Hispaania keele ja kultuuri kõrvaleriala annab sulle olulised teadmised ja oskused töötamaks ametikohtadel, kus tulevad kasuks kriitiline mõtlemine, analüüsioskus, kultuuripädevus ja hispaania keele valdamine iseseisva keelekasutaja tasemel. Lisaks keeleoskusele on sul kõrvaleriala eduka läbimise korral süvendatud arusaam sellest, kuidas hispaaniakeelne kultuuriruum on kujunenud, millise jälje on ühiskondlikud muutused jätnud Hispaania kultuuri ja millised on tänapäeva Hispaania võtmeprobleemid.

Kõrvaleriala koosneb kaheksast ainest. Nendest pooltes keskendud keeleoskuse ja pooltes kultuuripädevuse saavutamisele, kuigi igas aines lihvid mõlemat.

Õppekava ja -ained

Hispaania keel A1, A2, B1.1 ja B1.2. Kaheaastase keeleõppe lõppedes oled omandanud hispaania keele iseseisva keelekasutaja tasemel (tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendile). Oskad hispaania keeles rääkida ja kirjutada oma toimevaldkondadest, aga ka kogemustest, unistustest, raamatutest, filmidest või ootamatutest sündmustest. Mõistad loetud ja kuuldud tekstide põhisisu, suudad jälgida selge kõnega filme ja ettekandeid.

Ainete "Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur" ning "Tänapäeva Hispaania kujunemine" lõppedes oskad asjatundjana kaasa rääkida Hispaania kultuurilise ja territoriaalse mitmekesisuse teemal. Orienteerud Hispaania ajaloo põhiperioodides ning oskad neid seostada maailma ajalooga. Oskad paigutada ehitisi ja kunstiteoseid nende loomise konteksti, märkad pärandi osa tänapäeva kultuuris ning mõistad tänapäeva Hispaania poliitika ja probleemide tausta. Ühtlasi oskad hinnata meediatekstide ja ajalooraamatute erapooletust ning oled pädevam ennastjuhtiv õppija.

Ainetes "Hispaania kirjanduse suured raamatud" ja "Hispaania teater ja filmikunst" omandad oskused kultuuriloomingu akadeemiliseks uurimiseks, tutvud olulisemate kirjandusteoste, näidendite ja filmidega ning saad oma hispaania keele lugemis- ja kuulamisoskus proovile panna.

Õppejõud

Merilin Kotta on hispaania kultuuri lektor. Tema Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöö keskendus kirjutamisprotsessi kajastamisele tänapäeva katalaanikeelses lühijutus. Lisaks hispaania filoloogiale on ta on õppinud ajalugu Tallinna ülikoolis ja katalaani filoloogiat Girona, Valencia ja Baleaari saarte ülikoolis. Ta on arendanud Tallinna ülikooli koostööd Valencia ülikooliga, kus on ka käinud end täiendamas. On tõlkinud katalaani (Riera), baski (Uribe) ja mehhiko (Fuentes) kirjandust.

Teaduslikud huvid: tänapäeva katalaani ja baski (meta)kirjandus.


Juan Carlos Monroy on hispaania keele lektor. Ta on pidanud loenguid hispaania kultuuri teemadel Eestis ja Hispaanias. Ta on saanud magistrikraadi sotsioloogia erialal Salamanca ülikoolis ja on õppinud Tallinna pedagoogikaülikoolis programmi Baltic Studies raames ning UNED ülikoolis hispaania keele ja õpingute erialal. Ta on end täiendanud Birmingham City ülikoolis ja Helsingi ülikoolis. Lisaks on läbinud kursuseid Alcalá de Henarese ja Varssavi Cervantese instituudis. Samuti on ta DELE-eksamite eksaminaator, hindaja ning korraldab DELE-tasemeeksameid. On koostanud hispaania keele õpikuid ja eesti-hispaania sõraraamatuid. Ta on Rahvusvahelise Mitmekeelsuse Ühingu liige ning Hispaania Sotsioloogide Liidu liige. Praegu kirjutab doktoritööd hispaania keele omandamisest. 

Teaduslikud huvid: keele omandamine, hispaania keele kui kolmanda keele omandamine ja kasutus, keeleõppe metoodika, eesti keele ja hispaania keele ajalugu.