Koostöö

DTI võimaliku panuse arutelu Eesti digiriigi arendamisse MKM-is

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler Luukas Ilvese kutsel toimus 19. aprillil arutelu Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi võimalikust panusest Eesti digiriigi arengusse.

MKM ja DTI logo

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler Luukas Ilvese kutsel toimus 19. aprillil arutelu Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi võimalikust panusest Eesti digiriigi arengusse, lähtuvalt Eesti Digiühiskonna arengukava 2030 eesmärkidest. 

Arutelu keskendus neljale valdkonnale:

  1. Kasutajakogemus
  2. Andme- ja infopädevus ning infohaldus
  3. Digipööre ja töökohapõhise õppe vahendid
  4. Töötajatele eesti keele õpet toetavad vahendid

Instituudi esindus tutvustas nimetatud valdkondades instituudi kompetentsi ja senist tegevust. Lisaks tehti ettepanekud senise tegevuse laiendamiseks. Ministeeriumi esindajad tutvustasid nendes valdkondades riigi ees seisvaid probleeme ning tegevuskavu. Arutelu tulemusena jõuti arusaamisele, et oma edasises tegevuses on oluline vastastikune kaasamine, seda eelkõige nii Euroopa Liidu struktuurivahendite kui ka riiklike vahendite kasutamise kavandamisel.

Instituudi poolt osalesid: Kais Allkivi-Metsoja, Merja Bauters, Mart Laanpere, David Lamas, Peeter Normak ja Hans Põldoja.

 

MKM poolt osalesid: digiarengu asekantsler Luukas Ilves, digiriigi arengu osakonna juhataja Allan Lepik ning uuringute ja teavituse nõunik Liis Ollin, andmete valdkonna juht Ott Velsberg, tehnoloogiate juht Kristo Vaher, riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk, küberturvalisuse T&A-tegevuse nõunik Kristjan Kaskman, IT oskuste valdkonna juht Kristi Kivilo ja Digiriigi Akadeemia programmijuht Karl Andreas Sprenk.