Pressiteade

Lõppes kaks aastat kestnud Eesti, Läti ja Leedu filmikoolide ja -organisatsioonide ühisprojekt “Filmiametite ühiste kutsestandardite arendamine”

FilmSkills on TLÜ Balti film, meedia ja kunstide instituudi (BFM) algatatud ja koordineeritud projekt, mille käigus kaardistati Balti riikide filmimeeskonnad, loodi 30 joonealuse filmikutse kirjeldused ja veebileht, mis tutvustab tööd Balti riikide filmitööstuses. Lisaks tutvustatakse videote jt. materjalide abil filmiametiteks vajalikke oskusi nii uutele tulijatele kui neile, kes soovivad filmitööstuse sees end täiendada, kutset muuta või lihtsalt selgust täpsete tööülesannete ja ootuste osas.

FilmSkills konverents. Autor: Janis Kokk (PÖFF)
FilmSkills konverents. Autor: Janis Kokk (PÖFF)

“Kui seni on Balti riikide filmitööstus olnud väike, siis viimasel kümnendil on nii Eestis, Lätis kui Leedus toimunud kiire areng - tööstus on muutunud suuremaks, rahvusvahelisemaks ja, toimub spetsialiseerumine. Lisaks puudutab tehnoloogia ja ka kultuuriline areng oluliselt seda, kuidas filme tehakse. Uusi oskusi tuleb igapäevaselt juurde õppida ja see esitab filmitööstuses töötavatele ja seda õpetavatele inimestele pidevalt uusi väljakutseid,” FilmSkillsi projekti koorinaator ja teadur Birgit Rosenberg (BFM).

Kuna iga filmitööstus on veidi omanäoline, alustaski FilmSkillsi Eesti, Läti ja Leedu filmikoolidest ja eriala organisatsioonidest koosnev töörühm just tüüpilise filmimeeskonna ja selle struktuuri kaardistamisega. Järgnesid kutsete kirjelduse loomiseks  läbiviidud uuringud, mille käigus tehti koostööd Kutsekojaga. Kaasati valdkonna organisatsioone ja eksperte nii Eestis, Lätist kui Leedust.

FilmSkills projekti koordinaator Birgit Rosenberg. Autor: Janis Kokk (PÖFF)
FilmSkills projekti koordinaator Birgit Rosenberg. Autor: Janis Kokk (PÖFF)

Kuigi FilmSkills kutsete kirjelduste näol pole tegu ametlike dokumentidega, on see oluline samm ametite õigete nimetamiste, kirjeldamiste, õpetamise ja hindamiste suunas. Kasutati võimalikult palju rahvuskeelseid termineid, et need juurduks igapäevases keeles ning et ametite ja rollide tõlkimisel ning mõistmisel tekiks üksmeel ja algallikas. Ka koduleht balticfilmskills.com on saadaval lisaks inglise keelele ka eesti, läti ja leedu keeles. FilmSkillsi meeskond loodab, et antud kutsete kirjeldused on oluliseks tõukeks kutseorganisatsioonidele liikuda ka ametlike kvalifikatsioonidokumentide ja seeläbi eri filmikutsete suurema teadvustamise ja tunnustamise suunas.

FilmSkillsi metodoloogia ja rahvusvaheline pingutus on leidnud palju positiivset tagasisidet. Lisaks kutsete kirjeldusele analüüsis uurimisrühm ka filmikutsete hindamise kriteeriume ja võimalikku metoodikat. Lähtuvalt kutsete kirjeldustest koostati dokument, mis annab soovitusi nii kutsesobivuse kui oskuste hindamise läbiviimiseks.

Võttes aluseks kutsete kirjelduses väljatoodud ametioskuseid, lõid BFM, Läti Kultuuriakadeemia ja Leedu Muusika ja Teatriakadeemia 16 uut kursust filmikutsete õpetamiseks eri tasanditel. Need detailsed ja ajakohased kavad aitavad filmikoolide õppejõududel ja ka spetsialistidel, kes on huvitatud meistriklassi andma, luua oma kursus, mis katab kõiki tänapäevaseid ametioskuseid.

Avalikkusele suunatud kodulehel balticfilmskills.com saab tutvuda nii ametikirjelduste kui ka ameteid tutvustavate videotega. Siin saavad sõna Balti riikide oma eriala parimad spetsialistid, tutvustades tööd kindlas ametis aga ka filmisektoris laiemalt.  Veebilehe eesmärgiks on levitada projekti tulemusi, samuti koolitada ja teavitada filmisektorist kui tööandjast ja karjäärivõimalusest. Veebilehe levitamisel ja kutsetest teavitamisel on tehtud koostööd Töötukassaga. Koostöös viidi läbi ka Karjääripeatuse nimeline veebikoolitus, kus filmivalkonna spetsialistid tutvustasid oma tööd.

FilmSkills projekt kestis kaks aastat ning jõuti tegeleda vaid osade kutsetega, keskendudes just võttemeeskonna liikmetele. Kuna filmitööstus on pidevas arengus, eeldab see pidevat ja süsteemset kutsete kirjelduste täiendamist. Partnerite soov on teemaga edasi tegeleda ning projektimeeskond loodab, et loodud baas inspireerib tööstust ja erialaorganisatsioone suuremale enesereflektsioonidele ja süsteemsusele ning samuti filmikutsete laialdasemale tunnustamisele.

Kutsete kirjeldused, valminud infomaterjalid ja videod on leitavad Baltic FilmSkillsi kodulehel aadressil http://balticfilmskills.com.

FilmSkills on TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi, Läti Kultuuriakadeemia, Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kinoliidu ja Lithuanian Shorts ühisprojekt. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Lepingu nr. 2021-KA220-HED-03.

Filmskills logo

FilmSkills partnerite logod