Filmi- ja meediablogi

Eduka kultuuridevahelise suhtluse hõlbustamine Tallinna ja Monroe vahel

Tallinna Ülikooli ja Louisiana Ülikooli Monroes (USA) vaheline üleilmne ERASMUS+ õpetajate vahetusprogramm jätkus jaanuaris-veebruaris 2024, mille käigus lendas kultuuridevahelise kommunikatsiooni professor ja kommunikatsioonijuhtimise magistrikava kuraator dr Anastassia Zabrodskaja Monroesse õppetööd läbi viima.

Foto

Louisiana Ülikooli Monroes (ULM) ja Tallinna Ülikooli vahel on taas toimunud ERASMUS+ õppejõu mobiilsus. ULM avati 1931. aastal Ouachita Parish Junior College'ina ja see on nüüd Louisiana osariigis Monroes asuv avalik-õiguslik ülikool, mis on osa Louisiana Ülikooli süsteemist. TLÜ Balti filmi-, meedia- ja kunstide instituut osaleb aktiivselt teadusuuringutes kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas. BFM pakub kommunikatsioonijuhtimise magistriõppekava, olles teerajajaks õppejõudude vahetuse algatamisel USA ülikooliga (ka Põhja-Ameerika piirkonnas tervikuna). Selle algatuse esmane eesmärk on anda märkimisväärset lisaväärtust kultuuridevahelise kommunikatsiooni uuringutele nii Euroopa kontekstis kui ka väljaspool seda, pöörates erilist tähelepanu hariduskeskkonnale. Seega osutusid kahe haridusasutuse vahelised kohtumised vastastikku kasulikuks.

Foto

Programmi Erasmus+ programmi- ja partnerriikide vaheline õpiränne mängis keskset rolli õpetajate liikuvuse hõlbustamisel. Selle algatuse esmane eesmärk oli edendada rahvusvahelist koostööd ning käsitleda kultuuridevahelise suhtluse ja kommunikatsioonijuhtimise olulisi aspekte mitmekeelses ja mitmekultuurilises keskkonnas. ERASMUS+ vahendusel toimunud õppejõu vahetus mitte ainult ei tugevdanud nende oskuste valdamist, vaid ka võimaldas osalevatel õppejõududel vahetada väärtuslikke ideid ja parimaid tavasid. Viljakas mõttevahetus koos 21. sajandi oskuste arendamisega dünaamilise suhtluse kaudu ei ole olnud kasulik mitte ainult osalevatele õppejõududele, vaid on mänginud olulist rolli ka Eesti ja USA vaheliste kultuuridevaheliste sidemete tugevdamisel. See koostöö on aidanud positiivselt kaasa mõlema haridussüsteemi üldisele rikastumisele ning toetanud programmi eesmärki edendada sidusamat ja globaalselt teadlikumat akadeemilist kogukonda.

Erasmus+ õppejõudude mobiilsusprogramm on soodustanud pidevat dünaamilist kultuuridevahelist suhtlemist Tallinna ja Monroe'i üliõpilaste vahel, arendades rikkalikku telekollaboratsiooni kogemust, mis hõlmab kolme sügissemestrit. See nüüdseks alaline algatus ei ole mitte ainult laiendanud üleilmset retoorikat, vaid on ka lihvinud tudengite suhtlemis- ja meeskonnatööoskusi kultuuridevahelises kontekstis. Mõlemad projektis osalevad professorid on pühendunud tõhusale kultuuridevahelisele haridusele ja selliste kursuste arendamisele, mille eesmärk on laiendada globaalseid vaatenurki ja suurendada kultuuridevahelist pädevust haridusasutustes.

Erasmus logo

Teksti autor on dr Anastassia Zabrodskaja, kes on kultuuridevahelise kommunikatsiooni professor, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi kommunikatsioonijuhtimise magistrikava kuraator ning European Masters in Intercultural Communication (EMICC) õppe- ja uurimisvõrgustiku tegevdirektor.