Digiblogi

Illumine projekti tulemused pakuvad innovaatilisi tööriistu tõenduspõhise hariduse toetamiseks

Erasmuse+ programmi Illumine projekt tõenduspõhisest õpetamisest aitas õpetajatel kavandada ja läbi viia oma uurimistunde, et parandada õpetamispraktikat. Projekti koordineeris interaktiivse haridustehnoloogia uurimisrühm Pompeu Fabra Ülikoolist (Barcelona). Tallinna Ülikoolist oli kaastatud digitehnoloogiate instituudi projektide arendusspetsialist Merike Saar ja haridustehnoloogia professor Kairit Tammets. Juulis toimus Tallinna Ülikoolis Illumine projekti lõpuseminar.

illumine 1

Digitehnoloogiate instituudi Haridustehnoloogiakeskuse poolt läbi viidud Illumine projekt, mida koordineeris iinteraktiivse haridustehnoloogia uurimisrühm Pompeu Fabra Ülikoolist (Barcelona), lõppes juulis (2023). See Erasmus+ programmi projekt (2020-2023) tõi kokku kooliõpetajad, disainerid, sotsiaalsed ettevõtted ja psühholoogia, pedagoogika ning haridustehnoloogia valdkonna teadlased, et luua ja katsetada tehnoloogiaga toetatud õpetajate professionaalse arengu õpitubasid tõenduspõhise hariduse
juurutamiseks. 30-kuulise projekti jooksul viidi kooliõpetajatega läbi mitmesuguseid tegevusi, et katsetada ja teha kõigile kättesaadavaks õpetajate professionaalse arengu tööriistakomplekt tõenduspõhise hariduse toetamiseks, luua õpetajatele innovaatilisi materjale tehnoloogiaga rikastatud uurimistundide kavandamiseks ning viia läbi uurimistöid õpetajate professionaalse arengu ja tõenduspõhise hariduse kohta.

Illumine õpetajate professionaalse arengu tööriistakomplekt

Tööriistakomplekt koosneb juhendist ja materjalidest 20-tunnise Illumine õpetajate professionaalse arengu töötubade seeria läbiviimiseks. Õpitoad tutvustavad õpetajatele selliseid tõenduspõhiseid õpetamisstrateegiaid nagu hajutatud praktika, vaba meenutamine, vahelduvõpe ja mõttemallide muutmine. Materjalid juhendavad õpetajaid kavandama ja läbi viima uurimistunde, kasutades neid tõhusaid õpistrateegiaid oma õpilastega. Uurimistunde planeeritakse meeskonniti, kasutades meeskondliku õpidisaini põhimõtteid. Tööriistakomplekti väljatöötamiseks viidi kahe aasta jooksul läbi pilootkoolitusi neljas Euroopa riigis: Hispaanias, Portugalis, Eestis ja Serbias. Töötoad keskendusid osalevate õpetajate uurimistundide kavandamisele ja analüüsile. Kokku osales professionaalse arengu kursuse piloteerimisel 99 õpetajat. Kokku viisid õpetajad läbi üle 35 uurimistunni, mõjutades otseselt 3500 õpilast. Pompeu Fabra Ülikoolist korraldas eelpoolnimetatud riikide õpetajatele ka kolmepäevase koolituse, et väljatöötatud õpitubasid edasi arendada. Tööriistakomplekt on tasuta leitav inglise, katalaani, hispaania, portugali, eesti ja serbia keeles siit

Tõenduspõhise õpetamise materjalid

Tõenduspõhise õpetamise materjalid hõlmavad Illumine Tõenduspõhiste õpetamispraktikate digitaalset käsiraamatut, mis tutvustab õpetajatele nelja tõenduspõhist neuroteadusest lähtuvat õpetamisstrateegiat, võttes arvesse seda, kuidas aju õpib. Käsiraamat esitab ka juhtumiuuringuid sellest, kuidas õpetajad strateegiaid ning nende rakendamiseks sobivaid digitehnoloogiaid kasutasid, samuti asjakohaseid teaduspublikatsioone ja tutvustab õpetajatele Õpetajauuringut – lähenemisviisi, mis toetab õpetaja professionaalset arengut. Käsiraamat on saadaval inglise, hispaania, portugali, eesti ja serbia keeles siit

Projekti raames loodi ka Illumine YouTube kanal, kus on mitmesuguseid videoid õpetajate juhtumiuuringutest, kus nad kirjeldavad oma uurimistunde ja õpilaste reaktsioone; mitmekeelsed videod, mida saab kasutada õpilastega akadeemilise stressiga seitud mõttemallide muutmiseks, ja plakatite seeria, mida saab klassiruumi paigutada positiivsete mõttemallide tugevdamiseks. Youtube

Illumine uurimistunni platvorm

Projektis välja töötatud digitehnoloogia pakub õpetajatele veebipõhist ruumi, kus on võimalik tutvuda tõenduspõhiste strateegiatega ja harjutada nende strateegiate kasutamist õpetajate poolt loodud uurimistundides. Strateegiatega seotud teoreetiline sisu, sealhulgas videod ja digitaalne käsiraamat, võimaldavad õpetajatel oma teadmisi strateegiatest süvendada. Lisaks toetab platvormi 5-etapiline Õpetajauuringu kavandamise mall uurimistundide loomist, mida saab omakorda avaldada ja hariduskogukonnaga jagada. Kõik projekti väljundid (tööriistakomplekt, käsiraamat, videod) leiate projekti Veebilehelt

Illumine õpetamissümpoosionid

Illumine projekt korraldas õpetamissümpoosione Hispaanias (Barcelona), Portugalis (Amarante, Viana do Castelo), Serbias (Novi Pazar) ja Eestis (Tallinn). Neil osales üle 220 õpetaja, kes tutvustasid oma tegemsi projektis ja rääkisid tõenduspõhise hariduse tähtsusest. Sümpoosionide kokkuvõtet saab lugeda siit

Teadusuuringud

Projekti jooksul viidi läbi mitmeid uurimistegevusi, kasutades kirjanduse ülevaateid, küsitlusuuringuid ja fookusgruppe. Kogutud andmete rohkus võimaldas projektil panustada üheksasse retsenseeritud väljaandesse ning toetada nii magistri- kui doktoritöid. Uuringute publikatsioonide kokkuvõtet saab vaadata siit

Õpetajate tagasiside programmile oli positiivne. Allpool on toodud mõned õpetajate kommentaarid:

„Soovitan seda oma kolleegidele, sest suudame omandatud strateegiaid nüüd oma igapäevases õpetamispraktikas rakendada. Tulevikus loodan, et saan neid strateegiaid jätkuvalt rakendada ja oma professionaalset praktikat parandada, et olla oma õpilastele paremaks eeskujuks.“

„Oma õpetamise üle järele mõtlemine on väga huvitav, eriti kui seda tehakse koos teiste õpetajatega. Peaksime sellise analüüsi iga kursuse algusse ja lõppu integreerima.“

„On väga oluline, et õpetaja oleks kursis haridusvaldkonnas läbiviidavate uuringutega.Haridussüsteem ja õpetaja töötunnid peaksid seda seost soodustama.“

„Minu peamised järeldused sellest kogemusest on, et õpetamise valdkonnas on alati ruumi innovatsiooniks ja õppimiseks. Sain uuringut praktikas rakendada ja näha, kuidas mu õpilased sellest rõõmu tundsid! Soovitan seda oma kolleegidele, sest kogemus oli huvitav ja pakkus teaduslikult valideeritud erinevaid õpetamispraktikaid ja lähenemisviise. Tulevikus loodan, et suudan oma kolleegid selliste strateegiate kasutamisse kaasata.“

„Projektipartnerite mitmekülgsed pädevused pedagoogikast, psühholoogiast, haridustehnoloogiast, disainist ja õpetamisest aitas meil luua rikkalikke, kuid praktilisi materjale. Need aiavad rohkematel õpetajatel saada aktiivseteks panustajateks tõenduspõhisesse haridusse.“ –Marc Beardsley, Illumine koordinaator

Üks peamisi eeliseid, mida nii projektipartnerid kui töötubades osalejad välja tõid, oli partnerlustunne, mis koolitajate (teadlaste) ja õpetajate vahel tekkis. Kõik projekti kaasatud osapooled töötasid koos, et uurida tõenduspõhiseid õpetamisstrateegiaid ja panustada laiemalt hariduskogukonda pakkudes õpetaja konteksti sobitatud uurimistunde (st kohandades uuringuid reaalsesse tundi sobivaks). Illumines välja töötatud meeskondliku õpidisaini põhimõtteid professionaalse arengu toetamiseks kasutatakse edaspidi ka teises TIDE-i koordineeritud Erasmus+ projektides nagu näiteks RemixED – projekt, mis toetab õpetajaid õpilaste stressi juhtimisel.