Filmi- ja meediablogi

TLÜ kalender 2021: Millega tegeleb professor Maximilian Günther Schich?

TLÜ kalendri märtsikuu fookusteadlaseks on BFMi kultuuriandmete analüüsi professor Maximilian Günther Schich. Uurime, mis on tal hetkel käsil ja kuidas ta oma vaba aega sisustab.

Maximilian Günther Schich

Millised projektid on Teil hetkel käsil?
Juhin hetkel Tallinna Ülikoolis CUDAN- nimelist projekti, mille raames luuakse uus kultuuriandmete analüüsi viis. See integreerib kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodeid. CUDAN ühendab rühma suurepäraseid inimesi, keda tavaliselt ei ole samas ruumis hõlpsasti võimalik leida. Üks keskseid ideid on viia kokku erinevad ekspertiisid, aga mitte ainult luua ruum mõtete vahetamiseks ja arutelude arendamiseks, vaid tegeleda süstemaatilise akadeemilise praktikaga ning töötada välja ühine CUDAN Open Lab.

Kuidas veedate oma aega töö kõrvalt? Oleme hetkel kodukontorite ja veebipõhiste koosolekute töörežiimis, aga kuidas töö- ja puhkeaega tasakaalustada?
Usun sisuka “segaduse” positiivsesse väärtusesse, sealhulgas selles minu elule ja tööle. Kunagi teatas Karl Lagerfeld, et teeb alati seda, mida tahab, ka tööd. Enamik meist ei saa alati otsustada, kas tegeleda ainult meile meeldiva töö ja eluga, sest me pole nii rikkad kui Karl. Sellegipoolest on tööl meie elus suur roll, seega on minu mõte see, et kui me tahame olla milleski tõeliselt head, siis peab see meile ka meeldima. Tunnen, et enamiku minu läbi viidud uuringutest olen entusiasmi peal teinud.

Mulle meeldib vaba aega veeta perega. Toidu valmistamine ja ühine söömine on meie majapidamises olulised, nagu ka loodus, eriti metsas ja mere ääres käimine. Olulised on ka muusika ja kunst. Minu esimene töökoht oli plaadipoes ja ma ei saanud siis ilma muusikata elada ega töötada. Pärast aastakümneid kestnud kuulamist, kui võtta DJ’na tegutsemine ära, on muusikaga tegelemise soov aktiivsem alles viimastel aastatel. Mitte-muusikuna veedan kindlasti liiga kaua aega oma modulaarsüntesaatori taga. Joonistamist kasutan aga mõtlemiseks ja lõõgastumiseks.  Spordi mõttes meeldib mulle talvel suusatada - otse majast välja ja tagasi sisse, suvel saan seda teha rulluiskudega. Tallinn on selleks fantastiline koht.

Mis on Teie mõtted teaduse edasise arengu kohta?
Usun, et praegu on hea võimalus uute teadusvaldkondade arenguks – varem eraldiseisvad valdkonnad ühinevad ja moodustavad midagi uut. Mis puutub meie arusaamisse kultuurist, siis siin on toimumas midagi sarnast, nagu varem süsteemibioloogias. Ühiselt on tekkimas integreeritum valdkond, rakendades humanitaarteaduste, loodusteaduse ja arvutuste meetodeid. Seniks kuni see juhtub, ei arva ma, et väljakujunenud ülikoolid ühineksid või spetsiifilisemad teadmised vananeksid. See pole ilmselgelt nii. Ma arvan, et on teostatav ja vajalik, et ülikoolid pakuksid institutsionaalseid võimalusi, kus näiliselt eraldiseisvad uurimisvormid võivad seguneda. Erinevusi on endiselt, kuid vastastikust kasu ei saa üle hinnata, sest ühiste teemade ja meetodite poole püüeldakse koos. Näiteks paljud teavad ütlust, et “võrgustikud on kõikjal”. Võrgustiku teaduse ühine alus võib aidata igal pool. Ja seetõttu integreerib CUDAN kvalitatiivse uurimise, kvantitatiivse mõõtmise, arvutamise, loova ja kriitilise esteetika ühte käsitusse – seda suure entusiasmiga.

Loe CUDANi kohta edasi siit.