Teade

Balti filmikoolide ühisprojekt FilmSkills esitles oma tulemusi

15. novembril toimus projekti FilmSkills konverents "Projecting Forward: Crafting the next scene in Baltic filmmaking & education". Projektipartnerid kolmest Balti riigist ja filmikoolist tutvustasid FilmSkills projekti tulemusi ning arutasid Eesti, Läti ja Leedu filmierialade ja filmihariduse tuleviku teemadel.

FilmSkills konverents. Autor: Janis Kokk (PÖFF)
FilmSkills konverents. Autor: Janis Kokk (PÖFF)

Konverentsi avasõnad ütles BFMi filmikunsti lektor Veiko Vaatmann, kes vaatas tagasi projekti algusesse, milleks oli vajadus süsteemselt kaardistada, kes ja kus Balti riigid filmitööstusena oleme; milliseid oskusi filmitööstus vajab ning kuidas neid oskusi hinnata ja õpetada? Selle tulemusel sündis Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi, Läti Kultuuriakadeemia, Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia, Lithuanian Shorts’i ja Eesti Kinoliidu ühisprojekt „Filmierialade kvalifikatsioonistandardite ühine väljatöötamine“. 15. novembril  toimunud konverents tähistas ja levitas selle kaheaastase tiheda uurimistöö ja koostöö tulemusi.

BFMi teadlane Vejune Žemaitite andis hea ülevaate Balti filmitööstuse hetkeolukorrast ja arengut soosivatest rahvusvahelistest seostest. Sellele järgnes filmitegija, teoreetiku ja Läti Kultuuriakadeemia professori Dāvis Sīmanise ettekanne post-cinema ajastust, analüüsides selle mõju nii filmitööstusele kui projekti eesmärkide saavutamisele. Teiste seas otsiti vastust küsimusele, kas uurimisprojekt suudab kiires tempos liikuva igapäevaga sammu pidada.

​ FilmSkills konverents. Autor: Janis Kokk (PÖFF) ​
FilmSkills konverents. Autor: Janis Kokk (PÖFF)

Projekti koordinaator ja teadur Birgit Rosenberg BFMist ning Lithuanian Shortsi esindav Rimantė Daugėlaitė võtsid luubi alla ja tutvustasid projekti tulemusi, ametite kirjeldusi, hindamise põhimõtteid ja FilmSkillsi veebilehte. FilmSkillsi Balti riikide spetsialistidest koosnev meeskond on 2 aastat uurinud Baltikumi filmitööstust ning selle tulemusel on valminud 30 ametikirjeldust, pea 30 ameteid tutvustavat videot ja veebisait balticfilmskills.com, mis mõeldud nii professionaalidele kui uutele tulijatele. Lisaks on BFMis ellu kutsutud mitmeastmelised mikrokraadid, kus FilmSkills projekti tulemusi – nii kirjeldusi, hindamist kui kursuseid – juba proovile pandi.

FilmSkills konverents. Autor: Janis Kokk (PÖFF)
FilmSkills konverents. Autor: Janis Kokk (PÖFF)

Crew United’i esindaja Romanas Matulis andis ülevaate värbamisfirma tavadest ja vaadetest Baltikumi filmitööstusele tööjõuturu perspektiivist, tõdedes, et lisaks kõigele muule on väärtuseks just info kättesaadavus rahvuskeeles. Ürituse lõpetas Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia filmivaldkonna juhi, filmitegija Vytautas Dambrauskase juhitud paneel.  Eesti, Läti ja Leedu filmiprofessionaalid jagasid oma kogemusi kutsete omandamisest eri karjääri etappidest. Kuigi filmikarjäär pakub mitmekesiseid võimalusi, eneseteostust ja eripalgelist tööd, oldi üksmeelel, et kiirteed vajalike oskuste ja pädevuste omandamiseks, ei ole. Oluline on pidev areng ja teadlik enesetäiendus.

Järgmisel päeval jätkasid projektipartnerid arutelu BFMis. Vaadates tagasi saavutustele ning saavutatule, mis pälvisid palju positiivset tagasisidet, võib öelda, et FilmSkillsi kaheaastane projekt ja filmikoolide omavaheline koostöö on olnud väga edukas. Korraldajad tõdevad,  et väljakutse on suur ning projekti veeb vajab veel tähelepanu ja täiendavat analüüsi. Sedasi on partnerite soov teemaga edasi tegeleda ja jätkata Balti filmikoolide ja organisatsioonide koostööd. Projektimeeskond loodab, et antud algatus ei jää vaid projektipõhiseks ja loodud baas inspireerib ka tööstust ja erialaorganisatsioone suuremale enesereflektsioonidele ja süsteemsusele ning samuti filmikutsete laialdasemale tunnustamisele.

FilmSkills projekti ja tulemuste saamiseks külastage: https://balticfilmskills.com/

Vaata konverentsi täismahus järele:

VAATA: FilmSkills konverents "Projecting Forward"

 

FilmSkills on TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi, Läti Kultuuriakadeemia, Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kinoliidu ja Lithuanian Shorts ühisprojekt. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Lepingu nr. 2021-KA220-HED-03.

Fotode autor: Janis Kokk (PÖFF)

Filmskills logo

FilmSkills partnerite logod