Üliõpilased, kes soovivad alates 2021 kevadsemestrist minna Erasmus+ programmiga välismaale õppima, peavad paberlepingu asemel täitma SoleMove'is OLA (online learning agreement).

OLA on kolmepoolne õppeleping, mille allkirjastavad üliõpilane, Tallinna Ülikool ja vastuvõttev ülikool. Õppeleping sisaldab kursuseid, mida üliõpilane välismaal õppima asub. Dokument tuleb allkirjastada enne välismaale õppima siirdumist. Tallinna Ülikoolis kinnitab üliõpilase õppelepingu tema üksuse Erasmus+ koordinaator. 

Minimaalne ainepunktide arv, mille üliõpilane välisõpingute jooksul saama peab on 1 ainepunkt (vastasel juhul tekib kohustus saadud Erasmus+ toetus tagasi maksta). Siiski on soovituslik saada 15-30 ainepunkti. Üliõpilasel, kelle välisülikoolis sooritatud õppetulemusi semestri kohta arvestatakse õppekavajärgseteks aineteks vähemalt 15 EAP mahus, pikeneb õpingute nominaalkestus ühe semestri võrra (kahe välisõppes viibitud semestri ja vähemalt 30 EAP mahus õppekavajärgse aine ülekandmise puhul pikeneb nominaalõpingute kestus ühe aasta võrra).

Kui dokumendil on olemas kõik vajalikud allkirjad, tuleks see süsteemist alla laadida ja saata enne stipendiumilepingu allkirjastamist välisõppe peaspetsialistile aadressil erasmus@tlu.ee

Õppelepingu muudatusi on lubatud teha ühe kuu jooksul peale välisõpingute algust. Selleks tuleb ära täita "During Mobility" osa ning selle peavad allkirjastama tudeng, üksuse Erasmus+ koordinaator Tallinna Ülikoolis ja vastuvõttev ülikool. Lõplikult allkirjastatult tuleb see saata ka TLÜ välisõppe peaspetsialistile aadressil erasmus@tlu.ee.

Kuidas OLA töötab?

  1. Üliõpilane saab avaldust täitma asuda SoleMove'is.
  2. Tallinna Ülikooli üliõpilane saab süsteemi siseneda oma TLÜ kasutajakonto ja parooliga.
  3. Üliõpilane peab täitma avalduses nõutud väljad. Välisülikooli puudutavad andmed saab küsida välisülikoolist.
  4. Seejärel tuleb õppelepingusse lisada välisülikoolis õpitavad ained. NB! Nii tabel A kui ka tabel B peavad olema täidetud ning ainepunktide lõplik arv mõlema tabeli lõpus peab olema sama.
  5. Üliõpilane allkirjastab õppelepingu (kasutades selleks näiteks hiirt või puuteplaati) ning saadab dokumendi kinnitamiseks. Üliõpilase üksuse Erasmus+ koordinaator kas kinnitab või lükkab esitatud õppelepingu koos kommentaaridega parandamiseks tagasi. Viimasena allkirjastab õppelepingu välisülikooli esindaja.
  6. Kõikide allkirjadega õppeleping tuleb süsteemist alla laadida ning saata välisõppe peaspetsialistile aadressil erasmus@tlu.ee.