doktoriõpe tlü's

Doktoriõppesse on võimalik tulla õppima kolmel viisil.

 

  • Doktorant-nooremteadur sõlmib ülikooliga töölepingu, mille sisuks on tema uurimustöö valmimine. Töökoormus ja nominaalne õppeaeg lepitakse kokku individuaalses õppe- ja teadustöö kavas. Vastavalt individuaalsele õppe- ja teadustöö plaanile võib õppeaeg olla 4–8 aastat. Alates 2023/2024. õa immatrikuleeritud doktorant-nooremteaduri miinimumtasu töökoormusega 1,0 on 1700 eurot.
  • Doktorant-üliõpilane on üliõpilasstaatuses. Tema õppeaeg on vastavalt individuaalsele õppe- ja teadustöö kavale 4–8 õppeaastat. Doktorant-üliõpilane ei saa taotleda doktoranditoetust ega TLÜ doktorandistipendiumit, kuid ta saab võimalusel taotleda erinevaid stipendiume sarnaselt teiste üliõpilastega ja osaleda ülikoolidevahelises õpirändes. Doktorant-üliõpilase õppekoht asendab eksternõpet.
  • Teadmussiirde-doktorant sõlmib töölepingu ettevõtte või asutusega, kus ta viib läbi oma uurimistööd. Doktorandil on vähemalt kaks juhendajat, kellest üks on ettevõttest või asutustest, kus ta oma uurimustööd läbi viib. Lisaks teadustööle teadmussiirde partneri juures tuleb sarnaselt teistele doktorantidele osaleda ülikooli õppetöös ning esitada individuaalne õppe- ja teadustöö kava. Loe teadmussiirde doktorantuuri kohta siit.

Õppekohad on välja toodud iga eriala ja projekti juures. Kui õppekaval on kohad nii doktorant-nooremteadurile kui ka doktorant-üliõpilasele või teadmussiirde-doktorandile ning kandidaadil on soov kandideerida mitmele kohale, siis tuleb SAISis esitada avaldus mitmele konkursile.

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud Avatud teemadega konkurss Juhendaja: Indrek Ibrus

Doktorant-nooremteadur 2

03.07.2023 alates kell 10 ruumis N-315 (igale kandidaadile määratakse eksami aeg individuaalselt).

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Infoühiskonna tehnoloogiad

Avatud teemadega konkurss

 

Õppenõustaja: Maria Saar

Doktorant-nooremteadur 2

Doktorant-üliõpilane 3

06.07.2023 alates kell 10 ruumis A-428.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Infoühiskonna tehnoloogiad

Strateegilise, taktikalise ja operatiivse käsitluse dünaamiline joondamine institutsioonis digipöörde realiseerimisel

Juhendaja:Peeter Normak Doktorant-nooremteadur 1

06.07.2023 alates kell 10 ruumis A-428.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Infoühiskonna tehnoloogiad

Liikumine ja digitaalne loomingulisus

Juhendaja: 

Nuno Correia

Doktorant-nooremteadur 1

06.07.2023 alates kell 10 ruumis A-428.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Haridusteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Kasvatusteadused  

Avatud teemadega konkurss

 

Õppenõustaja Elina van der Toorn

Doktorant-nooremteadur 4

Doktorant-üliõpilane 1

03.07.2023 alates kl 10st ruumis M-649 (igale kandidaadile määratakse eksami aeg individuaalselt)

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Humanitaarteaduste instituut

Humanitaarteaduste instituudi doktoriõppekavadele võetakse 2023. aastal suvel vastu avatud teemade alusel 6 doktorant-nooremteadurit (neist kolm jagatakse üldise pingerea alusel õppekavade vahel pärast vastuvõtueksameid) ja 3 doktorant-üliõpilast. Lisaks on avatud 3 teemapõhist doktorant-nooremteaduri õppekohta ning 1 teadmussiirde doktorantuuri õppekoht.

 

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Ajalugu

Avatud teemadega konkurss

Õppenõustaja: Maris Peters

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

07.07.2023. 

Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Kultuuride uuringud Avatud teemadega konkurss Õppenõustaja: Maris Peters

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

07.07.2023. 

Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Kultuuride uuringud

Hiina uuringud

 

Juhendaja: 

Lisa Indraccolo 
 

Doktorant-nooremteadur 1

07.07.2023. 

Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Kultuuride uuringud

Ida-Slaavi kultuurilugu

Õppenõustaja: Maris Peters Doktorant-nooremteadur 1

07.07.2023. 

Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Lingvistika

Avatud teemadega konkurss

Õppenõustaja: Maris Peters

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

07.07.2023. 

Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Lingvistika

Eesti keele kui teise keele oskuse grammatiline areng esimeses ja teises kooliastmes

 

Juhendaja: Reili Argus Doktorant-nooremteadur 1

07.07.2023. 

Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Lingvistika Teema seotud eesti keele
omandamise ja
keeleoskuse mõõtmise
valdkonnaga

Juhendaja: Reili Argus ja Jelena Kallas (Eesti Keele instituut)

Teadmussiirde doktorant 1

07.07.2023. 

Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

 

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Komplekssed süsteemid loodusteadustes

Avatud teemadega konkurss

Eelisteemad on välja toodud eriala lehel

Õppenõustaja: Greete Horn

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

07.07.2023 alates kell 11.00 ruumis A-507. Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Psühholoogia

Avatud teemadega konkurss

Eelisteemad on välja toodud eriala lehel

Õppenõustaja Greete Horn

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

04.07.2023 alates kell 18.30 ruumides S-219/220. Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Tervisekäitumine ja heaolu

Avatud teemadega konkurss

Eelisteemad on välja toodud eriala lehel

Õppenõustaja Greete Horn

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

11.07.2023 alates kell 11.00 ruumis A-507. Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Lisaks väljakuulutatud õppekohtadele on instituudil vastuvõtuperioodil jagada kolm instituudiülest õppekohta, millega võetakse õppima doktorant-nooremteadurid. Instituudiülesed õppekohad jagatakse õppekavade vahel ära pärast vastuvõtueksameid.

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Demograafia

Avatud teemadega konkurss

Eelisteemad on välja toodud eriala lehel

Õppenõustaja: Triin Vendik

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

10.07.2023 alates kell 10.00 ruumis M-533. Täpse aja saab kandidaat teada SAISis avaldust esitades. 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Riigi- ja poliitikateadused  

Avatud teemadega konkurss

Eelisteemad on välja toodud eriala lehel

Õppenõustaja: Triin Vendik

Doktorant-nooremteadur 2

Doktorant-üliõpilane 3

11.07.2023 alates kell 10.00 ruumis M-214. 

Täpse aja saab kandidaat teada SAISis avaldust esitades. 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Sotsioloogia

Avatud teemadega konkurss

Eelisteemad on välja toodud eriala lehel

Õppenõustaja: Triin Vendik

Doktorant-nooremteadur 2

Doktorant-üliõpilane 1

7.07.2023 alates kell 10.00 ruumis M-136. Täpse aja saab kandidaat teada SAISis avaldust esitades. 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Sotsiaaltöö

Avatud teemadega konkurss

Eelisteemad on välja toodud eriala lehel

Õppenõustaja: Triin Vendik

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

7.07.2023 alates kell 12.00 ruumis M-214. Täpse aja saab kandidaat teada SAISis avaldust esitades. 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

 

 

 

Kõikide doktoriõppe erialade kandideerimise lävend on 75 punkti.

Lisainfo

Telefon (eesti keeles): 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti