Digiblogi

Teadlaste ja kunstnike koostöös etendus eksperimentaalne teos DATAWE

14.–18. oktoobril esitles Tallinna Ülikooli teadur Aleksander Väljamäe Itaalias Euroopa Komisjoni Teaduskeskuse festivalil oma uut eksperimentaalset etendust DATAWE, kus kasutab neuroteaduse kaasaegseid tehnoloogiaid.

D10

Etendus näitlikustab ning asetab rõhu probleemidele, mis on seotud inimeste kognitiivse ja emotsionaalse süsteemi manipuleeritavusega. Etenduses kasutatakse digitaalse neuroteaduse kaasaegseid tehnoloogiaid.

Väljamäe tegevus teadlase ja kunstilise kollektiivi liidrina asetub laiemasse konteksti teaduse ühiskondliku mõju ja väärtuse ümbermõtestamisel. Paljud meist puutuvad oma igapäevaelus kokku tehisintellektiga ning see valdkond areneb üha kiiremini. Väljamäe soovibki oma etendustes tuua nähtavale ühiskonnas üles kerkinud keerulised küsimused, kus uue põlvkonna küberinimeste identiteedi määravaks osaks on just tehnoloogia. „Kogu maailm seisab üsna harukordse psühholoogilise probleemi ees, mille teadvustamine on seni olnud eelkõige kunsti pärusmaa,“ leiab Väljamäe.

Et lisada ühiskondlikku debatti ka värsket teaduslikku argumentatsiooni ja metoodikat, tuleb kunstnikel ja teadlastel omavahel tihedalt koostööd teha. See on Väljamäe südameasjaks olnud juba aastaid. Eesmärgiks on leida ühine keel, mis loob eeldused dialoogiks nii, et kunstnikud on teadlasele partneriks, mitte teaduse populariseerijad. Kunstnikuna on neil võimalus näha kaugemale teadlase rakenduslikust pilgust.
 
Lavastus sündis koostöös Prantsuse-Tuneesia videokunstniku Amal Mokhded’i ja Tallinna ülikooli doktorandi Taavet Janseniga. Konsultantidena aitasid etenduse sünnile kaasa Euroopa Komisjoni Teaduskeskuse(JRC) teadlased David Mair, Laura Smillie, Blagoj Delipetrev ja Massimo Craglia. Tehnilised lahenduste teostamisele aitasid kaasa Lissaboni polütehnikumi teadlased Hugo Silva ja Patricia Bota ja Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituudi magistrandid Daniel Irabien Peniche ja Valentin Siltsenko. 
 
Etendus sai teoks JRC Resanances III residentuuris tehtud töö tulemusena ning tänu Tallinna Ülikooli Uuringufondi toetusele ja Eesti Teadusagentuuri Personaalse Uurimisprojekti toetusele PUT1518, GOPROSOCIAL: Neurokinemaatiline süsteem prosotsiaalse käitumise hindamiseks ja treenimiseks. Sensortehnoloogiaga toetas projekti Future Media Convergence Institute, XINHUANET Co., Ltd.
 
Väljamäe on ka varasemalt sidunud teadust ja kunsti ühendava filosoofia ja metoodika oma uurimisprojekti eesmärkidega ning leidnud mooduse kõnetada teadlaste kogukonnast laiemaid gruppe uuel viisil. 
 
Euroopa Komisjoni Teaduskeskuse festival DATAME leidis 14. – 18. oktoobrini aset Itaalias Ispras.