doktoriõpe tlü's

Doktoriõppesse on võimalik tulla õppima kolmel viisil.

 

  • Doktorant-nooremteadur sõlmib ülikooliga töölepingu, mille sisuks on tema uurimustöö valmimine. Töökoormus ja nominaalne õppeaeg lepitakse kokku individuaalses õppe- ja teadustöö kavas. Vastavalt individuaalsele õppe- ja teadustöö plaanile võib õppeaeg olla 4–8 aastat. Alates 2023/2024. õa immatrikuleeritud doktorant-nooremteaduri miinimumtasu töökoormusega 1,0 on 1700 eurot.
  • Doktorant-üliõpilane on üliõpilasstaatuses. Tema õppeaeg on vastavalt individuaalsele õppe- ja teadustöö kavale 4–8 õppeaastat. Doktorant-üliõpilane ei saa taotleda doktoranditoetust ega TLÜ doktorandistipendiumit, kuid ta saab võimalusel taotleda erinevaid stipendiume sarnaselt teiste üliõpilastega ja osaleda ülikoolidevahelises õpirändes. Doktorant-üliõpilase õppekoht asendab eksternõpet.
  • Teadmussiirde-doktorant sõlmib töölepingu ettevõtte või asutusega, kus ta viib läbi oma uurimistööd. Doktorandil on vähemalt kaks juhendajat, kellest üks on ettevõttest või asutustest, kus ta oma uurimustööd läbi viib. Lisaks teadustööle teadmussiirde partneri juures tuleb sarnaselt teistele doktorantidele osaleda ülikooli õppetöös ning esitada individuaalne õppe- ja teadustöö kava. Loe teadmussiirde doktorantuuri kohta siit.

Õppekohad on välja toodud iga eriala ja projekti juures. Kui õppekaval on kohad nii doktorant-nooremteadurile kui ka doktorant-üliõpilasele või teadmussiirde-doktorandile ning kandidaadil on soov kandideerida mitmele kohale, siis tuleb SAISis esitada avaldus mitmele konkursile.

2024. aasta vastuvõtuks avatud erialad ja täpsemad tingimused selguvad aprillis.

 

 

Kõikide doktoriõppe erialade kandideerimise lävend on 75 punkti.

Lisainfo

Telefon (eesti keeles): 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti