Digiblogi

Erasmus+ rahastuse said neli DTI infoteaduse akadeemilise suuna projekti

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi infoteaduste akadeemiline suund sai Euroopa Komisjoni rahastuse neljale Erasmus+ koostööprojektile: Flexible Universal Educational Model for a New Hybrid Environment (Koordinaator: Vienna University of Economics and Business, Austria); Challenge Based Learning in AI Enhanced Digital Transformation Curricular (Koordinaator: Kaunas University of Technology, Lithuania) ; eduIDT: Application of Inclusive Design Thinking in the Technically-Oriented Subjects at HEI (Koordinaator: University of Žilina, Slovakia); CRED4TEACH ehk MOOC-based micro-credentials for teacher professional development (Koordinaator ettevõtluskõrgkool Saksamaalt Fachhochschule Des Mittelstandes University of Applied Science.

SV

FLUENT ehk Flexible Universal Educational Model for a New Hybrid Environment (Paindlik universaalne koolitusmudel uue hübriidkeskkonna jaoks) on Erasmus+ projekt, mida koordineerib Viini majandus- ja äriülikool (Vienna University of Economics and Business). Lisaks Tallinna Ülikoolile osalevad Kataloonia Avatud Ülikool (The Open University of Catalonia) ja Erlangen-Nürnbergi Friedrich-Alexandri Ülikool (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg).

 COVID-19 ajal võeti kasutusse hübriidõppe mudelid, mis muutis kaasaegsete ülikoolide õppimis- ja õpetamisviisi. Õppejõudude jaoks tõusis päevakorda paindlik üleminek traditsiooniliselt õpetamisviisilt veebiõppele ja tagasi, et tagada üliõpilastele optimaalne õppimiskogemus. Samas napib vajalike stsenaariumide koostamiseks tõenduspõhiseid õppimis- ja õpetamismudeleid, mille arendamisele FLUENT keskendubki. Projekti tulemusel luuakse paindlik, jätkusuutlik, uuel hübriidõppe mudelil põhinev modulaarne sertifitseerimisprogramm, mis toetab sujuvat üleminekut erinevate õpetamis- ja õppimisviiside vahel, soodustades üliõpilaste kaasamist.

ASSISTANT

ASSISTANT ehk Challenge Based Learning in AI Enhanced Digital Transformation Curricular (Väljakutsepõhine õpe tehisintellekti täiustatud digitaalse transformatsiooni õppekavas), projekti koordinaator on Kaunase Tehnoloogiaülikool. Lisaks Tallinna Ülikoolile osalevad Aberta Ülikool (Universidade Aberta) Portugalist ja Fachhochschule Des Mittelstandes University of Applied Science Saksamaalt.

Eesmärk on suurendada tehisintellektil põhinevate intelligentsete tehnoloogiate kasutamist õppetöös virtuaalse assistendi väljatöötamisel ja vajalike uute kursuste loomisel digitaalse transformatsiooniga seotud õppekavade jaoks.

eduIDT

eduIDT ehk Application of Inclusive Design Thinking in the Technically-Oriented Subjects at HEI (Kaasava disainmõtlemise rakendamine kõrgkooli tehniliselt orienteeritud õppeainetes). Projekti koordinaator on Slovakkias asuv Žilina Ülikool. Lisaks Tallinna Ülikoolile osalevad Valencia Polütehniline Ülikool Hispaaniast (The Polytechnic University of Valencia), Horvaatiast Zagrebi Ülikool, Ungarist Debreceni Ülikool, Prantsusmaalt MT Atlantique Bretagne Pays de la Loire, Euroopa Tööstussuhete Instituut (The European Institute for Industrial Relations) ja Saksamaalt Wilhelm Büchneri Rakendusuuringute ja Disaini Instituut (Das Wilhelm Büchner Institut für Angewandte Forschung und Gestaltung).

Eesmärk on rakendada kõrgkoolides tehnilise fookusega kursustel kaasava disainmõtlemise metoodikat, pakkudes õppejõududele vajalikke teadmisi (informatiivsed materjalid) ja tuge, mis kokkuvõttes hõlbustab vastava metoodika rakendamist õppeprotsessis, et täiendada üliõpilaste teadmisi, anda kogemusi kaasava ühiskonna probleemide paremaks mõistmiseks. Vastava koolituse tulemusel kujunevad üliõpilastest empaatilised ja inimkesksed arendusspetsialistid, kes loovad uuenduslikke lahendusi.

CRED4TEACH: MOOC

CRED4TEACH ehk MOOC-based micro-credentials for teacher professional development (MOOC-põhised mikrokraadid õpetaja professionaalseks arenguks). Projekti koordinaator on ettevõtluskõrgkool Saksamaalt Fachhochschule Des Mittelstandes University of Applied Science.  Lisaks Tallinna Ülikoolile on partneriteks Portugali Aberta Ülikool, Türgi Anadolu Ülikool, Ukraina Inseneripedagoogika Akadeemia, Tšerkasy Riiklik Tehnoloogiaülikool, Bohdan Hmelnytski Riiklik Pedagoogikaülikool, Ivan Franko Riiklik Pedagoogikaülikool, Ukraina Riiklik Kvalifikatsiooniagentuur, Vlorë Ismail Qemali Ülikool, Shkodëri Luigj Gurakuqi Ülikool, Ülikoolieelse Hariduse Kvaliteedi Tagamise Agentuur Albaanias ja Vahemere Ülikool,  Montenegro Ülikool, Montenegro Kõrghariduse Kontrolli ja Kvaliteedi Tagamise Agentuur.

Projekt toetab kvaliteetse, kaasava, paindliku ja pädevuspõhise täiendkoolituse pakkumist õpetajatele kõigis haridussektorites. Eesmärk on luua MOOC-põhised mikrokraadid õpetajate professionaalse arengu võimaluste suurendamiseks sihtriikides.