Digiblogi

Informaatika- ja matemaatikaõpetajate suvekool tõi kokku osalejad üle Eesti!

Pildi autor Birgy Lorenz

 

Suvekooli osalejad soovisid jääda anonüümselt. Selles artiklis on nad nimetatud Osaleja 1 ja Osaleja 2

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi poolt korraldatud Informaatika- ja matemaatikaõpetajate suvekool algas 11ndal augustil Toilas, Ida-Virumaal. Kolmepäevase suvekooli raames jagasid Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, TalTechi ning EIÕPSi (Eesti Informaatika õpetajate Selts) teadlased ja eksperdid oma kogemusi endiste, praeguste ja tulevaste informaatikaõpetajate ning informaatikast, raalmõtlemisest, digiõppest huvitatud matemaatikaõpetajatega.

Suvekooli korraldaja, digitehnoloogiate instituudi matemaatika ja informaatika didaktika professori, Mart Laanpere sõnul olid see aasta suvekooli osalejad pärit üle terve Eesti, sealhulgas Saaremaalt, Hiiumaalt ning Lõuna- ja Kirde-Eestist. Kokku oli 72 asutust ja üle 120 osaleja.

Suvekoolis käsitleti selliseid teemasid nagu Digipädevus ja raalmõtlemine MATIK-õppe kontekstis, Haridustehnoloogia matemaatikas ja informaatikas jt teemad. Temaatilised töötoad andsid osalejatele võimaluse põhjalikumalt uurida neile huvitavaid teemasid, näiteks: Küberturvalisuse taseme hindamine koolina, Kooliinformaatika terminisõnastik, MathCityMap vahendite kasutamine, Raalmõtlemise ülesannete nutirakenduse RAKS disain, Vaba tarkvara hariduses ja muud.

Kui diskussioon on hea võimalus, kus saada vastused küsimustele ja arutleda tähtsatest asjadest, siis töötuba on see koht, kus on rohkem praktikat ja ideid, mida on võimalik endaga kaasa võtta. "Olen läbi aastate saanud töötubadest nii üldisi teadmisi kui praktilisi kogemusi. Näiteks sel korral olen juba näinud uusi valmivaid informaatika õppematerjale ning kuulanud huvitavat diskussiooni kooliinformaatika tuleviku kohta.",  ütleb Osaleja 1.

Suvekooli korraldaja, digitehnoloogiate instituudi nooremteadur Maia Lust avaldas, missugused töötoad sel aastal olid kõige populaarsemad: Põhikooli matemaatika digitund: paindlikud õpperajad; Vabavaralise ekraanisalvestus tarkvara OBS Studio kasutamine õppevideoteloomiseks; Ülesannete disainimine - kuidas saab heast ülesandest väga hea ülesanne; III kooliastme informaatika uusdigiõpik  “Infoühiskonna tehnoloogiad” ja Digiloovtöö.

Paljude osalejate jaoks on suvekoolist võimalik saada värskeid teadmisi ja samal ajal leida uusi sõpru ja kolleege. Osaleja 2 ütleb, et suvekoolis osalemine on kasulik nii enesearengu täiendamiseks ja uute arengutega kaasaskäimiseks, kui ka silmaringi laiendamiseks ja kontaktide loomiseks. Üldiselt on väga oluline, et õpetaja ei jääks kinni vanadesse harjumustesse.

Osalejal 1 oli ka midagi jagada suvekoolis osalemise vajadusest: "Mina tunnen, et enesetäiendamiseta jääb kiiresti ajast maha ning peagi ei oskaks olulistel teemadel kaasa rääkida ega oma tööd kvaliteetselt teha. Lisaks on tore olla aeg-ajalt ka õpilase rollis".

Osaleja 2 lisab, et suvekoolis osalemine oli suvelõpu oodatuim üritus: “Arutelud teiste asutuste kolleegidega,  spetsialistide ettekanded, uuendused ainekavades/õpprkavades, projektide tutvustused annavad motivatsiooni ja sisendi uue õppeaasta valmistumiseks”.

Informaatika- ja matemaatikaõpetajate  suvekooli viimasel päeval osalejatel oli võimalus tutvuda Toila loodusega, sõita paadiga ja veeta aega inspireerivas seltskonnas.