Avalik loeng

Anto Veldre viib kolledžis läbi avatud loengu Interneti turvalisusest

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž kutsub kõiki internetikasutajaid, kuid eelkõige lapsevanemaid, õpetajaid ja noori TASUTA interneti turvalisuse teemalisele avatud loengule!

Küberturvalisus
  • Aeg: 22.märts 2018 kell 16.30-18.30
  • Koht: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž (Lihula mnt 12)
  • Avatud loengule osalemine TASUTA, vajalik eelnev registreerimine.

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž kutsub kõiki internetikasutajaid, kuid eelkõige lapsevanemaid, õpetajaid ja noori TASUTA interneti turvalisuse teemalisele avatud loengule!

Infoturbeekspert Anto Veldre jutustab haaravas vormis, kuid süsteemselt, kuidas peaks inimene Internetis turvaliselt toimetama kõigi ohtude ja riskide keskel, mis seal paratamatult ette tulevad: pahavaranakatused, identiteedivargused, petukatsed, erinevad "juhtumised" sotsiaalvõrgustikes.

Anto jagab Internetis turvaliselt toimetuleku oskusi mitte pelgalt "Tee sedasi: 1-2-3" faktoididena, vaid selgitab ka põhjalikult, mida üks või teine otsus ja kaitsemeetod tähendab ning *MIKS* peab just sedasi käituma. Sel moel õpib kuulaja lahendama ka kirjeldatutest pisut erinevaid olukordi.P

Põhjalikult tuleb juttu kodu ja töö vahelistest suhetest - kuidas korraldada oma internetielu ja suhtlusvõrgustike kontosid viisil, mis tööandjat segama ei hakkaks ning kuidas ehitada üles turvaline suhe lastega, et need Internetis kogemata seikluste otsa ei satuks või ...kui satuvad, ei häbeneks oma muredest õigeaegselt ajal teada anda.

Anto Veldre on töötanud IT-juhina, infoturbejuhina ning Riigi Infosüsteemi Ameti intsidendihalduse osakonnas (CERT-EE) võidelnud väga erinevate internetiohtudega. Lisaks on ta kirjutanud arvukalt eestikeelseid artikleid ning pidanud koolitusi küberturbe, internetiohutuse jms teemadel.

Valik Anto Veldre artiklitest:

Anto Veldre: Internet on vaenulik keskkond - see on nagu tänav, kuhu peame vahel astuma, sest teisiti enam hästi ei saa [EPL 12.05.2015]

Varitegelaste topeltmängud või lihtsalt inimlikkus? [Sirp 06.09.2012]

Valimiste turvamudelist [RIA blogi 13.03.2017]

Lisainfo: koolitus@hk.tlu.ee, +372 5354 3495 (Heli Temper)