Pressiteade

TLÜ, EKA ja EMTA sõlmisid loovuurimuse edendamiseks raamleppe

Täna, 9. juunil kell 11.00 sõlmisid kolme ülikooli rektorid Mart Kalm, Ivari Ilja ja Tõnu Viik lepingu neurokudumise teel.

BFM

Viimastel aastakümnetel kogu maailmas kiirelt arenenud loovuurimuse valdkond ühendab loomingulised praktikad – (audio)visuaalne kunst, disain, arhitektuur, etenduskunstid, muusika interpretatsioon, helilooming jm – ning teadustegevuse. Loovuurimuse käigus luuakse uusi teadmisi ja kultuurivorme ning loome- ja uurimismeetodeid loomingulise protsessi kaudu.
 
“Kui reaalteadused avastavad maailma ja keskkonna kohta uusi fakte, siis loovuuringud töötavad kultuuri väljendusvahendite kallal, et luua uusi viise mõistmaks maailma. Mõlemaid on vaja, et pakkuda inimkonnale uusi arengualternatiive. Suur osa loovuuringuist arendab seejuures erinevaid uusi meedia-, vahendus- või loometehnoloogiaid, mis on nüüdisajal olulisteks kasvuvaldkondadeks ja majandusveduriteks. Sestap on tegemist eritähelepanu vajava valdkonnaga, mille korrastamiseks ja tegevuste süstematiseerimiseks ongi kolm ülikooli uue raamleppe loonud,” selgitab Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus.

Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut on Eesti olulisemad loovuurimuse keskused, mis pakuvad doktoriõppekavasid kunstis, disainis, arhitektuuris, muusika interpretatsioonis, heliloomingus, etenduskunstides ning audiovisuaalkunstides. Raamleppe eesmärk on toetada ja arendada loovuurimust ning sellega seotud doktoriõppekavasid ja tunnustada loovuurimust võrdväärse osana mitmekesisest teadusmaastikust. 
 
Raamleppe sõlmimisel esitlesid oma uurimisprojekte Tallinna Ülikooli doktorant Michael Keerdo-Dawson („Interactivity and Film Dramaturgy: A Fractured Climax as the Terminal of Dramatic Meaning-Making“), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant Maarja Mitt-Pichen („Ruum kui näitleja psühhotehniline vahend. Mentaalsete ülesannete täitmise ehk kujutluspiltide kasutamise mõju hääle objektiivselt mõõdetavatele omadustele“) ja Eesti Kunstiakadeemia doktorant Britta Benno („Mõtlemine kihtides, kujutlemine kihtides: posthumanistlikud maastikud laiendatud joonistus- ja trükigraafika väljal“).
 
Ülikoolide lõimumist läbi loovuurimuse raamleppe tähistati rektorite osalusel toimuva neuronaalse performance’iga “NeuroKnitting debatt”, mille viisid läbi EKA tekstiilidisaini osakonna külalisdotsent Varvara Guljajeva ja Tallinna Ülikooli doktorant ja CUDANi nooremteadur Mar Canet (Varvara & Mar).

Eesti loovuurimuse raamlepe (pdf)