikidelt mandritelt. Tunnen, et oleme leidmas oma ühtset häält ning seeläbi võitmas tunnustust ka rahvusvahelises akadeemia kogukonnas. 
Tallinna Ülikoolil on elav ja noor keskkond ning me vaatame tulevikku positiivselt. Seetõttu on siin hea töötada

Milline on kõige meeldejäävam mälestus Tallinna Ülikoolis 2019. aastal?

Eelmine aasta oli väga hoogne ning juhtus palju asju. Mitmed projektid algasid ning paljud lõppesid. Mul oli au juhtida viimased kolm aastat rahvusvahelist Cross Motion projekti ning tooksingi välja projekti suurejoonelise kahepäevase lõpuürituse Tallinnas. 
Kõige meeldejäävam ja tulevikku vaatav oli aga ilmselt Vita hoone valmimine. Ehitades suuremaid ja paremaid töötamis- ja õppimiskeskkondi, anname endale paremaid võimalusi olla tudengite ja kolleegidega kontaktis. Lisaks loob see viljakama pinnase koostööks. Usun, et koostöised kursused on olulised ning ELU projektid üksi ei ole lahendus. Arvan, et sobiva keskkonna rajamine panustab positiivselt paremate ideede ja tavade voo tekkele, mis aitab kokkuvõttes kaasa sellele, et kasvaksime ülikoolina.