Filmi- ja meediablogi

Elīna Buivite: õppekava parim osa oli rahvusvahelisus

Kommunikatsioonijuhtimise eriala on andnud mulle parima kultuuridevahelise kommunikatsiooni, meediauuringute ja -juhtimise tausta, milles on palju abi me teise magistrikraadi omandamisel inglise filoloogias. Keskendun nüüd keeleõppele ja metodoloogiale.

Elina Buivite

 

Oleme BFMis uhked oma vilistlaste mitmekesisuse üle. Kohtuge hiljutiste Kommunikatsioonijuhtimise eriala vilistlastega, et teada saada, milline oli nende kogemus BFMis. Arvamust avaldavad Elīna Buivite Lätist ja Tamari Gonashvili Gruusiast.

Elina muljetab:

Tallinna Ülikoolist sain kaasa võime mõista mitte ainult erinevaid kultuurilisi protsesse või keeleidentiteete, mis on otseselt seotud sellega, mida õpin, aga ka ärinduse ja juhtimise aspekte, mis hiljem on kasuks tulnud.

Üks parimaid asju Kommunikatsioonijuhtimise eriala puhul oli mind ümbritsev rahvusvaheline keskkond - erinevate taustadega õppejõud ja tudengid said võimaluse omavahel teadmisi ja kogemusi jagada. Pean kindlasti välja tooma veel seda, et teoreetiliste teadmiste omandamine ja nende praktikasse viimine, tegelike näidete uurimine, enda strateegiate loomine, uurimine ja projektide läbi viimine olid omavahel suurepäraselt tasakaalus. Tallinna Ülikooli üks kindlaid tugevusi, on interdistsiplinaarne ELU projekt, kus kohtusin mõttekaaslastega, kellega koos töötasime praktilise eesmärgi nimel ning nägime oma töö mõju ka ühiskonnas.

See, et nautisin õppeprotsessi, ülikooli keskkonda ja Tallinna ennast, olid kindlasti õppeedu aluseks. Sellele lisandusid toetavad õppejõud, kes iga konkreetse tudengi edule kaasa aitavad, hea õppekava juhtimine professor Anastassia Zabrodskaja poolt, motiveerivad kursusekaaslased, ligipääsetavus materjalile raamatukogus ja veebis, aga ka kibe töö, mis tagasid mu edu lõpetamisel cum laude

Olen Tallinna Ülikoolile ja Eestile tänulik, et mind nii hästi vastu võeti ning akadeemilisele ja isiklikule arengule ja edule keskonna loomise eest!