Filmi- ja meediablogi

Esimesed sammud stsenaristikamaastikul

BFM koolitused jätkab järjekindlalt stsenaristika kui valdkonna tutvustamist ning osaoskuste arendamist. Koolituse viib läbi Leana Jalukse, kes BFMi vilistlasena on lisaks praktilisele tööle filmimaailmas jäänud BFMiga seotuks õpetades oma oskusi ja andes oma tähelepanekuid edasi. Siin välkintervjuu:

Leana Jalukse

Kui filmiteadlik inimene peaks olema, et stsenaristika koolitusest täit kasu saada?
Stsenaristika koolitus ei eelda varasemaid teadmisi filmitööstusest - teen esimeses loengus sellest ka kiire ülevaate. Minu koolitustel on osalenud inimesi nii filmiga seotud valdkondadest kui ka hoopis mujalt ja uurin osalejatelt kohe esimese loengu alguses ka nende seniseid kogemusi ja ootusi koolitusele.

Mida annab stsenaristi pilk maailma vaatamisele omalt poolt juurde?
Stsenarist on loojutustaja. Stsenaristina näen enda ümber kogu aeg jutustamist vajavaid lugusid või nende elemente - karaktereid, situatsioone, olulisi sõnumeid.

Millised on su tõekspidamised õpetajana?
Õpetajana lähtun sellest, mida ise õpilasena ootaksin. Räägin teooriast, kuid toon palju näiteid, kombineerin loengu praktiliste ülesannetega - ma tahan, et õpilased osaleksid koolitusel aktiivselt, mitte ainult passiivse kuulajana, et nende loomingulisus hakkaks tööle kohe esimesest korrast.

Mida ise koolituselt endale saanud oled?
Positiivset energiat ja toredaid uusi tuttavaid. Minu koolitusele on tulnud ka inimesi, kes kaaluvad BFMi bakalaureuseprogrammi stsenaristika erialale õppima asuda - minu jaoks on suur tunnustus, kui nad pärast minu koolituse läbimist otsustavadki selle eriala kasuks.

Uuri koolituste toimumise kohta BFM koolituste lehelt!