Üritus

FilmSkills konverents vaatab Balti riikide filmikutsete ja -hariduse tulevikku

Konverents “Vaadates tulevikku: uus stsenaarium Balti filmihariduses” toimub 15. novembril Tallinnas koostöös PÖFF Industry@Tallinn & Baltic Eventiga. Konverents võtab kokku 2-aastase koostööprojekti TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi, Läti Kultuuriakadeemia, Leedu muusika- ja teatriakadeemia, Eesti Kinoliidu ja Lithuanian Shorts’iga, mille raames kaardistati eri filmiametite oskusnõudeid, uuendati sellest lähtuvalt õppekavasid ja otsiti innovatiivseid viise, kuidas õpetada ja tutvustada tööd filmitööstuses. Lisainfo konverentsi kohta, kus saab ka veebi vahendusel osaleda, leiab kodulehelt.

Students at the conference
(c) Mindaugas Mikulėnas

Eesti, Läti kui Leedu filmitööstused on kiires muutumises, mis toob kaasa uued väljakutsed ja võimalused selles, kuidas filme tehakse, kes seda teevad  ja kuidas seda ka õpetatakse.  “Filmitööstus on väga dünaamiline ja pidevas muutumises olev valdkond. Meie eesmärk FilmSkills projektiga on pakkuda inimestele teadmisi ja oskusi olla selles maailmas edukas”, kommenteerib Leedu muusika- ja teatriakadeemia filmiosakonna juht Vytautas Dambrauskas projekti eesmärke. “Kuna meie riikide filmitööstus kasvab ja muutub üheaegselt, on oluline leida uusi viise, kuidas kaasame ja harime nii uusi talente kui juba tegutsevaid spetsialiste.” 

BFMi filmikunsti õppekava juht Veiko Vaatmann räägib, et ajalooliselt on filmitööstuses töö leidmisel ja oskuste omandamisel olnud tähtsal kohal isiklikud kontaktid, kuid kiire areng toob uued reeglid ja võimalused ning kool peab pakkuma võimalusi edukaks ja pikaajaliseks karjääriks filmitööstuses. "Lisaks ülikoolide õppekavadele on siin võtmesõnaks pidev koostöö tööstuse ja haridusasutuste vahel, lisaks ka ümberõpe ja mikrokraadid, mis loovad süsteemse võimaluse spetsialiseerumiseks ja täiendõppeks.”

Eesmärk on suurendada teadlikkust mitte ainult filmivaldkonnast kui tööstusest ja tööandjast, vaid kõikidest nendest eripalgelistest ametitest ja oskustest, mida see eeldab. Projektis osalenud organisatsioonid nõustusid, et lisaks pidevale ülikoolide õppekavade ja meetodite kaasajastamisele peaks filmiharidus vaatama ka kutsehariduse poole, sest enamus võtteplatsil töötavaid inimesi on tegelikult oskustöölised.

“Analüüsisime assisteerivate ehk nn. allpool joont olevate filmikutsete ja kutsehariduse kattuvust. Näiteks töö kostüümiosakonnas eeldab oskusi, mida annab kogemus rõivatööstuses või -hoolduses ja näiteks rätsepa kutseõpe.  Aga just nende oskustega inimestest on hetkel võtteplatsidel puudu”, ütles projekti uuringuekspert Birgit Rosenberg. FilmSkills raames loodi 18 eri taseme ameti või oskuse omandamiseks mõeldud  kursuse kava. Sellest omakorda kasvasid välja uued filmivaldkonna mikrokraadid inimestele, kel on juba olemas teatud kogemus, oskused või haridus tööks võtteplatsil või kes soovivad oma oskuste profiili laiendada. 

Lisainfo ja registreerimine

Konverents “Vaadates tulevikku: uus stsenaarium Balti riikide filmihariduses” toimub kolmapäeval, 15. novembril kell 14–17 Tallinnas, Nordic Hotel Forumis koostöös PÖFF’i Industry@Tallinn & Baltic Eventiga. Sündmus on suunatud praegustele ja tulevastele filmivaldkonna töötajatele ning kõigile, keda huvitab filmivaldkond ja -haridus. Üritus toimub inglise keeles, osaleda saab ka veebi vahendusel. Konverentsi ja projekti kaasrahastab Euroopa Liit. 

Filmskills koduleht.

Filmskills logo

 

 

FilmSkills partnerite logod