Jaapani keele ja kultuuri kõrvaleriala pakub sulle võimalust õppida jaapani keelt ja omandada ülevaade jaapani kultuuri põhialustest. Kui soovid paremini mõista Jaapani ühiskonda, ajalugu, maailmavaateid või kirjandust, siis on see kõrvaleriala just sinu jaoks.

 

Kahe aasta jooksul omandatud keeleoskus võimaldab sul töötada iseseisvalt lihtsamate jaapanikeelsete tekstidega. Kombineerides oma keeleoskust loengutes omandatud teadmistega, on näiteks  kultuuriteooriale, antropoloogiale, filosoofiale, kirjandusteadusele või mõnele muule erialale keskendunud üliõpilasel võimalik kasutada oma iseseisvas uurimistöös jaapani allikaid ja vaadata maailma avaramalt.

 

Kõrvaleriala annab sulle piisava kvalifikatsiooni, et soovi korral astuda Jaapani uuringute magistriõppesse. Lisaks saad kandideerida vahetusprogrammidesse, mis annavad võimaluse ennast Jaapanis täiendada.

Õppekava ja -ained

Jaapani keel A1-B1

Kaheaastase intensiivse keeleõppe tulemusena omandad jaapani keele tasemel, mida saad kasutada oma igapäeva toimevaldkondades. Läbides kursuse oled võimeline suhtlema jaapani keelt emakeelena kõnelevate inimestega ning mõistma lihtsamate tekstide põhisisu.

Jaapani kultuuri ja ideede ajalugu

Kursusel saad ülevaate olulistest ideedest, mis on mõjutanud Jaapani ühiskonna, poliitika ja esteetika kujunemist. Loengute vältel omandad teadmised Jaapani arengust läbi ajaloo ja oskad näha erinevatel perioodidel (Nara, Heian, Kamakura jne) toimunud muutuste seost tänapäeva Jaapaniga. Kursuse raames loed olulisi poliitilisi ja filosoofilisi tekste ning tutvud tähtsamate kunstiteostega (maal, arhitektuur, kalligraafia).

Jaapani teater, film ja popkultuur

Kursus seab fookusesse kolm omavahel tihedalt seotud valdkonda – teatri, filmikunsti ja popkultuuri. Loengutes saad ülevaate Jaapani teatri ja filmi kesksetest žanritest ning neile iseloomulikust esteetikast ja tehnilistest võtetest. Käsitleme popkultuuri ajalugu ja teostes korduvaid keskseid teemasid: loodus, religioon, postapokalüptiline maailmapilt.

Jaapani kirjanduse suured raamatud

Kursuse raames tutvud jaapani kirjandustraditsiooni tähtsamate teostega 8. sajandist kuni tänapäevani. Moodle’i õpikeskkonda laetud tekstide hulgast leiad nii Murasaki Shikibu "Genji loo" kui ka Natsume Sōseki "Kokoro". Valitud tekstid kujutavad endast erinevate luule- ja proosažanrite (waka, monogatari, nikki, zuihitsu, haiku, haibun, shishōsetsu) kõige tüüpilisemaid näited ja annavad aimu vastavas žanris kirjutatud tekstide eripäradest.

Tänapäeva Jaapani ühiskond

Loengutes tutvud Jaapani ühiskonna toimimist iseloomustavate üldisemate kontseptsioonidega, mille illustreerimiseks kasutatakse dokumentaalfilme. Seminarides avaneb sul võimalus arutleda iseseisvalt läbi töötatud või rühmatööna ette valmistatud teemadel. Kursuse käigus käsitled Jaapani ühiskonna erinevaid problemaatilisi külgi nt kodutud, koolikiusamine, alternatiivsed grupeeringud, hikikomori, sekuhara, karistussüsteem jms. Kursuse juurde kuulub Moodle’i e-kursus, kus pakutakse erinevaid lisamaterjale.

Õppejõud

Alari Allik on Jaapani uuringute lektor.

Oma teadustöös keskendub ta omaeluloolisusele keskaegses jaapani kirjanduses ning käsitleb filosoofia ja religiooni mõju kirjanike enesemääratlusele.

Lisaks teadustööle on Alari Allik tegelenud ka klassikalise jaapani kirjanduse tõlkimise ja toimetamisega. Tallinna Ülikooli Kirjastuse "Bibliotheca Asiatica" sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō "Mägikodu" ja Fujiwara noTeika koostatud "Sada luuletust, sada luuletajat", mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.


Maret Nukke on Jaapani uuringute lektor ning peab loenguid Jaapani ühiskonna, teatri, kunsti, folkloori ja poliitika teemadel ning õpetab jaapani keelt.

Praegu jagunevad tema käsil olevad uurimisteemad peamiselt kaheks: jaapani kawaii-esteetika fenomeni juurte kaardistamine 19.-20. sajandi Jaapani ja Euroopa esteetika kontseptsioonide valguses ning jaapani uuskodutute elupaikade kui linnaruumi piiridel aset leidva ühiskonna sotsiokultuuriliste tähendusväljade taasloomise uurimine.

 


Margit Juurikas õpetab praegu Tallinna ülikoolis jaapani keelt, kuid on olnud aastaid ka Jaapani uuringute lektor. Selle kõrvalt omandab ta ka doktorikraadi kultuuride uuringute õppekaval.

Tema uurimisteemad on jaapani klassikaline teater ( ja kyōgen) ning jaapani kirjandus (nii klassikaline kui ka nüüdisaegne), samas on tema huviorbiidis ka mitmed ühiskonna teemad ja jaapani põlisusund shintō.

Lisaks teadustööle on Margit Juurikas ka aktiivne jaapani kirjanduse tõlkija. Tema sulest on ilmunud Mishima Yukio, Ōe Kenzaburō, Akutagawa Ryūnosuke jt autorite tõlked.

AUKE profiil

 


Akiko Masaki Kadarik on jaapani keele õpetaja. Ta õpetab Eestis jaapani keelt alates 2000. aastast. 

Ta on sündinud jaapanis ja lõpetanud Tokyo Gakugei ülikooli. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi. Tema magistritöö uuris jaapani keele õppimisel kasutatava vahekeele eripärasid eesti üliõpilaste hulgas.

Ta räägib eesti ja inglise keelt, õpetab jaapani keelt eesti keele baasil.