Üritus

Peeter Normak kõneles Harjumaa Omavalitsuspäeval ülikoolide ja omavalitsuste IKT-alasest koostööst

Teadmussiirde doktori- ja magistriõppekavade eesmärgiks on valmistada ette tippspetsialiste väljaspool akadeemilist sektorit ning seeläbi edendada ülikoolide, asutuste ja ettevõtete koostööd ja konkurentsivõimet. Peeter Normak rääkis teemaga seonduvatest väljakutsetest ning erinevatest uutest suundmustest, mis püüdlevad eesmärgi poole.

Harjumaa Omavalitsuspäeva osalised

P

eeter Normak esines oktoobri alguses Harjumaa Omavalitsuspäeval ettekandega: “Ülikoolidega IKT-alase koostöö kogemus ja arenguperspektiivid TLÜ digitehnoloogiate instituudi näitel”.Ta andis ettekandes ülevaate uutest suundmustest ja teemaga seonduvatest aktuaalsetest probleemidest, võimalustest ja väljakutsetest, sh.

 

  1. Omavalitsuste väljakutsete pakkumine üliõpilaste lõputööde teemadeks ning omavalitsuste tippspetsialistide kaasamine üliõpilaste kaasjuhendajaks;
  2. Omavalitsustöötajatele suunatud mikrokraadide pakkumine;
  3. Omavalitsustöötajate suunamine ülikoolide pakutavatele asjakohastele magistrikavadele.

 

Ettepanekute illustreerimiseks tõi ta näiteid infotehnoloogia juhtimise õppekava raames tehtud üliõpilastöödest ja ettevõtete probleemide lahendamisele suunatud üliõpilaste ettevõttepraktikast. Asjaolu, et äsja on alanud mitmed Euroopa Liidu ja Eesti riiklikud programmid, pakub see hea võimaluse ka ülikoolide ja omavalitsuste koostöö tugevdamiseks. Peeter rõhutab, et avanevad võimalused tuleks parimal võimalikul viisil ära kasutada. 

Peale ettekannet esines ta koos MKM asekantsler Siim Sikkuti, teadusprorektor Katrin Niglase ja Tallinna linna digidirektor Martin Männiliga ka järgneval paneelarutelul.
 

 Omavalitsuspäeva salvestus
 
   Ettekanne vahemikus 2:56-3:13.