Digiblogi

Tuutorid Merilin ja Herman pakuvad kaastudengitele toetust

Digitehnoloogiate instituudi informaatikatudengid Merilin Võrk ning Herman Petrov mõistavad, kui oluline on üliõpilaste roll üksteise igapäevasel toetamisel. Just seetõttu liitusid nad tuutoriprogrammiga.

tuutor kinnitab tuutorimärki jakile

„Meie poole võivad pöörduda kõik üliõpilased, kuigi ilmselt on meie kogemus kõige lähedasem siiski teiste digi erialade tudengite omale ja võimalik, et just seetõttu puutume ikkagi enda instituudi tudengitega enim kokku,“ rääkis Merilin. Samas võib olla kasulik pöörduda ka hoopis teise valdkonna tudengi poole, et näha asju uue külje pealt.

Tuutorid Merilin Võrk ja Herman Petrov

Tuutoriprogrammi läbiv Herman toob välja, et tuutor on eelkõige hea kuulaja ja suunaja. „Meie rolli peamine ülesanne on suunata ja püüda kaasa mõelda, mis võiks kaastudengi probleemile lahenduse tuua, mitte teda ise nõustada,“ rääkis ta. Merilin lisab, et tuutori nimetus on tegelikult veidi eksitav. „Võib jääda mulje, et aitame ainult õppetööga, kuid tegelikult oleme üliõpilastele toeks ükskõik millise mure korral,“ lisab tuutor.

„Tuutorite peamine ülesanne on kuulata ja püüda kaasa mõelda, mis võiks kaastudengi probleemile lahenduse tuua," rääkis Herman.

Herman otsustas tuutoriprogrammiga liituda, sest ta oli tuutor ka oma eelmiste õpingute ajal Saksamaal. „Tean, kui stressirikas võib ülikoolis õppimine olla ja tahan omalt poolt panustada, et Ülikool pakuks ka keskkonda, kus saab vabalt oma muredest rääkida ning nendele kergemini lahenduse leida,“ ütles Herman. Merilin tõi välja, et talle meeldib olla inimeste jaoks olemas ja osata ka enda jaoks olemas olla. „Minu jaoks on oluline, et üliõpilased ei tunneks, et neil pole oma murega kuhugi pöörduda,“ sõnas ta.

Merilin ja Herman soovitavad julgelt enda poole pöörduda, kui soov on kellelegi usaldusväärsele oma muredest rääkida. Tuutoriga vestlused on konfidentsiaalsed.

Tuutoriks saamiseks on vaja läbida tugitudengi koolitusprogramm. Koolitus kestab 10 nädalat, mille kogumaht on 30 tundi. Tuutorite väljaõpe käsitleb nõustamise põhioskusi,  mille alla kuuluvad aktiivne kuulamine, konfidentsiaalsuse hoidmine, piiride austamine ja märkide tundmine, kui on vaja üliõpilast julgustada ja edasi suunata professionaali juurde.