Külaline

Kirjeldustõlke erinevad võimalused

14. juunil toimub BFMi, Eesti Pimedate Liidu ja MTÜ Kakoraga koostöös seminar, milles avatakse erinevaid kirjeldustõlke võimalusi.

Triibulises kleidis naine katsub ornamentidega kaunistatud kaminat

Kell 12 algaval kolmetunnisel seminaril räägib USA kirjeldustõlke spetsialist ja PhD Joel Snyder erinevatest kirjeldustõlke võimalustest. 

Lisainfot seminari kohta leiad BFM koolituste lehelt.

Kirjeldustõlge maailmas

Maailmas jagatakse kirjeldustõlget laias laastus kolme kategooriasse: ameerikalikuks, euroopalikuks (briti, prantsuse, saksa) ja skandinaavialikuks stiiliks.

USA kirjeldustõlge on keeleliselt lühike, ei kõnelda ette, vaid kirjeldatakse seda, mis just toimub.

Euroopalik stiil ütleb paljugi juba ette ära: nägemispuudega vaataja/kuulaja teab tegelaste nimesed enne kui keegi end esitleb ja eriliselt võib välja tuua prantsuse stiili, kus kirjeldused on lausa kirjanduslikud.

Skandinaavia stiil kombineerib endas kaht eelmist, seda viljeletakse ka Eestis. Siin kõneleb kirjeldustõlk seda, mida näeb ja ainult eriolukordades tuuakse tegelaste nimed sisse enne kui nad ise end tutvustavad või kellegi kaasabil etenduses/filmis ilmnevad. Skandinaavia stiil jätab vaatajale/kuulajale ruumi ka ise mõelda ja teha omi järeldusi, ei koorma etendust tehniliste väljenditega ja toetab nõnda etenduse või filmiga öelda tahetavat sõnumit ning kulgu.